Hem / Blogg / Taggad: wello2
Filterad på tag:

Posten är taggad "wello2"

PEP-flaska eller WellO2

Vi hör ofta att WellO2 ”bara är ett redskap för ångandning”, eller att ”jag använder redan PEP-flaska, så WellO2 behövs inte”. Vad skiljer WellO2 från en PEP-flaska?

En PEP-flaska ger enbart motstånd vid utandning. Motståndsnivå uttrycks i enheten centimeter vattenpelare och förkortas cmH2O. En PEP-flaska har vanligtvis motståndet 10 cm H2O. Detta motstånd öppnar visserligen små bronker och optimerar andningen, men hos en normal person har den ingen effekt alls på muskelstyrkan.

När man tränar andningsmusklerna gäller samma regler som vid styrketräning. Det behövs motstånd, dvs vikter för att träna upp musklerna, samt repetitioner så att musklerna får jobba. Träning görs alltid först med låga vikter för att hitta rätt träningsteknik, men så småningom ökar man motståndet så att musklerna blir starkare. Detta kräver regelbundenhet och repetitioner.

”Det finns redan motstånd i en PEP-flaska. Varför skulle jag behöva WellO2?”

PEP-andning genom flaska ger endast motstånd när man andas ut. En person med friska lungor känner vanligtvis inte av något motstånd – att det bara känns som att blåsa bubblor i en flaska. Även om det känns lätt öppnar till och med det minsta trycket bronkerna något. Motståndet i WellO2 är betydligt högre – det lägsta motståndet i WellO2 är 20 cmH2O, dvs dubbelt så mycket som i en PEP-flaska.

Motståndet är så högt att man tvingas använda andningsmusklerna mer effektivt. Detta kan observeras t.ex. framför en spegel, att musklerna i nacken, tungan och kinderna aktiveras.  Även musklerna i övre delen av buken aktiveras och man upptäcker att man automatiskt drar in magen, dvs. musklerna rör sig.

När man börjar träna med WellO2 bör man komma ihåg att hålla axlarna avslappnade. Då träningen börjas med ett lågt motstånd lär man sig automatiskt en bättre andningsteknik och undviker dålig hållning som kan orsaka smärta. Därför är det bra att börja med lägsta motstånd, även om det inte känns speciellt jobbigt. Detta kan jämföras med t.ex. styrketräning för låren. Om du har 100 kg på axlarna, hukar dig ner och sedan står upp måste du använda många muskler i kroppen som hjälpmedel för att lyckas med detta. Då kanske hållningen inte blir helt korrekt, och det kan i sin tur orsaka smärta i rygg eller knän. Om man är ovan vid att träna andningsmusklerna och startar med ett för stort motstånd, kan man lyckas genomföra övningarna, men tekniken kan vara fel. Detta kan orsaka muskelspänningar i kroppen. Muskelspänningar i sin tur påverkar andningen, t.ex. axelspänningar som i sin tur kan orsaka andningsstörningar.

”Båda dessa hjälpmedel har alltså ett motstånd vid utandningen. Är det den enda skillnaden?”

Inte alls. Nu har vi talat om motstånd vid utandning som även PEP-flaskan har. Skillnaden är att WellO2 även har ett motstånd vid inandningen, detta innebär att musklerna stärks även vid inandningen. Även detta kan testas framför en spegel, och se fatt när man andas in aktiveras musklerna i ansiktet, nacken och bröstet. Bröstet expanderar och man kan även känna att musklerna i axlar och rygg sträcks.

Övningarna med WellO2 kan antingen göras med munstycket eller med näsmasken. När man använder näsmasken används samma muskler som med munstycket, men samtidigt aktiveras även musklerna i näsan och struphuvudet. Vi är inte riktigt vana vid att använda näsmusklerna, förutom när vi andas eller snyter oss, men det finns faktiskt många muskler i näsan.

Svullnad eller torrhet i nässlemhinnan eller en ihållande inflammation orsakar degeneration i musklerna under slemhinnan. Även utan något av dessa problem kräver näsandningen att det finns plats i näsan och att näsan fungerar. För att näsan ska fungera behövs musklerna i näsan, blodcirkulationen i musklerna påverkar slemhinnan och för att slemhinnan ska fungera behövs den de underliggande musklerna för att reglera dess fuktbalans och så vidare...

Träningen med WellO2 näsmask kan i början kännas väldigt tungt, därför för att musklerna har använts så lite. Träningen gör att du snabbt känner att andningen blir lättare. Det gäller dock att träningen görs regelbundet, som redan nämnts tidigare. Även om man får lättnad direkt krävs regelbundenhet och långsiktighet för att musklerna ska byggas upp och stärkas.

Övningar med näsmask är viktigt för oss alla eftersom slemhinnorna i luftvägarna är den första barriären i vårt immunförsvar. Smittämnen kommer in i kroppen genom andningen och fäster sig vid den fuktiga ytan på slemhinnan. Slemhinnan upptäcker en främmande partikel i vår kropp och börjar producera slem så att partikeln inte kommer längre in. Cilierna (flimmerhåren) försöker skjuta slemmet utåt och hostandet eller nysandet ger kraften till att trycka bort partikeln. Smittämnet försöker komma igenom vår slemhinna så att det kan börja föröka sig och göra oss sjuka. Det tar vanligtvis flera dagar innan smittämnet/patogenen rört sig djupare in i våra slemhinnor och orsakar sjukdom. Den tiden har vår slemhinna på sig att bekämpa patogenen. Om slemhinnan är torr och i dåligt skick är det lättare för patogenen att komma igenom eftersom cilierna (flimmerhåren) inte fungerar. Träning med WellO2 näsmask stärker musklerna och när dessa stärks, påverkar detta även vårt immunförsvar genom slemhinnan.

WellO2 har också en tredje funktion, vattenånga.

Vi har inte ens pratat om ångan ännu. Vilken betydelse har ånga i träningen då? Naturligtvis gör varm ånga träningen trevligare, eftersom den värmer musklerna, men varm ånga är också fysiologiskt viktigt för vår kropp. Varm ånga ökar slemhinnans fuktbalans och förbättrar slemhinnans flimmerhårsfunktion. Ångan förändrar också sammansättningen av slemmet i luftvägarna och gör det mer flytande, vilket gör det lättare att hosta ut. Ibland har vi hört att ånga skulle orsaka andnöd. Detta kan bero just på slemproblemet, dvs. när slemmet blir mer flytande, kan det uppstå en känsla av att ångan orsakar andnöd. I verkligheten är orsaken att det slem som finns i luftvägarna ökar genom fukten, och därmed orsakar andnöd. Behandlingen mot det problemet är andning med motstånd. Motståndsandning löser upp slemmet i bronkerna så att det kan hostas ut. Slem i luftvägarna är alltid ett problem eftersom det fungerar som grogrund för patogener och utsätter oss för sjukdomar.

Det blev en lång text, men här är en sammanfattning: PEP-flaska är ett hjälpmedel med ett motstånd vid utandning på ca 10 cm H2O. PEP-andning med flaska är en bra behandling för en person som är allvarligt sjuk/i ett sent skede av en sjukdom. WellO2 är ett redskap med motståndandning vid både in- och utandning, där motståndet kan justeras från 20 till 100 cmH2O. Dessutom kombineras motståndsandningen med ångandning. WellO2 är ett ”gym för lungorna” med vilket vi kan stärka våra andningsmuskler från svalget (nasofarynx) till övre delen av buken och också behandla våra slemhinnor och därmed stärka vårt immunförsvar. WellO2 kan användas i alla olika åldrar och är lämplig för rehabilitering av luftvägarna hos allvarligt sjuka patienter. Även en frisk person som vill fortsätta att vårda sin hälsa och andningskapacitet har nytta av WellO2.

/Katri Lindberg

Skriven av Katri Lindberg, sjuksköterska och WellO2 produktchef.

Katri har omfattande arbetserfarenhet inom specialistvård. Hon har arbetat som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter och har gedigen erfarenhet av olika lungsjukdomar och deras behandling och rehabilitering. Dessutom har Katri specialkompetens inom hjälpmedel för behandling av andningssjukdomar.

Hosta är ett symptom, inte en sjukdom - vad orsakar hosta och hur behandlas det?

Hostar du? Har du hosta?
Visste du att en av de vanligaste orsakerna för att uppsöka läkare, är hosta? Även om hosta ofta är anledningen till att söka läkarvård, är hosta inte en oberoende sjukdom utan ett symptom. Hosta kan orsakas av många olika saker.

Hosta är ett sätt för vår kropp att varna för miljöföroreningar, till exempel, vilket innebär att t.ex. rök eller damm i luften får oss att hosta så att något främmande inte kommer in i kroppen. Epitelet (som transporterar bort föroreningar) är den mest typiska faktorn som orsakar den så kallade irriterande stimulansen. Hos andra människor är bronkierna mer känsliga för olika lukt, damm och allergener. Detta beror på att bronkierna är känsliga för förträngning, så symtom av hosta försöker ta bort det hindret eller den irritationen från våra bronkier.

En annan vanlig orsak till hosta är inflammation i luftvägarna. Inflammation gör att slemhinnorna sväller och luftvägarna blir trängre, vilket resulterar i hostningssymptom. Vid inflammatoriska sjukdomar börjar slemhinnorna i luftvägarna att producera slem så att patogenen kan drivas ut ur vår kropp. Ökad slemutsöndring orsakar hostningssymptom, som faktiskt är kroppens sätt att få bort patogenen. Vid vissa sjukdomar finns det ett konstant inflammatoriskt tillstånd på ytan av bronkierna, och slemutsöndringen är konstant riklig, så på grund av det kan hostan också vara kontinuerlig.

Strukturella problem i halsen kan också orsaka symptom av hosta. T.ex, hos en person med nedsatt styrka i svalgmusklerna, kan symptomen bero på att svalget tränger samman och att vår kropp känner av ett hinder i luftvägarna och börjar hosta eller harkla. Om struphuvudets muskelstyrka försämras, snarkar man ofta, vilket tyder på att struphuvudet hindrar andningen när du slappnar av och orsakar ljudet av snarkning. Snarkning kan också förvärra symptom av hosta, eftersom snarkning sker med öppen mun, vilket gör slemhinnorna torra och luftvägarna blir känsligare för yttre stimuli, vilket i sin tur resulterar i hosta igen.

Andningsteknik kan också påverka symtom av hosta. Näsan är gjord för att andas och dess funktion är att återfukta och värma andningsluften. Näsans flimmerhår tar upp orenheter från den inandade luften så att de inte kommer längre in i kroppen för att orsaka ett irriterande symptom. Om du andas in oralt, ger ett större luftflöde torrare slemhinnor som orsakar irritation. När man andas genom munnen, hamnar luftburna föroreningar också djupare i luftvägarna och orsakar ett irriterande symptom – kroppen försvarar sig med att hosta. Sådana situationer kan uppstå t.ex inom olika sporter, när man inte får i sig tillräckligt med luft genom nästan. Andningen genom munnen är ok ibland, men undvik att fortsätta andas så efter tävlingen/träningen! Om du hostar ofta eller munnen är torr, bör du också vara uppmärksam på din andningsteknik.

Att ta hand om luftvägarnas slemhinnor är viktigt så att symptom av hosta inte uppstår och naturligtvis också för att eliminera det. Ofta behandlas hostan genom förlamning av hostreflexen, men jag tycker att det är viktigare att förebygga uppkomsten av hosta.

WellO2 förebygger vid hosta
Regelbunden användning av WellO2 stärker andningsmusklerna. När musklerna stärks intensifieras blodcirkulationen under slemhinnorna och slemhinnan känns också bättre. Förstärkning av andningsmusklerna stöder andningsorganens tillstånd, liksom de strukturer som håller våra luftvägar öppna, samt ger styrka att hosta mer effektivt. Inandning av WellO2 kombineras med varm ånga, vilket också ökar fuktbalansen i slemhinnorna.

Andningsresistens öppnar således bronkierna och tar därmed bort den fysiska barriären som kan blockera bronkierna. Motståndsandning med WellO2 rensar slem djupare in i bronkierna om slembildning är ett problem. Det här är andningshygien och hjälper särskilt de som har mycket slemutsöndring i andningsorganen som utsätts för konstanta infektioner. Funktionen gör det lättare att behandla slemhosta även vid en vanlig influensa.

Den varma ångan från WellO2-enheten renar epitelet på slemhinnans yta, vilket kan orsaka irritation. Personer med allergier får snabb hjälp när symtom av hosta uppkommer eller under pollensäsongen. Många som upplevt symtom av hosta från inomhusluften har kunnat få ett ökat välbefinnande, till exempel på arbetsplatsen.

WellO2 är därför ett icke-farmakologiskt hjälpmedel för behandling och förebyggande av hosta och har ingen maximal dosering.

Skriven av Katri Lindberg, sjuksköterska och WellO2 produktchef.

Katri har omfattande arbetserfarenhet inom specialistvård. Hon har arbetat som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter och har gedigen erfarenhet av olika lungsjukdomar och deras behandling och rehabilitering. Dessutom har Katri specialkompetens inom hjälpmedel för behandling av andningssjukdomar.

Snarkning - kan du bli av med det?

Snarkning är ett problem inom många familjer. Snarkning påverkar sömnkvaliteten och orsakar torr hals och en känsla av slem. Naturligtvis påverkar dålig sömnkvalitet också energin under dagtid, och orsakar ofta ljudkänslighet, hosta och torr hals. Dessutom orsakar nattlig munandning ofta näsproblem. Munandning under natten, kan göra att näsan blir täppt och rinnande, slemhinnorna torra och även orsaka näsblod.

Snarkning förstör inte bara sömnen för de som sover i samma rum, utan avger mycket långtgående effekter hos den som snarkar.

Kan snarkning påverkas? Och vet du hur snarkning uppstår?

Människokroppen är byggd för att andas genom näsan. När du sover djupt, slappnar halsmusklerna av och munnen öppnas lätt. Om näsan är täppt eller om du har muskelspänningar, är det vanligt att sova med öppen mun.

Men var kommer ljudet ifrån? När du sover slappnar musklerna i svalgets väggar av, svalget blir trängre och då börjar vissa delar i svalget att vibrera av det snabba luftflödet. Svalgets muskler påverkas också av övervikt, livsstil m.m. Dessutom kan slemhinnorna vara svullna p.g.a ett inflammatoriskt tillstånd i näshålan.

Kan man minska uppkomsten av snarkning? Den enkla lösningen skulle vara att sova med stängd mun, men hur andas man om näsan är igensatt?

Lyckligtvis kan alla muskler i människokroppen tränas upp! Att träna halsmusklerna är besvärligt eftersom de musklerna inte utvecklas av annan träning. Snarkning kan även drabba personer som tränar hårt. Sångare inkluderar ofta muskelträning av svalget i sin röstvård. Tunggymnastik kan också användas för att utöva musklerna i ansiktsområdet. WellO2 är en finsk innovation som inte bara påverkar andningsmusklerna, utan även svalgmusklerna.

Med WellO2 kan man träffa exakt det området som man har problem med. Det första hindret för att inte kunna andas genom näsan, är att den är täppt. Motståndsandning med näsmask på WellO2 stärker musklerna runt nässvalgrummet (nasofarynx) och den varma vattenångan behandlar slemhinnorna. Med andra ord ökar den varma ångan vattenhalten i slemhinnorna och spolar samtidigt ut eventuella föroreningar från slemhinnans yta. Motståndsandning får struphuvudets muskler att arbeta, och då intensifieras blodcirkulationen i området, vilket snabbt påverkar slemhinnans ödem, vilket i praktiken innebär att svullnaden minskar, nasofarynx expanderar och det blir lättare att andas.

Precis som med all muskelträning, behöver övningarna göras regelbundet för att ge effekt. Det vill säga, att när du skaffat en WellO2 så rekommenderar jag att du under den första månaden tränar två ggr om dagen, på morgonen och på kvällen. Efter en månads användning beskriver många användare att snarkningen har minskat eller eliminerats! Det betyder inte att WellO2 kan ställas undan, men nu behöver du bara göra övningen på kvällen. Kvällsövningen stärker musklerna, återfuktar slemhinnorna och lugnar andningsrytmen och lugnar därmed sinnet och förbereder hela kroppen för natten. Faktum är att många upplever att sömnkvaliteten förbättrats efter andningsövningar under kvällstid.

 

Skriven av Katri Lindberg, sjuksköterska och WellO2 produktchef.

Katri har omfattande arbetserfarenhet inom specialistvård. Hon har arbetat som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter och har gedigen erfarenhet av olika lungsjukdomar och deras behandling och rehabilitering. Dessutom har Katri specialkompetens inom hjälpmedel för behandling av andningssjukdomar.