ANVÄNDARVILLKOR FÖR INTERNET-SIDORNA

I dessa användarvillkor berättar vi om de villkor som gäller för material som publiceras på WellO2 Oy:s webbplats. WellO2 Oy har rätt att uppdatera dessa villkor och att ändra webbplatsens innehåll utan att meddela om det på förhand.

Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa villkor, och förbinder dig att följa tillämplig lagstiftning och andra bestämmelser. Användning av webbplatsen är förbjuden i det fall att du inte godkänner dessa villkor.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsens immateriella rättigheter ägs av WellO2 Oy, eller av annan separat angiven instans. Alla rättigheter förbehålls i samtliga länder.

WEBBPLATSINNEHÅLL

Den information om sjukdomar, hälsoproblem och vård av dessa som webbplatsen innehåller är endast av informativ art. Dessa uppgifter kan under inga omständigheter ersätta råd och anvisningar av yrkespersoner inom medicin. Diskutera alltid med din vårdande läkare innan du inleder någon åtgärd på basen av webbplatsens information.

WellO2 Oy strävar till de uppgifter som publiceras på webbplatsen ska vara korrekta och aktuella. Trots vår omsorgsfullhet kan vi ändå inte ge garantier för webbplatsinformationens exakthet och aktualitet.

ANSVARSFRISKRIVNING

Vi strävar till att säkra att vår webbplats fungerar kontinuerligt och korrekt i alla lägen, men vi kan inte garantera att webbplatsen alltid är tillgänglig, eller att den alltid fungerar klanderfritt. WellO2 Oy tar inget ansvar för direkt eller indirekt skada som kan uppstå av användning eller användningshinder som gäller webbplatser eller andra elektroniska tjänster, och för skada som uppstår i anslutning till detta.

WellO2 Oy tar inget ansvar för virussmitta från webbplatsen till användares dator, eller för annan skademjukvara. WellO2 Oy tar heller inget ansvar för direkt eller indirekt skada som ovan nämnd skademjukvara kan förorsaka.

Vårt företag kan inte övervaka innehållet på länkade webbsidor från tredje part, och kan därmed inte heller ta ansvar för exakthet och aktualitet beträffade den information som finns på dessa. Länkarna är avsedda enbart som hjälpmedel, och länkarnas förekomst på webbplatsen ska inte tolkas som WellO2 Oy:s stöd till de länkade webbplatserna.