WellO2 MyBreath™ – ett revolutionerande verktyg för att mäta andningen

WellO2 MyBreath™ – ett revolutionerande verktyg för att mäta andningen

2023 , Andningsträning , wello2 , WellO2 MyBreath™

Vår andning har en omfattande inverkan på vår kropp och på vårat sinne. Andningens betydelse har fått allt mer uppmärksamhet. Andning har blivit en wellness-trend. Andningsövningar kan ge många positiva effekter, från att öka prestationen till att förbättra återhämtningen. Dessutom stöder andningsträning kroppens fysiologiska funktion och lindrar därmed många andningsproblem, t.ex. andfåddhet, hosta eller nästäppa, samt röstens uhållighet och kan till och med minska snarkningar.

Med den finska andningsträningsapparaten WellO2 kan man på ett säkert och effektivt sätt utveckla andningen och stödja andningssystemets funktion på olika sätt. Tack vare det nya smarta munstycket WellO2 MyBreath™ kan andningens aktivitet och utveckling nu också övervakas på ett helt nytt sätt. Det smarta munstycket MyBreath™ gör WellO2-andningsträning ännu mer spännande!

Vad är WellO2 MyBreath™?

WellO2 MyBreath™ smart munstycket är ett smart tillbehör till din WellO2-andningsträningsapparat. Med det smarta munstycket MyBreath™ kan du mäta, följa och utveckla din andning på ett nytt sätt hemifrån. Med hjälp av MyBreath kan du göra andningstester i WellO2-appen, där testresultaten sparas. Med appen kan du följa utvecklingen av din andning, vilket garanterat ökar din motivation för WellO2-andningsträning!

Med regelbundna WellO2-andningsövningar stärker du din andning på ett mångsidigt och effektivt sätt. Med MyBreath™ kan du följa resultaten av din WellO2-träning och utveckla din andning på ett målinriktat sätt. Med en mer hållbar andning kan du förbättra dina prestationer och förbättra din återhämtning från vardaglig stress eller krävande idrottsaktiviteter.

Förutom att du kan följa din andningsutveckling kan du med MyBreath™ smart munstycket observera hur olika vardagliga utmaningar påverkar dina mätresultat. Det kan till exempel hjälpa dig att se hur din andning påverkas under allergisäsongen eller hur snabbt din andning återgår till utgångsnivån efter en förkylning eller influensa.

KÖP WELLO2 MYBREATH™ HÄR

Vad mäter MyBreath™?

MyBreath™ mäter din andning på ett omfattande sätt. Den mäter din andning både när du andas ut och när du andas in. Detta är revolutionerande, eftersom tidigare instrument för andningsmätning på sjukhus i allmänhet endast mäter andningen vid utandning. Det är dock användbart att mäta både utandning och inandning, eftersom de har sina egna viktiga funktioner när det gäller hur kroppen fungerar. Med MyBreath™ smart munstycket mäter du andningsmuskelkraften, andningsflödet och andningskapaciteten vid både ut- och inanding.

Andningsmuskelstyrka förbättrar prestationen

Andningsmusklerna rör lungorna och utgör grunden för lungornas funktion. För att lungorna ska fungera effektivt och upprätthålla vitala funktioner behöver de omgivande andningsmusklerna styrka. Andningsmusklerna består av två grupper; de inspiratoriska och expiratoriska musklerna. Inandningsmusklerna omfattar diafragman, vår största andningsmuskel, och musklerna i den yttre bröstkorgen. De gör det möjligt för oss att andas effektivt även under ansträngning och spelar en viktig roll för vår prestation. Utandningsmusklerna omfattar bukmusklerna och de inre bröstkorgsmusklerna. De påverkar främst användningen av rösten och talet. Andning involverar även muskler i näsan, nasofarynx och struphuvudet, liksom muskelgrupper i nacken, halsen och ryggen.

Andningen involverar alltså många olika muskler! Andningsmuskelstyrka mäter hur vältränade dina andningsmuskler är. Styrkan i inspirationsmusklerna visar hur effektivt du kan andas under ansträngning, och genom att utveckla deras styrka kan du förbättra din prestation. Bättre prestationer hjälper dig att klara dig bättre i vardagen och prestera bättre inom till exempel idrott. Den utandade muskelstyrkan stöder  användningen av din röst, till exempel när du talar eller sjunger, så att din röst håller längre. Balansen mellan muskelgrupperna är viktig för en optimal andningsfunktion, och därför är det viktigt att utveckla både inandnings- och utandningsmusklerna.

Andningsflödet berättar om luftflödet under andningen

Andningsmusklernas tillstånd påverkar också andningsflödets styrka, dvs. hur starkt luften kan strömma in i eller ut ur lungorna när man andas. Andningsflödet berättar hur obehindrat luften strömmar i dina luftvägar, det vill säga hur lätt eller svårt det känns att andas.

Luftrörens öppenhet påverkas av en rad olika faktorer, på vilka luftrören reagerar genom att dra ihop sig. Till exempel kan gatudamm, pollen eller starka lukter få våra luftrör att reagera, men även att skratta eller gråta intensivt, påverkar luftrören. Vid lungsjukdom orsakar inflammation i luftrören att luftrören drar ihop sig. Många personer med astma är därför vana vid att övervaka luftrörens tendens till sammandragning för att övervaka inflammationen som orsakas av sjukdomen. Sammandragning av luftrören försvagar konkret lufttillgången till lungorna. Luftflödet i luftrören påverkas också av vanliga förkylningssymptom och nästäppa eller slemansamling i lungorna.

Andningskapaciteten lugnar andningsrytmen

Din andningskapacitet anger storleken och volymen på dina lungor. Dessutom visar andningskapaciteten hur mycket av dina lungor du använder vid ett givet ögonblick. Andningskapaciteten talar med andra ord om hur mycket luft du kan andas in i dina lungor på en gång med hjälp av av dina andningsmuskler.

Många olika faktorer påverkar din andningskapacitet. Dessa inkluderar till exempel ålder, kön, genetiska faktorer och kroppsstorlek, dvs. längd och vikt. Andningskapaciteten påverkas också av lungornas och bröstkorgens flexibilitet samt av hur du andas och hur djupt du andas.

Ju större andningskapacitet du har, desto lugnare andningsrytm kan du behålla. Å andra sidan, ju djupare och lugnare andningsrytm du kan upprätthålla, desto större andningskapacitet har du till ditt förfogande. En lugn andningsrytm upprätthåller och stöder kroppens återhämtning, dvs. sänker hjärtfrekvensen och blodtrycket och minskar hjärnans utsöndring av stresshormon. Effektivare djupandning förbättrar utnyttjandet av maximal andningskapacitet under träning och stödjer därigenom till exempel maximal syreupptagningsförmåga. Den har därför en positiv effekt på prestationsförmågan, vilket stöder uthållighet i vardagen och framgång i idrottsaktiviteter.

Det smarta munstycket MyBreath™ stödjer välbefinnandet

Med MyBreath™ smart munstycket kan du mäta din andning på olika sätt. Tidigare har andningsmätning skett i sjukhusmiljön, med liten mätning av andningsegenskaperna hos normala, friska människor. MyBreath™ smart munstycket erbjuder alla en fantastisk möjlighet att mäta, följa och förbättra sin andning hemma.

Att utveckla andningen är viktig eftersom andningen, som vi vet, spelar en överväldigande viktig roll för  välbefinnandet i hela vår kropp och vårt sinne. Med MyBreath™ smart munstycket kan du bättre förstå och övervaka dina lungor och din andning. Dessutom kommer spårningen av dina resultat garanterat att motivera dig att förbättra din andning med WellO2-andningsträning!

KÖP WELLO2 MYBREATH™ HÄR

Tillbaka till blogg