Innehåll som kan döljas

Vad är WellO2-andningsträningsapparat?

WellO2 är en andningträningsapparat som kombinerar motståndsträning av in- och utandningsmusklerna med varm ånginhalering. WellO2-träning stöder andningshälsan på mångsidiga sätt genom att öppna och rengöra lungorna och stärka andningen.

WellO2-apparaten har ett justerbart andningsmotstånd, vilket gynnar både nybörjare och erfarna andningstränare. Det finns även tre olika temperaturer på ångan som kan väljas efter personliga behov och preferenser.

WellO2 stöder andningshälsan på följande sätt:

 • Utvecklar effektivt styrkan i andningsmuskulaturen.
 • Minskar andfåddhet och andnöd.
 • Återfuktar och behandlar slemhinnan i luftvägarna.
 • Stärker kroppens naturliga immunförsvar.
 • Minskar irritation i luftvägarna och lossar slem.
 • Öppnar näsan och underlättar andningen.
 • Hjälper till att öppna upp och upprätthålla rösten, vilket gör att rösten varar längre.
 • Fördjupar och lugnar andningsrytmen.
 • Förbättrar sömnkvaliteten och återhämtningen.
 • Minskar snarkning.

Den läkemedelsfria WellO2-apparaten är utveckald för att underlätta din andning och förbättra ditt dagliga välbefinnande!

Läs mer om WellO2-andningsträningsapparaten här >>

Var kan jag köpa WellO2-andningsträningsapparaten?

Du kan köpa WellO2-andningsträningsapparaten från WellO2-webbutik på wello2.se och hos våra återförsäljare.

Är WellO2-träning lämplig för mig?

Vem kan använda WellO2?

Alla kan dra nytta av WellO2-träning. Vanligast används WellO2-träning vid:

Långvariga andningsproblem

Andningen märks oftast inte förrän den försämras. Olika faktorer, inklusive faktorer som dålig inomhusluftkvalitet, eller hälsoproblem som t.ex. olika andningssjukdomar, kan orsaka att andningen konstant eller tillfälligt försvagas.

Symtom på försvagad andning inkluderar andfåddhet, ökad slemproduktion, nysningar och andra andningsproblem. Denna försämring av andningsfunktionen kan påverka prestationen negativt, vilket minskar uthålligheten i dagliga aktiviteter. Dessutom kan svårigheter med andning också vara en primär orsak till sömnstörningar.

WellO2-träning öppnar och rengör luftvägarna och stärker andningen effektivt.

Motståndet i WellO2-apparaten tillsammans med den varma ångan öppnar luftvägarna och underlättar andningen snabbt, utan medicinering. Dessutom förbättrar WellO2-träning bröströrligheten och minskar muskelspänningen, vilket gör andningen lättare och smidigare.

Om man använder WellO2-apparaten innan man inhalerar medicin öppnas luftrören och medicinen når effektivare ner i de djupare delarna av luftvägarna, samtidigt som risken för irritation minimeras. Om andningsbesvär uppstår kan WellO2 snabbt lindra dessa symtom.

Den varma ångan fuktar och läker slemhinnan i luftvägarna, vilket leder till en minskning av andningsproblem. Kontinuerlig träning med WellO2 kan göra dig mindre mottaglig för irriterande ämnen som pollen, dofter eller gatudamm.

Dessutom stärker regelbundna WellO2-andningsövningar effektivt andningsmusklerna. Starkare andningsmuskler gör andningen lättare och minskar andfåddhet vid vardagliga aktiviteter. Dessutom ökar denna förbättring av andningsmuskelstyrkan hostningseffektiviteten, vilket hjälper till att rensa luftvägarna.

Kortvariga andningsproblem

Alla upplever ibland andningsbesvär, ofta utlösta av vanliga irriterande ämnen som förkylningssymtom, pollen, gatudamm, starka dofter eller torr luft.

WellO2-träning erbjuder snabb och effektiv lindring vid olika andningsproblem, inklusive hosta, bihålebesvär, irritation, andfåddhet, nysningar och snuva. Kombinationen av motståndsträning och varm ånga hjälper till att lossa slem och andningsövningar via näsmasken kan snabbt öppna en täppt näsa.

Luftvägsslemhinnans hälsa är avgörande vid hantering av dessa symtom. En välmående slemhinna minskar inte bara symtomen utan skyddar också mot smittämnen. WellO2-träning fuktar och tar hand om slemhinnan och förbättrar dess förmåga att avvärja yttre irriterande ämnen. Därför är regelbunden WellO2-övning fördelaktig för att både förebygga och förhindra andningsproblem, oavsett om de beror på en vanlig förkylning eller t.ex. pollensäsongen.

Sport och prestation

Idrottare och aktiva människor runt om i världen använder WellO2-apparaten för att öka prestationen, förbättra återhämtningen och hålla sig friska under tränings- och tävlingssäsonger.

WellO2-träning:

 • Ökar styrkan och uthålligheten i andningsmusklerna.
 • Värmer effektivt upp andningssystemet före fysisk aktivitet.
 • Förbättrar återhämtningen efter en idrottsprestation.
 • Ökar bröströrligheten och minskar muskelspänningen i överkroppen.
 • Minskar risken för luftvägsinfektioner under tränings- och tävlingssäsonger.

Regelbunden WellO2-andningsträning utvecklar styrkan och uthålligheten i in- och utandningsmusklerna. Ökning av muskelstyrka och uthållighet förbättrar prestationen och minskar belastningen på andningsmuskulaturen även under krävande ansträngning.

WellO2-träning före atletisk aktivitet förbereder effektivt andningsmusklerna, vilket säkerställer att lungorna är helt öppna och musklerna är mindre benägna till att bilda mjölksyra. Dessutom aktiverar andningsträning andningsmusklerna och lär ut optimal andningsteknik för användning under prestation. När man använder näsmasken förbättras och uppmuntras näsandningen. Varm ånga gör slemhinnan i andningsvägarna redo att möta tuffa förhållanden, såsom kall eller torr luft, eller luftföroreningar, vilket gör det till en viktig del av förberedelserna inför utmanande miljöer.

Motståndsträning och varm ånga hjälper dig effektivt att lugna ner efter krävande träning och starta kroppens återhämtningsprocess. WellO2-träning fördjupar andningen, lugnar andningsrytmen och aktiverar det parasympatiska nervsystemet. Det sänker också vilopulsen, ökar hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) och sänker blodtrycket. Att aktivera djup andning minskar utsöndringen av stresshormoner och ökar djup sömn. Dessutom öppnar varm ånga näsan, behandlar slemhinnan i luftvägarna och minskar snarkning.

Läs mer >>

Sömn och återhämtning

Vardagens stress, tillsammans med externa irriterande ämnen, kan störa våra andningsmönster. Stress leder ofta till accelererad, ytlig andning där lungorna inte expanderar fullt ut, vilket rubbar det naturliga andningsmönstret. Denna grundläggande andning kan påverka sömnen negativt och leda till problem som svårigheter att somna, svårigheter att sova igenom natten, att vakna för tidigt eller att uppleva dålig sömnkvalitet.

WellO2-träning lugnar och fördjupar andningen. Det aktiverar också vagusnerven i det parasympatiska nervsystemet, vilket sänker vilopulsen, ökar hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) och sänker blodtrycket. Dessutom minskar det utsöndringen av stresshormoner och ökar djup sömn.

WellO2-träning före innan mangår och lägger sig aktiverar djup andning. Djup andning och avkopplande varm ånga lugnar både kropp och sinne och inleder återhämtningen. Detta underlättar i sin tur att man somnar och förbättrar sömnkvaliteten. Träning med en näsmasken öppnar en täppt näsa, vilket gör andningen på natten mycket lättare och lugnare.

Regelbunden WellO2-träning stärker andningsmusklerna och behandlar slemhinnan i luftvägarna. Starkare andningsmuskler i svalget och en väl fungerande slemhinna i luftvägarna kan hjälpa till att minska snarkning. Dessutom underlättar WellO2-träning trängsel eller täppa i de övre luftvägarna, vilket gör det möjligt att andas via näsan på natten näsandning på natten. Detta kan minska torrhet eller slem i halsen som orsakas av munandning, vilket många lider av på morgonen.

Läs mer >>

Sång och röstbruk

En hes röst, röstspänning eller röstbrott är vanliga problem bland sångare och personer som använder rösten mycket. Faktorer som ytlig andning, stress, dålig luftkvalitet och förkylningssymtom kan alla påverka röstens kvalitet negativt.

Om din röst är ditt viktigaste instrument är det viktigt att värma upp den inför dagen, ta hand om den under arbetsdagarna och även förbereda den för vila för att säkerställa optimal återhämtning. WellO2 är en snabb och effektiv lösning för talare och sångare att underhålla rösten med dagligen.

WellO2-träning värmer inte bara upp de vokala musklerna utan fuktar också slemhinnan i luftvägarna, vilket förbereder rösten snabbt och effektivt inför en prestation eller en arbetsdag. Vid externa utmaningar som torr eller kall luft kan rösten sättas på prov. Under sådana förhållanden kan en fuktning av luftvägarna före en prestation göra det lättare att använda rösten. Dessutom kan WellO2-träning också hjälpa till att lugna både kropp och sinne, om man tenderar att bli nervös inför ett uppträdande.

Efter en vokalprestation fuktar och underhåller WellO2 ansträngda luftvägar och aktiverar det parasympatiska nervsystemet. Detta sätter effektivt igång kroppens återhämtningsprocess.

Regelbunden WellO2-träning stärker musklerna som används för röstbildning och hjälper rösten att bättre stå emot stress. Träningen förbättrar också brösrörelsen, minskar bröstmuskelspänningen och underlättar andningen. Dessutom fuktar och behandlar den slemhinnan i luftvägarna och minskar känsligheten för yttre irriterande ämnen, som torr luft.

En frisk slemhinna i luftvägarna fungerar som ett robust försvar mot smittämnen och avvärjer symtom på förkylningar. Samtidigt lindrar WellO2-träning andningssymtom som hosta, snuva och täppta luftvägar.

Läs mer >>

Vem bör inte träna med WellO2?

Använd inte WellO2 om du har:

 • Pneumothorax (sammanfallen lunga)
 • Örontrumsjukdom eller skada
 • Nylig operation (öga, ansikte, bröst och bukområde)

Under uppföljningskontrollen är det viktigt att diskutera din återhämtningsprocess med läkaren. Motståndsträning anses vanligtvis vara säkert efter kontrollundersökningen hos läkaren. I vissa fall kan användning av WellO2 efter en operation hjälpa till vid återhämtningen. Se till att diskutera möjligheten med din läkare.

Vid hög feber rekommenderas det inte att börja med WellO2-träning, eftersom det är bäst att undvika all form av fysisk ansträngning vid feber. Om du redan har användt WellO2-apparaten och har vant dig vid träningen innan du blev sjuk kan du mildra symtomen på en luftvägsinfektion genom att göra korta övningar med ldet ägsta motståndet.

Kan jag använda WellO2 när jag är sjuk?

Vanligtvis är det säkert att använda WellO2 under milda feberfria luftvägsinfektioner. Det finns inga specifika restriktioner mot användning av WellO2 vid en feberfri luftvägsinfektion. Det rekommenderas ändå inte att börja med WellO2-träning mitt i en akut luftvägsinfektion, det är bättre att man har vant sig vid WellO2-träning innan en möjlig luftvägsinfektion.

Om du är sjuk rekommenderas det att göra korta WellO2-andningsövningar med det lägsta motståndet för att förhindra ytterligare stress i kroppen. Att träna med WellO2 vid en luftvägsinfektion och även under återhämtningsperioden kan hjälpa till att lindra symtom och underlätta en snabbare återhämtning. Om användningen av apparaten förvärrar dina symtom, orsakar smärta eller leder till andfåddhet är det bättre att inte använda den under tiden du är sjuk.

Jag har lunginflammation – kan jag använda WellO2-apparaten?

Om du har en lunginflammation är det viktigt att inte anstränga dig eller att träna musklerna. Om du väljer att använda WellO2-apparaten bör det endast vara på lägsta motståndsnivå och med korta andningsövningar. Om du befinner dig på sjukhus är det avgörande att rådgöra med din läkare om andningsträning.

Under återhämtningsfasen, om du är feberfri, kan lätt motståndsträning med WellO2-apparaten hjälpa till att förbättra din andning och påskynda din återhämtningsprocess. När du mår bättre och din hälsa är normal kan du återuppta användningen av apparaten som vanligt.

Jag har en luftvägssjukdom – kan jag använda WellO2-apparaten?

WellO2 är en läkemedelsfri andningsträningsapparat som stöder kroppens normala funktion och rehabiliterar andningssystemet så att det fungerar på bästa möjliga sätt. WellO2-träning lindrar olika andningssymtom som en sjukdom eller en behandlingen kan orsaka. Sådana symtom inkluderar andfåddhet, en täppt näsa, slem i luftvägarna och konstant hosta eller nysningar.

WellO2-träning, fuktar, rensar och öppnar luftvägarna snabbt. Dessutom stärker regelbunden träning andningsmusklerna och slemhinnan i luftvägarna.

Jag har en allergi – kan jag använda WellO2-apparaten?

Personer som lider av allergisymtom är särskilt känsliga för externa irritanter, såsom pollen, gatudamm, luftföroreningar eller lukter. Typiska allergisymtom inkluderar en täppt näsa, ansamling av slem i luftvägarna, nysningar och svårigheter att andas.

WellO2-träning lindrar snabbt irriterande andningssymtom. Kombinationen av varm ånga och motståndsträning löser effektivt upp slem, medan användning av näsmasken effektivt öppnar en täppt näsa. Dessutom hjälper varm ånga till att minska utsöndringen av histamin i luftvägsslemhinnan.

Att använda WellO2-apparaten innan du inhalerar medicin hjälper till att öppna luftrören, vilket hjälper medicinens nå djupare delar av luftvägarna och minimerar risken för irritation. Om andningsbesvär uppstår kan WellO2-metoden snabbt lindra dessa symtom.

Regelbunden WellO2-träning ökar fuktbalansen luftvägsslemhinnan. En välmående slemhinna och fungerande flimmerhår skyddar kroppen mot allergener och minskar därmed intensiteten av allergisymtom. Det är bra att börja med WellO2-träning långt innan pollensäsongen, så att slemhinnan i luftvägarna är i bästa möjliga skick när säsongen startar

Jag har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – kan jag använda WellO2-apparaten?

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) försämrar bröstkorgens rörlighet och lungventilationen, vilket hänvisar till luftens rörelse in och ut ur lungorna. Dessutom påskyndar sjukdomen muskelstyrkans degeneration – även andningsmusklerna. Detta kan orsaka symtom som andfåddhet och nedsatt prestationsförmåga.

Med regelbunden WellO2-träning kan man stärka andningsmusklerna bekvämt hemmifrån - speciellt om annan träning är begränsat. Att stärka andningsmusklerna förbättrar uthålligheten vid träning och minskar känslan av andfåddhet i vardagen. WellO2-träning ökar också bröstkorgens rörlighet, vilket ytterligare underlättar andning.

Varm ånga och motståndet i WellO2-apparaten hjälper effektivt till att rensa slem från luftvägarna. Dessutom fuktar WellO2-träning och behandlar slemhinnan i luftvägarna, som på grund av mediciner kan bli torr och därmed orsaka andningssymtom som hosta eller heshet.

Jag har sömnapné – kan jag använda WellO2-apparaten?

Sömnapné är en luftvägssjukdom som förtränger de övre luftvägarna. Typiska symtom på sömnapné inkluderar andningspauser, snarkning och torr mun.

CPAP-terapi används vid behandling av sömnapné, och det kan torka ut luftvägarna. Regelbunden WellO2-träning ökar fuktbalansen i de övre luftvägarna och stöder den normala funktionen hos slemhinnan i luftvägarna. En välfuktad slemhinna i luftvägarna minskar både nattliga och dagliga andningssymtom.

WellO2-träning stärker andningsmusklerna. Träning med näsmasken utvecklar de små musklerna i näsan, halsen och struphuvudet som håller luftvägarna öppna. Att stärka dessa muskler kan potentiellt minska snarkning som orsakas av musklernas svaghet. Många WellO2-användare har rapporterat att snarksymtom har minskat eller försvunnit helt med regelbunden WellO2-träning.

Snarkare andas ofta genom munnen, vilket leder till torra övre luftvägar under natten. Munandning ökar också avslappningen av andningsmusklerna. WellO2-träning med en näsmasken före läggdags öppnar en igentäppt näsa och aktiverar näsandning, vilket är den optimala andningsmetoden både vaken och sovande. På morgonen återfuktar WellO2-träning snabbt torra luftvägar.

Just nu pågår en sömnapne studie där WellO2-andningsträningsapparat deltar. Studein utförs av Åbo universitet och Åbo universitetssjukhus för sömn- och andningscentrum som undersöker effekterna av träning av övre luftvägsmuskler på sömnapné. Studien initierades i maj 2022.

Jag har lungfibros – kan jag använda WellO2-apparaten?

Lungfibros innebär bildandet av ärrvävnad (fibros) i utrymmet mellan lungornas luftsäckar. Vanliga andningssymtom på lungfibros inkluderar andfåddhet och kronisk hosta.

Även lätt ansträngning orsakar andfåddhet vid lungfibros. Men träning är viktig för att behålla styrkan i andningsmusklerna. Om vanlig träning och motion inte är möjlig kan WellO2-träning specifikt utveckla styrkan i andningsmusklerna medan andra delar av kroppen förblir i vila. Med ökad styrka i andningsmusklerna kan fysisk ansträngning kännas lättare och WellO2-träning kan hjälpa till att rehabilitera en återgång till normal träning.

Dessutom ökar träning med WellO2 bröstkorgens rörlighet, vilket underlättar andningen. Denna träning fördjupar inte bara utan stabiliserar också andningsmönstret, vilket allmänt förbättrar andningen.

Kombinationen av motstånd och varm ånga som produceras av WellO2-apparaten ger effektivt snabb lindring vid andningsbesvär och hjälper till att lindra symtom som är förknippade med andningsproblem, inklusive hosta.

Jag har bronkiektasi – kan jag använda WellO2-apparaten?

Bronkiektasi syftar till en permanent utvidgning av luftrören och en kronisk inflammation i luftrörsväggarna. Typiska symtom på tillståndet inkluderar slemproduktion och kronisk hosta.

WellO2-träning hjälper effektivt till att rensa slem från luftvägarna. Motståndet och den varma ångan från WellO2-apparaten lyfter effektivt slemmet uppåt i luftrören, vilket gör det lättare att hosta upp. Dessutom fuktar den varma ångan slemhinnan i luftvägarna och tunnar ut slemmet, vilket underlättar dess borttagning. Regelbunden WellO2-träning ökar styrkan i andningsmusklerna och underlättar hostning och andning.

Jag har cystisk fibros – kan jag använda WellO2-apparaten?

Cystisk fibros är en metabolisk sjukdom som kännetecknas av andningssymtom såsom kronisk hosta, slemproduktion och bihålebesvär.

WellO2-träning hjälper effektivt till att rensa slem från luftvägarna. Motståndet och den varma ångan från WellO2-apparaten lyfter effektivt slemmet uppåt i bronkerna, vilket gör det lättare att hosta upp. Dessutom fuktar den varma ångan slemhinnan i luftvägarna och tunnar ut slemmet, vilket underlättar dess borttagning. Regelbunden WellO2-träning ökar styrkan i andningsmusklerna och underlättar hostning och andning.

Du kan även träna med WellO2-apparatens näsmask. Träning med näsmasken öppnar snabbt en täppt näsa, ökar fuktbalansen i näsans slemhinnor och förbättrar luftflödet i näshålorna. Regelbunden träning kan hjälpa till att förebygga bihåleinflammationer.

Kan WellO2-träning minska snarkning?

Snarkare andas ofta genom munnen, vilket får de övre luftvägarna att torka ut under natten. WellO2-träning med näsmasken före läggdags öppnar en igentäppt näsa och aktiverar näsandning, vilket är den optimala andningstekniken både när man är vaken och när man sover. På morgonen återfuktar WellO2-träning snabbt torra luftvägar.

Munandning gör också att andningsmusklerna blir slappa. Regelbunden WellO2-träning, särskilt med näsmasken, stärker de små musklerna i näsan, halsen och struphuvudet som håller luftvägarna öppna. Att stärka dessa muskler kan potentiellt minska snarkning som orsakas av deras svaghet. Många användare av WellO2-apparaten har rapporterat att snarkningen har minskat eller försvunnit helt med regelbunden träning.

Kan barn använda WellO2-apparaten?

WellO2 klassificeras som en elektrisk apparat. Därför får barn under 12 år inte använda apparaten utan övervakning. Även då måste barnet instrueras om hur man använder apparaten säkert och förstå riskerna med felaktig användning av den elektroniska apparaten.

Om ett barn kan andas in i WellO2-apparaten och följa en vuxen persons instruktioner kan de träna med WellO2-apparaten. De första andningsövningarna bör utföras med det lägsta motståndet (0) och den lägsta temperaturinställningen.

Om WellO2-apparaten känns tung att hålla för barnet kan den placeras på ett bord under träningen. Träningen kan då göras genom munnen med hjälp av förlängningsslangen och genom näsan med näsmasken.

Jag är gravid – kan jag använda WellO2-apparaten?

Graviditet och fostrets utveckling kan göra att andningen blir ytligare, vilket ofta leder till en känsla av andnöd. Dessutom kan förändringarna i kroppens hållning under graviditeten påverka tillståndet hos andningsmusklerna, vilket ytterligare påverkar andningen.

WellO2-träning under graviditeten kan hjälpa till att fördjupa andningen, stärka andningsmusklerna och fukta slemhinnan i luftvägarna. Det är viktigt att lyssna på kroppen och känslorna vid träningen under denna tid. Alltmed att graviditeten fortskrider, särskilt mot slutet, är det klokt att undvika intensiva ansträngningar. Därför rekommenderas det att använda apparaten med det lägsta motståndet (0).

Min läkare känner inte till WellO2-apparaten – vad ska jag göra?

Du kan berätta för din läkare om de grundläggande principerna av WellO2-apparaten, som kombinerar andningsträning mot motstånd med varm ångainhalation.

När du tränar med WellO2 andas du mot ett motstånd både under inandning och utandning, och motståndsnivån kan justeras för att passa dina behov. När du andas in, andas varm ånga in ur apparaten. Apparaten har tre olika värmetemperaturer som man kan välja mellan. Andningsträning med WellO2-apparaten kan göras antingen genom munnen eller näsan, vilket ger flexibilitet i hur du väljer att använda den.

Motståndsandningsapparater används vanligtvis på sjukhus för rehabilitering, till exempel för att stödja behandlingar för slemavlägsnande. I dessa apparater är andningsmotståndet vanligtvis mindre än 20 cmH2O. Andningsmotståndet hos WellO2-apparaten sträcker sig från ett minimum på 15 cmH2O till ett maximum på 120 cmH2O. Därmed erbjuder WellO2-apparaten högre motstånd och aktiverar musklerna både vid utandning och inandning och ökar deras styrka.

Principen för utandning i WellO2-apparaten kan gemföras användningen av positivt slutexpiratoriskt tryck (PEEP). Den expanderar små förträngda luftvägar, förbättrar gasutbytet och lugnar och fördjupar andningen.

Motståndet vid inandning förbättrar bröstkorgens rörlighet och ökar den tillgängliga utrymmet i lungorna. Det aktiverar också effektivt andningsmusklerna, särskilt diafragman, och förbättrar andningstekniken.

Varm ånga från WellO2-andningsträningsapparaten ökar fuktbalansen i de övre luftvägarna och återfuktar och rehabiliterar slemhinnan i luftvägarna. Dessutom förbättrar den funktionen hos cilierna i luftvägarna.

Jobbar du inom vården? Läs detta!

Vi skickar gärna mer information om WellO2 och WellO2-träning till vårdpersonal! Vårdpersonal kan schemalägga en presentation åt sig själv eller sitt team via e-post: info@wello2.com.

Hygien och säkerhet

Kan WellO2-apparaten användas av flera personer?

Tack vare apparatens egna rengöringsprogram och personliga munstycken kan WellO2-apparaten användas av flera personer. Förpackningen innehåller tre olika färgade munstycken för enkel identifiering. Andra delar av apparaten är lämpliga för delad användning.

Kan luftvägsinfektioner spridas från en användare av WellO2-apparaten till en annan?

Luftvägsinfektioner kan inte spridas från WellO2-apparaten, eftersom rengöringsprogrammet bör utföras mellan varje användare. Rengöringsprogrammet höjer vattentemperaturen till 100 grader Celsius, vilket förstör bakterier, virus och mikrober från apparaten och dess delar. Efter att ha kört rengöringsprogrammet, häller man alltid ut vattnet.

Rent, kallt, drickbart vatten bör användas i apparaten vid varje användning, eftersom stillastående vatten kan bli en grogrund för mikrober.

Är inandning av varm ånga säkert?

Att använda varm ånga för att behandla andningslemhinnan och andningssymtom har omfattande forskning bakom sig. Vetenskapliga bevis visar att inandning av varm ånga stöder andningslemhinnans välbefinnande och lindrar andningssymtom. Ånginhalation är också ett gammalt husmedel, för att till exempel behandla förkylningssymtom.

Temperaturerna som används i WellO2-andningsträningsapparaten är säkra. Det är lämpligt att börja träningen med den lägsta temperaturen för att låta andningslemhinnan vänja sig vid värmen.

Kan vatten ansamlas i lungorna från WellO2-träning?

Vatten kan inte ansamlas i lungorna från WellO2-träning. Den varma ångan som inhaleras från WellO2-apparaten kondenserar till vatten i kroppen. Den mängd vatten som samlas i kroppen från när man tränar medd WellO2 är cirka 0,2 ml. Denna mängd vatten absorberas av värmen i den övre andningslemhinnan, så vätskan når aldrig lungorna. Även om användaren tränar med WellO2 apparaten flera gånger per dag (till exempel 6–8 gånger) är mängden vatten inte tillräckligt stor för att ansamlas i lungorna.

Ånga brukas i en mängd vardagliga situationer, särskilt inom hälso- och sjukvården:

I sjukhus och hemsjukvård används vatten, saltlösningar och inhalerbara läkemedel ofta för att fukta och behandla problem i luftvägarna. Dessa läkemedel administreras ofta med en nebulisator, där läkemedlet blandas med en vätska innan det administreras. Dessutom använder apparater som är utformade för att behandla sömnapné också vatten för att introducera fukt direkt i luftvägarna.

För finländare – människorna som bor i hemlandet där WellO2 uppfanns – är ånginhalation bekant från bastun, där vatten kastas på det heta bastuagregatet och skapar ånga i luften.

Vatten samlas inte i lungorna vid någon av de ovannämnda situationerna.

Kan ånginhalation hjälpa till att förebygga luftvägsinfektioner?

Slemhinnan i luftvägarna spelar en nyckelroll i kroppens försvar mot smittkroppar. Därför är det viktigt att ta hand om andningslemhinnan. Ångan från WellO2-apparaten förbättrar fuktbalansen i slemhinnan, och den riktade värmen förbättrar dess funktion. Detta gör att kroppen mer effektivt kan förstöra smittämnen och minska andningssymtom. Av denna anledning rekommenderar vi WellO2-träning så snart de första tecknen på en förkylning uppträder.

Med WellO2-apparaten kan varm ånga riktas direkt mot nässlemhinnan, där smittämnen vanligtvis attackerar först. Värmen från ångan startar en hypertermisk reaktion i andningslemhinnan. Detta hjälper andningslemhinnan att effektivare förstöra inandade smittämnen. WellO2-träning uppmuntrar kroppen att starta sin naturliga försvarsmekanism.

Regelbunden WellO2-träning stärker andningsmusklerna och behandlar andningslemhinnan. Ett friskt andningssystem ökar prestationen och stöder kroppens förmåga att återhämta sig från ansträngning.

Dör smittämnen av varm ånga?

Enligt forskning dör vissa patogener och smittämnen av tillräckligt varm ånga. Till exempel är det vanligaste orsaken till influensan, rinoviruset, är mycket känsligt för värme. Det förstörs när ytan på andningslemhinnan når tillräckligt hög temperatur. Generellt sett förstör en tillräckligt hög temperatur effektivt virus på andningslemhinnan, minskar deras reproduktion och förkortar influensans varaktighet.

Alla temperaturalternativ i WellO2-apparaten höjer temperaturen på vattnet i apparaten så högt att de flesta bakterier och virus dör. Dessutom förstör varmt vatten eventuella bakterier och virus som användaren kan andas in i apparaten, vilket förhindrar smittämnen att föröka sig.

Temperaturen på ångan från WellO2-apparaten är säker att använda. Det är lämpligt att börja träningen vid den lägsta temperaturen för att låta andningslemhinnan vänja sig vid värmen.

WellO2 och legionella

Vi rekommenderar att alltid använda kallt dricksvatten i WellO2-apparaten. Denna rekommendation baserar på att bakterier, som Legionella, som kan finnas i kranvatten, behöver temperaturer över 20 grader Celsius för att överleva. I kallt vatten kan dessa bakterier inte frodas eller föröka sig. Därför säkerställer du genom att välja kallt vatten i din WellO2-apparat att vattnet förblir rent och säkert att använda.

Alla temperaturalternativ i WellO2-apparaten höjer temperaturen på vattnet så högt att eventuella Legionella-bakterier och många andra bakterier och virus dör. Därför kan bakterier och virus inte föröka sig i apparaten.

Häll alltid ut vattnet ur apparaten efter användning. Stillastående vatten är en grogrund för smittämnen, inklusive Legionella. Kör rengöringsprogrammet i WellO2-apparaten efter ca 5–10 träningspass eller om någon annan har använt apparaten. Skölj annars delarna med vatten efter användning och låt dem lufttorka.

Legionella är bakterier som förekommer i små mängder i färska naturliga vatten och jord. Bakterier kan också föröka sig i vattensystem om vattnet har en gynnsam temperatur för bakterier, det vill säga 20–45 grader Celsius. Legionella-bakterier överförs genom luften, där de sprids till exempel med vattenånga. Inkubationsperioden från infektion till första symtom är 2–10 dagar. Legionella överförs inte från person till person.

WellO2-andningsträning

Hur använder jag WellO2-apparaten?

Bruksanvisningen till WellO2 ger tydliga, illustrerade instruktioner om hur man använder WellO2-apparaten.

Du hittar bruksanvisningen här >>

Titta på instruktionsvideon till WellO2 här >>

Hur börjar jag med WellO2-träning?

När du tränar med WellO2 för första gången väljer du den lägsta temperaturen och motståndsnivån (0). Du kan senare öka motståndet och temperaturen enligt dina egna preferenser. Motståndet kan finjusteras, vilket innebär att även en liten vridning av justeringsringen kan ändra motståndsnivån.

Efter uppvärmning av vattnet, innan du börjar träna, blås in i apparaten tre gånger så att vattnet bubblar. Detta kommer att skapa mer ånga inuti apparaten. Varm ånga kommer ut ur enheten under inandning.

Andas ut långsamt och stadigt in i apparaten tills du hör vattnet bubbla. Sedan, andas försiktigt in genom WellO2-apparaten för att fylla dina lungor. Detta räknas som en repetition av WellO2-andningsträning. Gör 1–10 jämna och kraftfulla repetitioner baserat på hur många du orkar- dessa bildar en serie. Om det behövs, andas normalt utan apparaten mellan repetitionerna.

Upprepa den ovan nämnda serien 2–3 gånger, beroende på hur du orkar. I början är det viktigare att fokusera på att behärska en korrekt och avslappnad andningsteknik än antalet repetitioner.

För optimala resultat föreslår vi att du tränar regelbundet två gånger om dagen, till exempel på morgonen och kvällen, under den första månaden. Som minimum, sikta på att träna en gång om dagen. Efter den första månaden kan du justera din träning baserat på hur du känner dig, även om vi fortfarande rekommenderar att träna minst tre gånger i veckan för att behålla fördelarna.

Titta på instruktionsvideon för WellO2-andningsträning här >>

Vilken typ av andningsövningar ska jag göra?

Med WellO2-andningsträningsapparaten kan du träna på många olika sätt. Vi rekommenderar att du lyssnar på din kropp och hur övningarna känns under träningen.

I WellO2-applikationen hittar du ett brett utbud av andningsövningar som gör WellO2-träningen ännu mer spännande! Applikationen erbjuder massor av övningar som lämpar sig för olika behov, med vilka du till exempel kan lindra obehagliga förkylningssymptom, stärka dina andningsmuskler inför idrottsprestationer, vårda rösten inför en viktig prestation eller lugna ditt sinne innan du går och lägger dig. Du kan ladda ner appen gratis från appbutiken på din mobiltelefon.

Här kan du ladda ner WellO2 andningsövningsguide (PDF) >>

Hur ofta bör jag träna med WellO2-apparaten?

För optimala resultat rekommenderar vi att du tränar regelbundet varje dag under den första månaden, till exempel på morgonen och kvällen. Men du bör träna minst en gång om dagen. Efter den första månaden kan du fortsätta med träningen enligt dina egna preferenser. Vi rekommenderar dock att träna minst tre gånger i veckan, eftersom regelbunden träning ger mest nytta i vardagen.

Om du har en kronisk lungsjukdom, problem med näsandning eller trånga luftvägarna rekommenderar vi särskilt att använda WellO2-apparaten regelbundet. Dessutom, om du får behandlingar som CPAP-terapi som kan förvärra dina symtom, kan det vara särskilt fördelaktigt att integrera WellO2-träning i din dagliga rutin.

Det finns ingen övre gräns för WellO2-träning, så du kan träna så ofta du vill. Till exempel, om du lider av akuta luftvägssymtom som en täppt eller en rinnande näsa, bihåleproblem eller hosta, kan du träna flera gånger – även upp till 4–8 gånger om dagen. Kom dock ihåg att lyssna på din kropp.

Tips! Om du använder WellO2-apparaten innan du inhalerar medicin hjälper det till att öppna luftrören, vilket hjälper medicinen nå djupare delar av luftvägarna och minimerar risken för irritation. WellO2-träning lindrar snabbt symtomen om andningsirritation uppstår oväntat.

Hur använder jag WellO2-mentoltabletter?

Lägg 1/2–1 mentoltablett i botten av WellO2-andningsträningsapparaten och tillsätt kallt drickbart vatten. Starta det uppvärmningsprogram som du vill använda och träna som vanligt.

WellO2-mentoltabletter är avsedda för WellO2-andningsträning. Mentol förstärker ångans öppningseffekt och gör att ångan känns svalare och ännu fräschare!

Vi rekommenderar speciellt användning av mentoltabletter för att lindra nästäppa. Tillsammans med varm ånga öppnar WellO2-mentoltabletter effektivt en täppt näsa.

Läs mer om WellO2-mentoltabletter >>

Kan jag tillsätta salt eller eteriska oljor i WellO2-apparaten?

Vi rekommenderar inte att tillsätta salt i WellO2-apparaten. Ångan i WellO2-apparaten genereras på ett sådant sätt att den endast kan bära ämnen som avdunstar i värme. Därför är inte WellO2-apparaten lämplig för salt.

Du kan dock använda eteriska oljor som avdunstar i värme, under förutsättning att de inte innehåller några skadliga ämnen som kan påverka lungvävnaden, såsom konserveringsmedel. Det är också viktigt att komma ihåg att hälla ut vattnet och skölja apparaten efter varje användning.

Användning och underhåll av WellO2-apparaten

Min WellO2-apparat startar inte – vad ska jag göra?

Om din WellO2-apparat inte startar, kontrollera följande:

 • Att basplattan är ansluten till eluttaget och att apparaten är jämnt placerad på basplattan.
 • Att vattnet i WellO2 apparaten är kallt. Om vattnet i apparaten är för varmt startar den inte. Vattnet är på rätt nivå mellan min- och maxlinjerna.
 • För att apparaten ska starta bör man trycka på den valda temperaturknappen eller knappen för rengöringsprogrammet i cirka 1–3 sekunder tills lampan under knappen börjar blinka och apparaten piper.

För ytterligare instruktioner, se avsnittet "Felsökning" i slutet av WellO2-bruksanvisningen. Här hittar du WellO2-bruksanvisning >>

Om apparaten fortfarande inte startar efter att du har följt instruktionerna, kontakta WellO2 kundtjänst.

WellO2-kundtjänst

Vår kundtjänst är öppen varje vardag 13.00–17.00.

Mail: info@wello2.com

Telefon: +358 10 5837 966 (lokal nätverksavgift + mobilavgift + internationella samtalskostnader)

Jag får inte loss delarna på min WellO2 – vad ska jag göra?

När du använder WellO2-andningstränaren för första gången, rekommenderar vi att du kör apparatens rengöringsprogram innan du lossar delarna. Den varma ångan gör plastdelarna mer flexibla och därmed lättare att lossa.

Instruktioner för att lossa locket och korgen (PDF) >>

Instruktioner för att lossa justeringsringen från andningsregulatorn (PDF) >>

Hur rengör jag WellO2-apparaten?

WellO2-andningstränaren har sitt eget rengöringsprogram, som kan användas för att rengöra apparaten och dess avtagbara delar (utom näsmasken*). Vi rekommenderar att du kör rengöringsprogrammet innan första användningen.

Skölj WellO2-kannan och dess delar under rinnande vatten efter varje träningspass och låt dem luft torka.

Kör WellO2-apparatens rengöringsprogram efter ca 5–10 träningspass eller när en annan person har använt apparaten. Om du är förkyld eller har influensa rekommenderas det att köra rengöringsprogrammet efter varje träningspass.

De avtagbara delarna kan också rengöras i en kastrull. Koka vatten i en kastrull, ta bort den från värmen och lägg ner delarna i vattnet i fem minuter. Låt vattnet svalna, häll bort det och låt delarna luft torka.

Vid behov kan du tvätta kannan och korgen med rinnande vatten och några droppar mildt diskmedel och torka av apparaten med en fuktig trasa.

För detaljerade instruktioner om rengöring av apparaten, se WellO2-bruksanvisning som medföljer apparaten >>

*Näsmasken som brukas med WellO2 apparaten är tillverkad av silikon, ett material som kan mjukna och ändra form när den värms upp. Av denna anledning avråder vi från att rengöra den med WellO2-apparatens egna rengöringsprogram. Vi rekommenderar att tvätta näsmasken försiktigt med ett mildt diskmedel under rinnande vatten efter varje användning. Detta håller masken mjuk och flexibel, vilket förlänger dess hållbarhet.

Vilken typ av vatten ska användas i WellO2-apparaten?

Använd alltid kallt, drickbart vatten i WellO2-apparaten.

Häll ut vattnet ur apparaten efter varje användning, eftersom stillastående vatten kan bli en grogrund för bakterier. Skölj kannan och dess delar noggrant under rinnande vatten och låt dem luft torka.

Häll i färskt, kallt, drickbart vatten i apparaten vid nästa användning.

Hur ofta ska jag byta vatten i WellO2-apparaten?

Häll ut vattnet ur apparaten efter varje användning, eftersom stillastående vatten kan bli en grogrund för bakterier. Skölj kannan och apparatens delar noggrant under rinnande vatten och låt dem torka på en välventilerad plats (förutom basplattan).

Häll i kallt dricksvatten i apparaten vid nästa användning.

Hur tar jag bort kalkavlagringar från WellO2-apparaten?

Om kalk sammlas innuti apparaten kan detta påverka apparatens funktion. Vi rekommenderar att avkalka apparaten minst var tredje månad, eller oftare om vattnet du använder är mycket hårt och innehåller mycket kalk.

Kalk tenderar att samlas i apparaten lättare om vatten lämnas kvar i apparaten mellan användningarna. Häll därför ut vattnet efter varje användning för att minimera kalkuppbyggnad.

Avkalkning med vinäger

 • Fyll WellO2 kannan med kallt vatten mellan min-max linjerna. Tillsätt 0,5 dl vinäger till vattnet.
 • Stäng locket och starta rengöringsprogrammet. Låt det stå i en timme efter att rengöringsprogrammet har avslutats.
 • Töm apparaten. Skölj kannan och delarna noggrant 5–6 gånger.

Avkalkning med citronsyra eller bikarbonat

 • Fyll WellO2 kannan med kallt vatten mellan min-max linjerna. Tillsätt 25 g (ca 3 msk) citronsyra eller bikarbonat till vattnet.
 • Stäng locket och starta rengöringsprogrammet. Låt det stå i en timme efter att rengöringsprogrammet har avslutats.
 • Töm apparaten. Skölj kannan och delarna noggrant 5–6 gånger.

Upprepa avkalkningsprocessen vid behov. Skölj kannan noggrant med rent vatten efter avkalkning.

En del av min WellO2-apparat gick sönder – vad ska jag göra?

Om en komponent av din WellO2-apparat går sönder under normala användningsförhållanden – vilket innebär att den inte har tappats eller skadats genom felhantering – kontakta WellO2 kundtjänst för hjälp.

WellO2-kundtjänst

Vår kundtjänst är öppen varje vardag 13.00–17.00.

Mail: info@wello2.com

Telefon: +358 10 5837 966 (lokal nätverksavgift + mobilavgift + internationella samtalskostnader)

Hur kan jag lämna ett klagomål på produkten?

Om du vill lämna ett klagomål på produkten, kontakta WellO2-kundtjänst.

WellO2-kundtjänst

Vår kundtjänst är öppen varje vardag 13.00–17.00.

Mail: info@wello2.com

Telefon: +358 10 5837 966 (lokal nätverksavgift + mobilavgift + internationella samtalskostnader)

Har WellO2-apparaten garanti?

Ja, WellO2-apparaten har 24 månaders garanti.

Av vilket material är WellO2-apparaten gjord av och var tillverkas den?

Andningsträningsapparaten WellO2 är gjord av bisfenolfri Tritan-plast. Plastkvaliteten har valts så att inga plast partiklar löser upp sig i det varma vattnet eller förs med i ångan som andas in.

Näsmasken som ingår i WellO2-apparatens förpackning är gjord av hudvänligt silikon.

Andningsträningsapparaten WellO2 är designad och utvecklad i Finland. WellO2-produkterna tillverkas i Kina, med undantag av WellO2-mentoltabletter som tillverkas i Finland.

WellO2 MyBreath™ smarta munstycke

Vad är MyBreath™ smarta munstycke?

MyBreath™️ är ett nytt smart andningsmunstycke för WellO2, som gör att du kan mäta, övervaka och förbättra din andning och hitta andningsövningar som passar just dig!

Hur fungerar MyBreath™ smarta munstycke?

MyBreath™ smarta munstycke används tillsammans med WellO2-andningsträningsapparaten och WellO2-appen. Du tränar med det smarta munstycket som med ett vanligt WellO2-munstycke. MyBreath™️ Gen 2.0 smarta munstycke kan användas av alla som har en WellO2-apparat och som har en Bluetooth-funktion på sin telefon.

Utöver det smarta munstycket får du som användare även tillgång till WellO2-appen, där du kan välja andningsövningar som passar dig. Applikationen sparar information om genomförda övningar. WellO2-applikationen fungerar på telefoner med operativsystemet iOS 12 eller Android 9 samt nyare operativsystem.

Observera! Det tidigare MyBreath™️ smarta munstycket, som lanserades 2023, kan endast anslutas till telefoner med NFC-funktion. Kontrollera med din telefontillverkare om din telefon har en NFC-funktion. Den tidigare MyBreath™️-modellen är endast tillgänglig hos våra återförsäljare.

Vad mäter MyBreath™ smarta munstycke?

MyBreath™️ kan noggrant mäta och tolka andningsmuskelstyrkan, luftflödet i bronkerna och lungornas totala andningskapacitet. Mätningen hjälper dig att förstå mer om hur dina lungor och luftvägar fungerar dagligen och att utveckla dem enligt dina egna mål och behov.

MyBreath™️ tolkar både utandnings- och inandningsluft och kan även mäta funktionen i de övre luftvägarna med hjälp av WellO2-näsmasken. De övre luftvägarnas funktion, dvs. att andas genom näsan, är viktig för ditt välbefinnande.

Hur rengör man MyBreath™ smarta munstycke?

På grund av sensorerna kan MyBreath™️-munstycket INTE rengöras med WellO2-apparatens rengöringsfunktion. Du kan rengöra andningsmunstycket genom att skölja det i varmt vatten och sedan torka det.

Behöver MyBreath™ smarta munstycke laddas?

MyBreath™️ Gen 2.0 smarta munstycke är uppladdbar. Förpackningen levereras med en laddningsdocka.

Den tidigare varianten av det smarta munstycket MyBreath™️ som lanserades 2023 behöver inte laddas. Den har ett inbyggt batteri som beräknas hålla runt 3–5 år. Batteriets livslängd beror på mängden användning och lagring av enheten. Batteritiden kan förlängas genom att förvara enheten under rätt förhållanden. Förvara inte det smarta munstycket i extrema temperaturer, det vill säga för kallt eller för varmt.

Har MyBreath™ smarta munstycke en garanti?

Produkten har en garanti på 24 månader.