Frågor om WellO2

Vad är WellO2?

Det är ett redskap som kombinerar andningsövningar med motstånd och inandning av varm ånga. WellO2 förbättrar och underhåller funktionen av andningsorganen.

Hur fungerar WellO2?

WellO2 används för andningsövningar. Först sker en utandning in i redskapet och därefter andas man in luften från redskapet. Ett andningsmotstånd skapas av redskapet som samtidigt avger varm ånga till luftvägarna. Andning med motstånd stärker andningsorganen medan den varma ångan öppnar och fuktar andningsvägarna. På flera sätt förbättras andningen och välbefinnandet med samma redskap.

Vilka är fördelarna med WellO2?

WellO2 gör nytta på flera sätt. För det första får andningsorganen större kapacitet, vilket förbättrar prestationsförmågan och underlättar vardagen. För det andra öppnas luftvägarna och underlättar avlägsnande av slem och luftpartiklar, vilket lindrar vid långvariga eller tillfälliga andningssvårigheter. För det tredje värms och fuktas luftvägarna av den varma ångan, vilket vanligtvis uppfattas som positivt. För personer som använder sin röst i arbetet hjälper det till att öppna upp rösten och vårda stämbanden, samtidigt som de viktiga musklerna för ljudbildning stärks. Andningsövningar är en form av träning som aktiverar muskler och upprätthåller kapaciteten i framförallt bålen. Personer som tränar mycket kan optimera sina prestationer.

Varför ska jag köpa den här produkten?

Man tänker sällan på sin egen andning, utom när den av någon anledning avviker från vad som är normalt. Det finns många orsaker till att andningen kan försvagas, tillfälligt eller mer permanent. De flesta får en till tre säsongsförkylningar under ett år. Astma och KOL påverkar 5%-10% av befolkningen i Sverige. Upp till 10% av den globala befolkningen röker. Andning som är ytlig, på grund av inaktivitet eller dålig ergonomi, kan orsaka ineffektiv andning. Åldrande orsakar ofta försvagad andning. Inaktivitet försvagar muskelstyrkan. Idrottare önskar starkare andningsmuskler. Dålig luft och inomhusklimat kan orsaka irritation och torrhet i luftvägarna. Så för varje familj finns det flera anledningar att skaffa en WellO2. Redskapet kan användas av flera personer eftersom det medföljer utbytbara munstycken och för god hygien finns en rengöringsfunktion.

Vilka material har använts till produkten och var sker tillverkningen?

Bisfenolfri Tritanplast används. Näsmasken som medföljer är gjord av silikon. Produkterna är tillverkade i Europa.

Var kan jag köpa WellO2?

Produkten finns på wello2.se, hos Elgiganten och på svenskhalsokost.se

Finns det medicinska undersökningar om WellO2?

Klinisk studie:

Effekterna på lungfunktionen av andningsträning med motstånd och ånga vid stabil astma

Författarna till studien är Master of Health Care och sjuksköterska, Katri Lindberg, fil dr (biokemi) Ilpo Kuronen, öron-, näs- och halsspecialist Jukka Heinijoki samt emeritus professor i klinisk fysiologi, Anssi Sovijärvi. Huvudresultaten av studien presenterades vid ERS 2022-kongressen i Barcelona i september. Läs mer om studien >

Fler aktuella studier:

Uleåborgs universitet: Luftvägsmätning av vilka effekter som andningsmuskelträning har för röstkapaciteten hos kvinnor med röstrubbningar. Studien skall publiceras. Pilotstudie finns publicerad: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31416750/

Medicinsk centrum Johanneskliniken, Tammerfors: Effekter av motstånds- och ångandning för lungfunktionen och andningssymtom hos patienter med astma och KOL. Studien avslutas under 2022.

Universitetet i Jyväskylä och KIHU:Effekten av inspiratorisk muskelsträning, uthållighet och upplevd ansträngning vid submaximal cykelergometerbelastning hos uthållighetsidrottare. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76638/

Universitetet i Jyväskylä och KIHU: Mätning av maximal kapacitet från andningsmusklerna med WellO2-RHM-munstycket: Pilotstudie: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79246/

Universitetet i Jyväskylä och KIHU:Vilka effekter av andningsvariabler och prestation som andningsträning med motstånd gör för uthållighetsidrottare. Studien klar, skall publiceras.


Effekt av styrketräning i övre andningsorganen på sömnapné med hjälp av WellO2. Startar under 2022.

Det finns också ett flertal undersökningar som separat forskat i motståndsandningens och ångandningens effekter vid olika typer av andningssvårigheter. Nedan följer en förteckning över ett antal referenser:

1. Tyrrell D., et al. Local hyperthermia benefits natural and experimental common colds. 1989, BMJ. 298:1280-3


2. Conti C., et al. Antiviral effect of hyperthermic treatment in rhinovirus infection. Antimicrob Agents Chemother, 1999;43(4):822-9

3. Sebastian L., et al. The effect of local hyperthermia on allergen-induced nasal congestion and mediator release. J Allergy Clin Immunol 1993, 92:850-6.


4. Desrosiers M. et al. Treatment with hot, humid air reduces the nasal response to allergen challenge. J Allergy Clin Immunol 1997, 99:77-86.


5. Foxman et al. Two interferon-independent double-stranded RNA induced host defence strategies suppress the common cold virus at warm temperature. PNAS, July 26, 2016, vol. 113, no. 30.


6. Foxman et al. Temperature-dependent innate defence against the common cold virus limits viral replication at warm temperature in mouse airway cells. PNAS, 2015, vol 112, no. 3.

7. Jing J.C. et al. Scientific REPORTS | 7: 8522 | DOI:10.1038/s41598-017-08968-x. Visualization and Detection of Ciliary Beating Pattern and Frequency in the Upper Airway using Phase Resolved Doppler Optical Coherence Tomography 2017.


8. Vora S.U. et. al. Effect of Steam Inhalation on Mucociliary Activity in Patients of Chronic Pulmonary Disease. Indian J Chest Dis Allied Sci, 1993, 35 (1), 31-4 Jan-Mar .


9. Pick HJ., et al. P25 Inspiratory muscle training (IMT) for adults discharged from hospital with community acquired pneumonia (CAP) – a feasibility study. Thorax, 2018, Vol. 73, Issue Suppl 4.

10. Björkqvist M., et al. Bottle-blowing in Hospital-treated Patients with Community-acquired Pneumonia. J Scand Inf. Dis. 1997, 29/1.

Frågor om användning av Wello2

Jag har en allvarlig sjukdom. Kan jag använda produkten?

Använd inte redskapet om du har:

• Pneumotorax trumhinneskada

• Nyligen genomförda operationer (ögon-, buk- eller brösthålan)

Rådfråga din läkare om du har något av följande besvär:

• Astma som hastigt förvärrats

• Akut luftvägsinfektion med feber

• Eventuell odiagnosticerad lungsjukdom

• Allvarlig kranskärlssjukdom

• Slutstadiet av graviditet

• Tendens att drabbas av näsblod

• Allvarlig hjärtsjukdom

• Nylig infarkt eller blodpropp i lungan

• Artäraneurysm

• Mycket högt blodtryck

• Epilepsi

Kan man förebygga sjukdomar med hjälp av ångandning?

• Man har redan tidigare undersökt olika hälsoeffekter som fås av att andas het ånga. Bland annat har man funnit att bastu minskar risken för luftvägsinfektioner (E. Ernest, E. Pecho, P. Wirtz, & T. Saredeth. 1989)

• En tillförlitlig distribution av ångan i luftvägssystemet har tidigare inte varit möjlig på grund av att sådan apparatur inte funnits att tillgå. Därför har den varma ångans effekter studerats vid ångandning över kokande vatten. Ett sådant upplägg tillåter inte tillräcklig kontroll av ångans temperatur, och hämmar därmed resultaten.

• Vissa vrusstammar är temperaturkänsliga. Rhinovirus till exempel, det vanligaste förkylningsviruset, börjar förlora sin förökningskapacitet vid 42 °C.

Med WellO2 fås den varma ångan direkt i kontakt med näshålans slemhinnor genom att man andas genom en näsmask. Det tillåter en kontrollerad temperaturförhöjning till temperaturer över 42 °C på näsans slemhinneytor.

• Den varma ångan startar en hypertermisk reaktion i näsan. Den aktiverar i sin tur epitelcellernas försvarsreaktioner och hindrar vissa temperaturkänsliga virus att föröka sig.

Kan man döda coronavirus med ånga?

• Vissa virusstammar är mer temperaturkänsliga än andra, vilket gäller till exempel rhinovirus.

• Såvitt man idag känner till tolererar coronavirus höga temperaturer. De temperaturer som krävs för att inaktivera coronavirus ligger sannolikt högre än människans tolerans.

• De temperaturnivåer som kan ställas in på WellO2 är trygga att använda.

Kan WellO2 föra en virusinfektion djupare ner i lungorna?

• Virus kan uppehålla sig långa tider i slemhinnorna utan att infektera underliggande epitelskikt, förutsatt att slemhinnorna är intakta.

• Epitelcellernas flimmerhår puffar i allmänhet ut alla partiklar, till exempel virus, ur luftvägarna. WellO2 kan därför hjälpa kroppen att avlägsna potentiellt sjukdomsalstrande partiklar ur dina luftvägar.

Är det tryggt att använda WellO2 under coronavirusepidemin?

• Ingen vet exakt hur detta virus beter sig, och temat i fråga har ännu inte undersökts. Vi har dock en massa användarerfarenheter av WellO2 vid behandling av symtom som orsakats av andra luftvägsinfektioner. Det finns viss forskning om motståndsandning och ångandning vid behandling av lunginflammation och förkylning.

• Allmänt taget är WellO2 trygg att använda vid feberfria luftvägsinfektioner, och för sådan användning föreligger inga begränsningar. Vid svåra luftvägsinfektioner ska däremot all överflödig stress och belastning undvikas. Under feberfria återhämtningsfaser kan det däremot vara fördelaktigt att använda WellO2, med användningen ska ske på anvisning av läkare.

• Om symtomen förvärras eller om du drabbas av smärta eller andnöd när du använder apparaten ska du låta bli.

Är det tryggt med ångandning?

• Ångandning har ingått i kliniska prövningar utan att ge upphov till svåra biverkningar. Inte heller ångan från WellO2 har kunnat påvisas orsaka negativa effekter.

• Vissa astmatiker kan uppleva ångan som otrevlig och bör då undvika WellO2:s ångfunktion.

Kan man använda WellO2 under en lunginflammation?

• Vi avråder att börja använda WellO2 mitt i en pågående svår luftvägs- eller lunginfektion. Om WellO2 har använts innan infektionen, kan du fortsätta träna med lägst motstånd, om övningarna känns bra.

• Vid lunginflammation bör muskelträning undvikas.

• Om du är inlagd på sjukhus är det alltid bra att diskutera motståndsandning med din läkare.

•I den feberfria återhämtningsfasen kan andningsträning med WellO2 (inställd på lågt motstånd) förbättra återhämtningen. Dock bör intensiv muskelträning undvikas.

• När du känner dig frisk så kan du använda WellO2 som vanligt.

Hur lindrar WellO2 vid allergi?

• Många användare känner att varm ånga minskar irritation i slemhinnorna. Ångan rensarorenheter från slemhinnornas ytor, vilket lindrar symtom av irritation.

• Ånginandningökar slemhinnornas fuktbalans och stöder därmed dess normala funktion.

• Motståndsandninghjälper luftvägarna att avlägsna slem och ångan gör det mer flytande. Detta minskar hostningssymptom.

• Ånga har visat sig minska histamininducerad klåda. Ångan ökar vattenhalten i slemhinnorna och förhindrar frisättning av histamin från mastcellerna till slemhinnorna.

• Ångandning med den medföljande näsmasken leder varm ånga direkt in de i övre luftvägarna.

Kan man använda WellO2 om man har KOL??

• Vid KOL används ofta motståndsandning för att utvidga tunna bronker och förbättra lungventilation eftersom KOL orsakar mycket ojämnt och ineffektivt gasutbyte i lungorna.

• Rikligt med slem är vanligt vid KOL. Ångan från WellO2 är slemlösande och motståndsandning med redskapet hjälper till att avlägsna slemmet från bronkerna.

•KOL ger försvagning av muskulaturen, att stärka andningsmusklerna är därför lika viktigt som medicinering. WellO2 används med fördel vid träning av andningsmusklerna, vilket minskar andfåddhet och ökar rörligheten.


• Vid kroniska lungsjukdomar ska du alltid rådfråga din vårdande läkare om att använda dig av motståndsandning. Om din läkare rekommenderar dig PEP-flaska/PEP-andning, så kan du använda WellO2.

Hjälper WellO2 vid sömnapné?

• WellO2stärker andningsmusklerna, inklusive musklerna i de övre svalgväggarna. Sömnapné orsakas ofta av förträngning av övre luftvägarna. 

• Många användare har rapporterat att snarkningarna försvann efter att ha använt WellO2 regelbundet.

• Man andas oftast genom munnen när man snarkar. Det leder till att slemhinnorna nattetid torkar i de övre luftvägarna. Användning av WellO2 före sänggåendet återfuktar luftvägarna, underlättar för andning genom näsan och minskar problem med torra slemhinnor.

• En klinisk studie av WellO2 vid sömnapné pågår och väntas bli klar i början av 2023.

Kan gravida personer använda WellO2?

Många gravida kvinnor använder sig av motståndsandning för att lindra andningssymtom. Tills vidare finns det inga undersökningar om gravida kvinnors användning av WellO2.

• Graviditet försvårar andningen genom att rörligheten i mellangärdet och bröstkorgen minskar. Dessutom förändras hållningen under graviditet, vilket ger en ytligare andning. Med WellO2 är det möjligt att öka rörligheten i mellangärdet och bröstkorgen, stärka andningsmuskulaturen och fukta slemhinnorna i luftvägarna.
 
•  Under graviditetens sista tre månader bör man undvika alla krystningsliknande ansträngningar, men om det inte känns obehagligt att använda WellO2 kan du fortsätta med den även under din graviditet.

Kan barn använda WellO2?

Personer som fyllt 12 får använda elektriska apparater självständigt. Även yngre barn får använda apparaten under uppsyn av någon vuxen person, förutsatt att de vet hur man tryggt använder den.

• Friska barn som klarar av att andas enligt instruktion av någon vuxen person kan tryggt använda WellO2.

• Barn ska börja med det lägsta motståndet (0) och med den lägsta temperaturen (knappen med en punkt, dvs. +45 °C).

• Om ditt barn lider av någon lungsjukdom eller något annat underliggande tillstånd rekommenderar vi att ni diskuterar WellO2-andningen med barnets vårdande läkare.

• Vi rekommenderar att även friska barn testar att använda WellO2 för att bekanta sig med apparaten och för att vara beredda vid eventuella andningsproblem.

Varför är det förbud för vissa personer att använda WellO2?

• Begränsningarna avser säkerställa att apparaten inte utsätter användare för eventuella negativa verkningar.

• Eftersom WellO2 inte räknas som medicinsk utrustning är det inte tillåtet att marknadsföra den för användning vid vård av någon sjukdom, och därmed bygger förbuden på medicinska bedömningar som görs av hälsovårdspersonal.

• Ångan har inga kända kontraindikationer, medan motståndsandning ska begränsas vid de medicinska tillstånd som listas i bruksanvisningen. Absoluta kontraindikationer är pneumothorax, öppen kirurgi eller traumatiska sår i ansiktet, bröstkorgen eller buken, samt de som listas i bruksanvisningen.

Vilka andningsövningar ska jag göra?

När du börjar använda WellO2, rekommenderas att du börjar träna med lägsta ångtemperatur (•) och lägsta andningsmotstånd (läge 0). Idén med andningsövning är att växla mellan utandning och inandning, antingen kontinuerligt eller en utandning/inandning i taget. Fler instruktioner om andningsövningar kan ses här >

Hur ofta ska jag använda WellO2?

Under den första månaden rekommenderar vi att du använder redskapet 1–3 gånger/dag, beroende på hur du känner dig. Efter en månad är 2-3 gånger/vecka lagom för att upprätthålla god andning, men om du är väldigt täppt eller har andra andningssymtom kan du använda redskapet oftare. Speciellt de som lider av luftvägsbesvär har nytta av regelbundna andningsövningar. Endast regelbunden träning garanterar bra resultat, eftersom andningen sköts av muskler som liknar kroppens övriga muskler. Motion stärker musklerna och gör dem mer hållbara. Slem som samlas i luftvägarna bör rensas regelbundet, eftersom det bildar en grogrund för virus och bakterier. Att avlägsna slem kallas andningshygien. Om läkemedel inte hjälper mot slemmet, eller om du lider av en kontinuerlig hosta på grund av slem, är WellO2 bra med sin slemlösande funktion, som också dämpar hostan.

Kan en daglig användning av WellO2 orsaka vatten i lungorna?

Nej, det är inte möjligt. Mängden vätska i ett träningspass med
WellO2-apparaten är 0,2 ml. Ångan som bildas av denna mängd vätska binder till
slemhinnorna i de övre luftvägarna under inverkan av värme, d.v.s. till näs- eller svalgslemhinnan, beroende på träningsmetod. Även om du skulle tränar flera
gånger om dagen, till exempel 6-8 gånger om dagen, vid en återhämtning från en
svår lunginfektion, är mängden vätska inte så stor att den skulle samla vatten
i lungorna.

Vatten eller olika koksaltlösningar används vanligtvis för att fukta luftvägarna på sjukhus såväl som i hemsjukvården till exempel vid sömnapné. För behandling av sömnapné används en C-PAP-apparat kontinuerligt över natten. Vattentanken i C-PAP-apparaten bär cirka 5 dl
vatten, som vanligtvis andas in i lungorna under  natten när man sover, beroende på vilken
temperatur man har valt. Även när man inhalerar läkemedel under en
sjukhusvistelse med en läkemedels nebulisator, tillsätts cirka 4 ml vätska per
dos i läkemedlet och läkemedlet inhaleras vanligtvis i 4-6 doser / dag. Om man
badar bastu kastar man vatten på bastuagrigatet där ångvattnet, som vanligtvis
är flera deciliter, avdunstar ut i andningsluften. I ingen av ovanstående
situationer ansamlas vatten i våra lungor.

Frågor om hygien och handhavande av WellO2

Kan man smittas av corona via WellO2?

• Nej, inte om du kör rengöringsprogrammet enligt bruksanvisningen. Rengöringsprogrammet höjer temperaturen till 98 °C, vilket dödar mikroberna i apparaten och i dess delar. Häll vattnet ur apparaten efter slutfört rengöringsprogram.

• Använd alltid kranvatten som går att dricka, och byt vattnet inför varje användning.

Bör jag rengöra WellO2 efter varje användning under epidemier?

• Under epidemier rekommenderar vi att du kör apparatens rengöringsprogram efter varje användning.

• Det är dessutom alltid en god idé att skölja de personliga delarna efter varje användning.

Hur gör jag för att ta av locket från rengöringskorgen?

När du använder WellO2 första gången rekommenderar vi att du kör rengöringsprogrammet innan du tar bort delarna. Den varma ångan gör plastdelarna mer flexibla och därför lättare att ta isär. Därefter, ta isär locket och rengöringskorgen som det beskrivs under Demontera rengöringskorgen >

Hur separerar jag justeringsringen från andningsregulatorn?

När du använder WellO2 första gången rekommenderar vi att du kör rengöringsprogrammet innan du tar bort delarna. Den varma ångan gör plastdelarna mer flexibla och därför lättare att ta isär. Separera därefter justeringsringen från andningsregulatorn som det beskrivs under rubriken Demontering justeringsringen >

Vad ska jag göra om enheten inte fungerar?

Kontrollera följande:

• Nätkabeln är ansluten och kärlet står jämnt på bottenplattan

• Kallt vatten finns i nivå mellan Min- och Max-linjerna

• Du har tryckt på temperaturknappen (•, •• eller •••) ca 1-2 sekunder eller på rengöringsprogramknappen i ca 3 sekunder tills knappindikatorn tänds och ljudsignal hörs

• Om enheten inte slås på, även efter att du har följt dessa instruktioner, kontakta vår kundsupport via e-post: kundservice@wello2.com

Vad gör jag om en del är trasig?

Om en komponent gått sönder vid normal användning och inte t.ex. tappats på golvet, vänligen kontakta vår kundsupport via e-post kundservice@wello2.com.

Vilken livslängd har produkten?

Livslängden beror på hur ofta den används, men bör hålla minst i tre år även om den används ofta. Vi ger två års garanti för produkten som gäller huvudenheten, men inte de utbytbara delarna.

Har produkten en garanti?

Ja, WellO2 har 24 månaders garanti.

Är produkten gjord för personligt bruk eller kan flera använda den?

WellO2 kan användas av flera personer. Paketet har tre olika färgade munstycken för att man ska känna igen sina egna munstycken. De övriga komponenterna är lämpliga för delad användning.

Hur rengör jag produkten?

Efter varje användning tas alla delar bort från huvudenheten och sköljs under rinnande vatten. Delarna får sedan dropptorka. Du kan också använda rengöringsprogrammet – instruktioner finns i bruksanvisningen. Rengöringsprogrammet är bäst att köra innan första gången, eller efter att redskapet har använts av en annan person. Vid enskilt bruk räcker det med att köra programmet efter 5–10 användningar.

Kan kranvatten användas? Hur ofta behöver jag byta vatten?

Vanligt kranvatten, som är lämpligt att dricka, kan användas. Vattnet ska hällas ut efter varje användning, eftersom vattnet fungerar som en grogrund för bakterier. Huvudenheten och dess komponenter sköljs sedan av och kan dropptorka.

Jag skulle vilja klaga på produkten, hur gör jag det?

Kontakta vår kundsupport via e-post: kundservice@wello2.com

Frågor om MyBreath™ smarta munstycke

Vad är MyBreath™ smarta munstycke?

MyBreath™️ är ett nytt smart andningsmunstycke för WellO2, som gör att du kan mäta, övervaka och förbättra din andning och hitta andningsövningar som passar just dig!

Hur fungerar MyBreath™ smarta munstycke?

Det smarta andningsmunstycket MyBreath™️ används som originalmunstycket på WellO2. MyBreath™️ kan användas av alla WellO2-ägare med en NFC-aktiverad mobiltelefon. MyBreath™️ smarta munstycket kan endast anslutas till telefoner med NFC-funktionalitet. Kontrollera med din telefontillverkare om din telefon har NFC-funktionalitet.

Förutom det smarta andningsmunstycket har användaren tillgång till mobilappen WellO2, där man kan välja de andningsövningar som passar bäst. Appen sparar också data om övningarna som utförs. WellO2-appen fungerar på telefoner med iOS 12 eller Android 9 eller senare.

Vad mäter MyBreath™ smarta munstycke?

MyBreath™️ kan noggrant mäta och tolka andningsmuskelstyrkan, luftflödet i bronkerna och lungornas totala andningskapacitet. Mätningen hjälper dig att förstå mer om hur dina lungor och luftvägar fungerar dagligen och att utveckla dem enligt dina egna mål och behov.

MyBreath™️ tolkar både utandnings- och inandningsluft och kan även mäta funktionen i de övre luftvägarna med hjälp av WellO2-näsmasken. De övre luftvägarnas funktion, dvs. att andas genom näsan, är viktig för ditt välbefinnande.

Hur rengör man MyBreath™ smarta munstycke?

På grund av sensorerna kan MyBreath™️-munstycket INTE rengöras med WellO2-apparatens rengöringsfunktion. Du kan rengöra andningsmunstycket genom att skölja det i varmt vatten och sedan torka det.

Behöver MyBreath™ smarta munstycke laddas?

MyBreath™️ behöver inte laddas med ström. Den har ett integrerat batteri som beräknas hålla i 3–5 år. Batteriets livslängd beror på hur mycket du använder munstycket och hur det förvaras. Batteriets livslängd kan förlängas genom att munstycket förvaras under rätt förhållanden. Förvara inte munstycket i extrema temperaturer, dvs. för kallt eller för varmt.

Har MyBreath™ smarta munstycke en garanti?

Produkten har en garanti på 24 månader.