Hem / FAQ

FAQ

Frågor om WellO2

Vad är WellO2?

Hur fungerar WellO2?

Vilka är fördelarna med WellO2?

Varför ska jag köpa den här produkten?

Finns det medicinska undersökningar om WellO2?

Frågor om användning av Wello2

Jag har en allvarlig sjukdom. Kan jag använda produkten?

Kan man förebygga sjukdomar med hjälp av ångandning?

Kan man döda coronavirus med ånga?

Kan WellO2 föra en virusinfektion djupare ner i lungorna?

Är det tryggt att använda WellO2 under coronavirusepidemin?

När ska jag undvika att använda WellO2 om jag har drabbats av en coronavirusinfektion?

Är det tryggt med ångandning?

Kan man använda WellO2 under en lunginflammation?

Jag har inga andningssvårigheter. Varför använda WellO2?

Hur lindrar WellO2 vid allergi?

Kan man använda WellO2 om man har KOL??

Hjälper WellO2 vid sömnapné?

Kan gravida personer använda WellO2?

Kan barn använda WellO2?

Varför är det förbud för vissa personer att använda WellO2?

Vilka andningsövningar ska jag göra?

Hur ofta ska jag använda WellO2?

Kan en daglig användning av WellO2 orsaka vatten i lungorna?

Frågor om hygien och handhavande av WellO2

Kan man smittas av corona via WellO2?

Vad ska jag göra om enheten inte fungerar?

Vad gör jag om en del är trasig?

Vilken livslängd har produkten?

Hur rengör jag produkten?

Frågor om MyBreath™ smarta munstycke

Vad är MyBreath™ smarta munstycke?

Hur fungerar MyBreath™ smarta munstycke?

Vad mäter MyBreath™ smarta munstycke?

Hur rengör man MyBreath™ smarta munstycke?

Behöver MyBreath™ smarta munstycke laddas?