Direkt lättare att andas.

Ångandning med motstånd. Mindre anfådd, mer energi.

KÖP WELLO2

• Förbättrar andningskapaciteten.
• Löser upp slem och minskar irritation.
• Renar och skyddar andningsorganen.

WellO2 kombinerar vattenånga med motstånd. Luftvägarna vidgas och rengörs, samtidigt som andningskapaciteten tränas upp och kan bibehållas med enkla övningar.

Nedsatt andning
Astma eller KOL
Allergi och förkylning
Idrottare/motionärer
Sångare/Röstanvändare
Vanliga frågor

Så här går det till

1. När du andas ut genom motståndet i WellO2, vidgas dina luftvägar och utandningsmuskulaturen stärks, vilket gör det lättare att andas.

2. När du andas in genom WellO2, stärks din inandningsmuskulatur samtidigt som den varma vattenångan öppnar och rengör luftvägarna från slem och partiklar.

Så gör du andningsövningar

Det är speciellt bra för personer med andningssvårigheter att göra regelbundna andningsövningar. Vi har sammanställt tips, riktlinjer och träningsprogram för att hjälpa dig att göra WellO2 till en rutin i din vardag.

Användarerfarenheter

Övningar av bröstkorgens andningsmuskler med djup in- och utandning gav resultat efter bara några sessioner. Den stora förbättringen för mig är att promenader på 10.000 steg har ökat till ca 13.000 på samma tid.

Jag har både kol och astma och har märkt en betydlig förändring på det hemska slem jag hade innan – nu betydligt mindre slem och andningen har blivit betydligt lättare. Kommer att fortsätta använda den då andningen blivit så mycket bättre!

Jag andas också regelbundet varm ånga i övre luftvägarna med en näsmask. Detta är särskilt viktigt under influensasäsongen när risken för sjukdom är högre. Jag har lyckats hålla mig exceptionellt frisk genom de tre sista säsongerna. Att använda Wello2 har varit en av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att förebygga sjukdom.

WellO2 samarbetar med

Hengitysliitto (Andningsförbundet för svensktalande) är en social- och hälsovårdsorganisation vars uppgift är att främja andningshälsa och att göra det lättare att andas.
Länkar: Hengitysliitto    Andningsförbundet