WellO2 – ett effektivt verktyg för andningsträning

WellO2 – ett effektivt verktyg för andningsträning

2023 , Andningsträning , Ånga , wello2

Andningen är en automatisk funktion. Det är också den enda automatiska funktionen i kroppen som vi till viss del kan påverka. Även om andningen är automatisk störs den ganska lätt. När andningen störs kan det orsaka problem som stör det dagliga livet och ofta försämrar prestationsförmågan.

Andningsövningsutrustning hjälper ofta till att förbättra inandning eller utandning, öka styrkan i andningsmusklerna eller förbättra andningsrörelserna eller lungventilationen. Många andningshjälpmedel ger också lindring vid hosta, täppthet eller slem.

Andningshjälpmedel är vanligtvis utrustning som tillhandahålls av en fysioterapeut för att hjälpa en person med andningssvårigheter att lindra sina symtom eller förbättra sin rehabilitering. Problemet är ofta en svaghet i andningsmuskulaturen eller, till exempel, mycket slem i luftvägarna. Men andningsträning kan också användas vid många andra typer av sjukdomar – eller, faktiskt, av oss alla.

WellO2 – ett verktyg för allmänt välbefinnande i andningsorganen

Det finns ett brett utbud av andningsövningsapparater för olika behov. Det finns dock en produkt på marknaden som är ett mycket omfattande verktyg för andningsrehabilitering. WellO2-andningsträningsapparat erbjuder ett mångsidigt andningsstöd. Den förbättrar andningen på flera sätt, den ökar styrkan i andningsmusklerna, öppnar luftrören och behandlar luftvägarnas slemhinna. På så sätt behöver man inte behandla bara ett problem eller en sjukdom i taget – WellO2-andningsträning stöder andningssystemets välbefinnande mångsidigt!

 

A finger adjusting the resistance on WellO2 device

 

WellO2 är en finsk innovation som lanserades 2016. Uppfinnaren utvecklade en andningsövningsapparat för att behandla sina egna astmasymtom. Uppfinningen är oöverträffad i sin mångsidighet och kombinerar ångandning och motståndsträning på ett unikt sätt. Med WellO2-apparaten rehabiliterar, vårdar och tränar man hela andningsorganen med en enda apparat.

Rehabilitering av andningsorganen hjälper till att lindra en mängd olika symtom. Den förbättrar också kroppens egen funktion så att sjukdomssymtom lindras eller att ett besvärligt symtom inte utvecklas till en sjukdom.

KÖP WELLO2-ANDNINGSÖVNINGSAPPARAT HÄR

 

Fördelarna med WellO2- andningsträning

  • Styrkan i andningsmusklerna ökar. De muskler som är involverade i andningen är de muskler som rör lungorna, t.ex. diafragman, och musklerna i andningsvägarna – näsan, nasofarynx och struphuvudet.
  • Fuktbalansen i de övre luftvägarna förbättras. Detta minskar nästäppa och hjälper även rösten att hålla bättre och lindrar allergi- eller irritationssymtom.
  • Andningen blir mer effektiv. Övningarna aktiverar diafragman som deltar i andningsarbetet och styr djupandningen.
  • Andningsrytmen blir lugnare.
  • Problem med näsan och näsandning underlättas.
  • Slem frigörs och rensas från luftvägarna mer effektivt.
  • Hostsymtom lindras.
  • Uppvärmning av andningsmusklerna inför idrottsprestationer eller annan aktivitet.
  • Man kan varva ner och återhämta sig mer effektivt.
  • Sömnkvaliteten förbättras och man kan bli av med snarkning.
KÖP WELLO2-ANDNINGSÖVNINGSAPPARAT HÄR
Tillbaka till blogg