Hem / För en aktivare vardag

För en aktivare vardag

Andas bättre – orka mer

WellO2 stärker luftvägarna och ökar din funktionsförmåga i vardagen

Använd WellO2 för att orka bättre i din vardag

Stärk andningsmusklerna

Motståndet ökar in- och utandningskapaciteten och stimulerar blodcirkulationen i andningsmusklerna.

Stärk motståndskraften

Varm ånga aktiverar slemhinnornas försvarsreaktion som hjälper till att förstöra patogener.

Förbättra din ork

WellO-träning ökar din prestationsförmåga genom att göra andningsmusklerna starkare och mer uthålliga.

Öppna luftvägarna

Den varma ångan fuktar luftvägarna, binder små partiklar och hjälper till att lösa upp slem.

Enkel att använda

Blås i munstycket, andas in ångan från apparaten. Upprepa övningen några gånger.

Fem minuter om dagen räcker

Du uppnår de bästa resultaten om du WellO2-tränar dagligen, men du kan också välja att använda apparaten bara när andningsbesvären slår till.

WellO2 är lätt att använda

  1. BLÅS lugnt in i apparaten
  2. ANDAS in ånga från apparaten
  3. REPETERA 3–10 gånger, du kan vila mellan upprepningarna
  4. ÖPPNA de övre luftvägarna och minska nästäppa med hjälp av andningsmasken
  5. GÖR DET TILL EN VANA – några minuter om dagen räcker

Video: så här använder du WellO2

Starkare lungor – piggare vardag

Känns dessa vardagsutmaningar igen?

• dagliga sysslor som att gå i trappor, bära en matkasse eller resa sig från en stol känns ansträngande
• andningen är ibland ytlig och du blir kraftigt andfådd
• du vaknar ofta och det känns som att du andas dåligt på natten?

Andningskapaciteten sjunker när vi blir äldre. En 80-åring har bara cirka hälften så stor andningskapacitet som en person i medelåldern. I takt med åldrandet försvagas också muskelstyrkan i allt snabbare takt.

Luftvägarnas slemhinnor blir tunnare och torrare, vilket kan medföra större utsatthet för luftvägsinfektioner. När andningsmusklerna försvagas blir vi lättare andfådda och orkar mindre.

Dock kan du förbättra din ork genom andningsträning!

Starkare andningsmuskler innebär bättre funktionsförmåga i vardagen, eftersom andningsbesvär inte längre hindrar dig i dina vardagssysslor.

Andningsmotståndet stärker lungorna och de djupa magmusklerna, vilket förbättrar ut- och inandningsstyrkan och uthålligheten.

Den varma ångan fuktar och värmer luftvägarna och minskar slembildning och känsla av täppt och tung andning. Ångan minskar också risken för luftvägsinfektioner.

WellO2-träning är enkelt och säkert – oavsett ålder och utgångsläge.

Finska WellO2 är världens mest mångsidiga apparat för andningsträning

WellO2 är världens mest mångsidiga apparat för andningsträning. Den unika metoden Nordic Breathing kombinerar motståndsandning och ångandning, vilket rengör och stärker lungorna. WellO2 har över 100 000 nöjda användare runt om i världen.

WellO2 har tagits fram med inspiration från Finlands rena luft. Produkten har formgetts och utvecklats i Finland, och har av Förbundet för Finländskt arbete tilldelats märkningen Design from Finland.

Vi samarbetar med finska Andningsförbundet, en förening som under lång tid gjort värdefulla insatser för andningshälsa i Finland.

WellO2 har tagits fram av finska experter inom hälsa, friskvård och teknik.

I denna innovativa lösning möts de senaste vetenskapliga rönen och tekniska innovationerna, för att tillsammans erbjuda hjälp mot andningsbesvär – utan mediciner.

En välfungerande andning utgör grunden för ett gott liv. Med WellO2 blir det genast lättare att andas, så att du kan leva livet fullt ut – varje dag.

Våra nöjda användare rekommenderar

WellO2-användare berättar om hur mycket bättre de mår nu, och om hur stor nytta de haft av att WellO2-träna bara fem minuter om dagen.
Den är jättebra har fått bättre ork och flås efter denna använder den varje dag. 😊
Åke W.
Sweden
Maken andas lättare samt har lättare att gå i uppförsbacke.
Marianne H.
Sweden
Att använda Well02 har gjort det enklare med andningsövningar och gör det lättare för mig att andas.
Anna B.
Sweden
Övningar av bröstkorgens andningsmuskler med djup in- och utandning gav resultat efter bara några sessioner. Den stora förbättringen för mig är att promenader på 10.000 steg har ökat till ca 13.000 på samma tid.
Aleksander Niemand
Göteborg