Hem / För en aktivare vardag

För en aktivare vardag

Andas bättre – orka mer

WellO2 stärker luftvägarna och ökar din funktionsförmåga i vardagen

Använd WellO2 för att orka bättre i din vardag

Stärk andningsmusklerna

Motståndet ökar in- och utandningskapaciteten och stimulerar blodcirkulationen i andningsmusklerna.

Stärk motståndskraften

Varm ånga aktiverar slemhinnornas försvarsreaktion som hjälper till att förstöra patogener.

Förbättra din ork

WellO-träning ökar din prestationsförmåga genom att göra andningsmusklerna starkare och mer uthålliga.

Öppna luftvägarna

Den varma ångan fuktar luftvägarna, binder små partiklar och hjälper till att lösa upp slem.

Enkel att använda

Blås i munstycket, andas in ångan från apparaten. Upprepa övningen några gånger.

Fem minuter om dagen räcker

Du uppnår de bästa resultaten om du WellO2-tränar dagligen, men du kan också välja att använda apparaten bara när andningsbesvären slår till.

WellO2 är lätt att använda

  1. BLÅS lugnt in i apparaten
  2. ANDAS in ånga från apparaten
  3. REPETERA 3–10 gånger, du kan vila mellan upprepningarna
  4. ÖPPNA de övre luftvägarna och minska nästäppa med hjälp av andningsmasken
  5. GÖR DET TILL EN VANA – några minuter om dagen räcker

Video: så här använder du WellO2

Starkare lungor – piggare vardag

Känns dessa vardagsutmaningar igen?

• dagliga sysslor som att gå i trappor, bära en matkasse eller resa sig från en stol känns ansträngande
• andningen är ibland ytlig och du blir kraftigt andfådd
• du vaknar ofta och det känns som att du andas dåligt på natten?

Andningskapaciteten sjunker när vi blir äldre. En 80-åring har bara cirka hälften så stor andningskapacitet som en person i medelåldern. I takt med åldrandet försvagas också muskelstyrkan i allt snabbare takt.

Luftvägarnas slemhinnor blir tunnare och torrare, vilket kan medföra större utsatthet för luftvägsinfektioner. När andningsmusklerna försvagas blir vi lättare andfådda och orkar mindre.

Dock kan du förbättra din ork genom andningsträning!

Starkare andningsmuskler innebär bättre funktionsförmåga i vardagen, eftersom andningsbesvär inte längre hindrar dig i dina vardagssysslor.

Andningsmotståndet stärker lungorna och de djupa magmusklerna, vilket förbättrar ut- och inandningsstyrkan och uthålligheten.

Den varma ångan fuktar och värmer luftvägarna och minskar slembildning och känsla av täppt och tung andning. Ångan minskar också risken för luftvägsinfektioner.

WellO2-träning är enkelt och säkert – oavsett ålder och utgångsläge.