Andningsträning är bra för de flesta, men speciellt för de som har nedsatt andningsförmåga, nedsatt rörlighet eller har mycket slembildning.

Effekter av andningsträning enligt studier: 

- ökar luftflödet och blodcirkulationen 
- förbättrar inandning och utandning 
- minskar stress 
- hjälper till att använda djupa andningstekniker 
- förbättrar välbefinnandet

Klicka nedan och läs hur du bäst använder WellO2 för olika syften.

GUIDE ANDNINGSÖVNINGAR

Guide för andningsövningar

 • Varför använda WellO2?

  • Rensa lungor och andningsvägar

   WellO2-ångandning minskar luftvägsirritation och renar lungorna genom att uppmuntra borttagning av slem, pollen, damm och luftföroreningar.

  • Förbättra andningen

   Hjälper till att omedelbart öppna luftvägarna.

  • Safe & easy to use

   Säker och lätt att använda

  • Förbättra styrka och uthållighet

   WellO2 stärker andningsmusklerna och förbättrar andningsuthålligheten för bättre prestation och snabbare återhämtning.

 • 1. Andas ut

  Blås lugnt in i enheten.

 • 2. Andas in

  Andas in den varma, lugnande ångan från din WellO2-enhet.

 • 3. Upprepa

  Upprepa 3 till 10 gånger, du kan vila mellan repetitionerna.

 • 4. Använd mask

  Öppna de övre luftvägarna och minska trängseln med hjälp av näsmasken.

 • 5. Öva

  Använd WellO2 bara några minuter om dagen för optimala resultat.

1 Av 5
 • Vid normal användning bör du alltid börja med det lägsta motståndet (position 0). När WellO2 är klar för användning (se bruksanvisning), börja övningen genom att fylla lungorna med ett djupt andetag, för att därefter blåsa ut jämnt och försiktigt i munstycket (10-15 sekunder).

  Andas sedan några gånger och upprepa utblåsningen som ovan. Gör dessa upprepningar några (3-10) gånger. Gör samma övning, men andas nu in ångan genom munstycket (cirka 10-15 sekunder). Vila mellan repetitionerna.

  När du tränat mer kan du göra övningar där du växelvis andas in och ut i munstycket. Omedelbart efter utandning (10-15 sekunder), dras in luft (10-15 sekunder). Du kan upprepa dessa in- och utandningar som du vill.
  För normalt bruk rekommenderar vi att du försöker göra 10-20 repetitioner, som inte behöver göras på en gång, men i flera cykler. Kom ihåg att träningen kan vara ansträngande, men det bör inte orsaka smärta eller yrsel. Om smärta uppstår, sluta använda redskapet och kontakta tillverkaren. Om du känner dig yr under träningen, kan du vila längre mellan repetitionerna.

 • WellO2 kan användas för att öka styrkan eller uthålligheten i andningsmusklerna och samtidigt öka välbefinnandet. För att öka den maximala effekten krävs högt motstånd och korta pass, medan uthållighetsträning utförs med lägre motstånd och fler upprepningar.

  När du övar är det viktigt att komma ihåg att större andningsmotstånd endast bör användas när luftvägarna är fria. Dessutom innebär intensiv andningsträning påfrestningar på luftvägarna, vilket är värt att hålla i åtanke under tävlingssäsongen. Det är bättre att göra de intensiva/tyngre andningsövningarna innan tävlingsperioden.

  Ökar maximal andningskraftMÅL Syftet är att öka andningsmuskelns maximala ut- och inandningskraft

  INSTÄLLNINGAR Andningsmotstånd: välj ett motstånd på cirka 60% av maximal andningskraft. Om utandningskraften är 200 H2Ocm, så bör motståndet vara 120 H2Ocm. Det motsvarar ventilationsstyrningsinställningen 2. Enhetens inhalationsmotstånd är då 2/3 utandningsmotstånd, cirka 80 H2Ocm. Vattentemperaturen hålls vid låg eller medelvärme.

  Eftersom maximal andningskraft inte kan uppskattas annat än mätning genom
  en tryckmätare (spirometer) är följande värden en bra referens för att starta ett träningspass:
  o Maximal utandning för en normal vuxen: 140 - 160 H2Ocm
  o Maximal inandning för en normal vuxen: 80 - 120 H2Ocm
  o Övning av utandning för vuxen man: 180 - 220 H2Ocm
  o Övning av inandning för vuxen man: 120 - 160 H2Ocm

  En normal persons träningsmotstånd på detta sätt skulle vara 84 - 96 H2Ocm (inställning 2) och för utövaren, respektive 108 till 132 H2Ocm (inställning 3).

  ÖVNING Träning utförs genom att upprepa utandningar in och ut ur enheten i 3-5 repetitioner så att tiden för ut- respektive inandning är 6 till 10 sekunder. Vila ca en minut mellan intervallerna. Gör 5 - 7 intervaller. 

  OBSERVERA Övningen görs endast 3-5 gånger i veckan. Några veckor efter det, bör du ta minst en veckas paus från träningen. Ökningen i maximal effekt är synlig vanligtvis bara efter två veckors träning, beroende på utgångsläge.
  Denna övning rekommenderas inte under veckan före tävling.

  Ökad uthållighet hos andningsmusklerna MÅL Att öka uthållighet hos andningsmusklerna med längre repetitioner och lägre motstånd. 

  INSTÄLLNINGAR Som ovan, men nu väljs motståndet till cirka 30% av det maximala andningseffekten. För normala människor betyder detta cirka 40 H2Ocm motstånd vid utandning och 25-30 H2Ocm motstånd vid inandning (inställning 0-1). För mycket konditionsstarka är värdena 50 - 60 H2Ocm (inställning 1-2). 

  ÖVNING Träning utförs genom att upprepa utandningar från enheten 5-10 repetitioner, med en inandning och utandningstid på 10 till 15 sekunder. Vila ca en minut mellan intervallerna. Gör 5 - 7 intervaller.

  OBSERVERA Övningen görs endast en gång om dagen och 2-3 gånger i veckan. Några veckor efter det, bör du ta minst en veckas paus från träningen. Denna övning rekommenderas inte under veckan före tävling.

Så här fungerar WellO2

Handla produkter

1 Av 2

Våra nöjda användare rekommenderar

Övningar av bröstkorgens andningsmuskler med djup in- och utandning gav resultat efter bara några sessioner. Den stora förbättringen för mig är att promenader på 10.000 steg har ökat till ca 13.000 på samma tid.

Testimonial Image
Star Rating Star Rating Star Rating Star Rating Star Rating

ALEKSANDER NIEMAND

Göteborg

Jag har både kol och astma och har märkt en betydlig förändring på det hemska slem jag hade innan – nu betydligt mindre slem och andningen har blivit betydligt lättare. Kommer att fortsätta använda den då andningen blivit så mycket bättre!

Testimonial Image
Star Rating Star Rating Star Rating Star Rating Star Rating

KJELL LANDÉN

Idre

Jag andas också regelbundet varm ånga i övre luftvägarna med en näsmask. Detta är särskilt viktigt under influensasäsongen när risken för sjukdom är högre. Jag har lyckats hålla mig exceptionellt frisk genom de tre sista säsongerna. Att använda Wello2 har varit en av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att förebygga sjukdom.

Testimonial Image
Star Rating Star Rating Star Rating Star Rating Star Rating

KRISTA PÄRMÄKOSKI

Landslagsskidåkare, Finland