Hem / Kliniska studier av WellO2

Kliniska studier av WellO2

Pågående studier med WellO2

Uleåborgs universitet:
Luftvägsmätning av vilka effekter som andningsmuskelträning har för röstkapaciteten hos kvinnor med röstrubbningar. Studien skall publiceras.
Pilotstudie finns publicerad: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31416750/

Medicinsk centrum Johanneskliniken, Tammerfors:
Effekter av motstånds- och ångandning för lungfunktionen och andningssymtom hos patienter med astma och KOL. Studien avslutas i februari 2022.

Universitetet i Jyväskylä och KIHU:
Effekten av inspiratorisk muskelsträning, uthållighet och upplevd ansträngning vid submaximal cykelergometerbelastning hos uthållighetsidrottare. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76638/

Universitetet i Jyväskylä och KIHU:
Mätning av maximal kapacitet från andningsmusklerna med WellO2-RHM-munstycket: Pilotstudie: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79246/

Universitetet i Jyväskylä och KIHU:
Vilka effekter av andningsvariabler och prestation som andningsträning med motstånd gör för uthållighetsidrottare. Skall publiceras.

Effekt av styrketräning i övre andningsorganen på sömnapné med hjälp av WellO2. Startar under 2022.