Klinisk studie av WellO2

Effekterna på lungfunktionen av andningsträning med motstånd och ånga vid stabil astma

Författarna till studien är Master of Health Care och sjuksköterska, Katri Lindberg, fil dr Ilpo Kuronen, öron-, näs- och halsspecialist Jukka Heinijoki samt emeritus professor i klinisk fysiologi, Anssi Sovijärvi. Huvudresultaten av studien presenterades vid ERS 2022-kongressen i Barcelona i september. Läs mer om studien >

Pågående studier

Uleåborgs universitet:
Luftvägsmätning av vilka effekter som andningsmuskelträning har för röstkapaciteten hos kvinnor med röstrubbningar. Studien skall publiceras.
Pilotstudie finns publicerad: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31416750/

Medicinsk centrum Johanneskliniken, Tammerfors:
Effekter av motstånds- och ångandning för lungfunktionen och andningssymtom hos patienter med astma och KOL. Studien avslutas under 2022.

Universitetet i Jyväskylä och KIHU:
Effekten av inspiratorisk muskelsträning, uthållighet och upplevd ansträngning vid submaximal cykelergometerbelastning hos uthållighetsidrottare. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76638/

Universitetet i Jyväskylä och KIHU:
Mätning av maximal kapacitet från andningsmusklerna med WellO2-RHM-munstycket: Pilotstudie: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79246/

Universitetet i Jyväskylä och KIHU:
Vilka effekter av andningsvariabler och prestation som andningsträning med motstånd gör för uthållighetsidrottare. Skall publiceras.

Effekt av styrketräning i övre andningsorganen på sömnapné med hjälp av WellO2. Startar under 2022.