Hem / Sångare och röstvård

Sångare och röstvård

Andas bättre – få en bättre röst

WellO2 stärker rösten och hjälper den att orka

Stärk och vårda din röst med WellO2-andningsträning

Stärk andningsmusklerna

Motståndet ökar in- och utandningskapaciteten och stimulerar blodcirkulationen i andningsmusklerna.

Stärk motståndskraften

Varm ånga aktiverar slemhinnornas försvarsreaktion som hjälper till att förstöra patogener.

Förbättra röstens uthållighet

WellO-träning ökar din prestationsförmåga genom att göra andningsmusklerna starkare och mer uthålliga.

Fukta luftvägarna

Den varma ångan fuktar luftvägarna, binder små partiklar och hjälper till att lösa upp slem.

Enkel att använda

Blås i munstycket, andas in ångan från apparaten. Upprepa övningen några gånger.

Fem minuter om dagen räcker

Du uppnår de bästa resultaten om du WellO2-tränar dagligen, men du kan också välja att använda apparaten bara när andningsbesvären slår till.

WellO2 är lätt att använda

  1. BLÅS lugnt in i apparaten
  2. ANDAS in ånga från apparaten
  3. REPETERA 3–10 gånger, du kan vila mellan upprepningarna
  4. ÖPPNA de övre luftvägarna och minska nästäppa med hjälp av andningsmasken
  5. GÖR DET TILL EN VANA – några minuter om dagen räcker

Video: Bernie Shaw, sångare i Uriah Heep, berättar om WellO2

WellO2 hjälper när rösten inte riktigt orkar med

Känns det som att rösten inte bär, eller att du blir hes? Ytlig andning, stress, dålig luftkvalitet eller förkylningssymptom är faktorer som alla kan inverka negativt på röstkvaliteten.

WellO2 är en andningsträningsapparat som stärker, öppnar och rengör luftvägarna med hjälp av varm ånga och motståndsandning. Andningsträning med WellO2 ger lugnare och djupare andning.

Den varma ångan från WellO2 fuktar, lindrar irritation i luftvägarna, stärker stämbanden och förbättrar röstkvaliteten.

WellO2 är också en god hjälp vid uppsjungning och uppvärmning. Motståndsandning har därtill fördelen att det stärker andningsmusklerna och därigenom förbättrar röstens resonans och uthållighet.

Djupandningen vid WellO2-träning stimulerar även vagusnerven som är en del av det parasympatiska nervsystemet. Detta har också en lugnande effekt på humöret och nattsömnen.

WellO2-träning kan särskilt hjälpa personer som reagerar på torr luft inomhus och kall utomhusluft. Den varma ångan fuktar och värmer luftvägarna och minskar slembildning och känsla av täppt och tung andning. Ångan kan också minska risken för luftvägsinfektioner som irriterar lungorna och får dig att prestera sämre.