Astmadagen 5 maj

Astma , Astmadagen , PEP-andning , wello2

Paul, 71, använder Well02 mot sin astma: ”Jag hostar inte längre”

Paul Brunstedt har astma och har använt Well02 i snart nio månader.

Idag, den 5 maj, är internationella Astmadagen 2021. Astma är en folksjukdom som drabbar ungefär var tionde svensk.
Det unika andningsredskapet Well02 förenar ångandning med motstånd och kan därför lindra symtomen vid astma.
– Min lungkapacitet har förbättrats och jag hostar inte längre, säger astmatikern Paul Brunstedt, som använt Well02 sedan i höstas.

Prova WellO2 i 30 dagar utan kostnad  >>

Internationella Astmadagen infaller varje år i början av maj runtom i världen. Syftet är att öka medvetenheten, vården och stödet kring astma. Astma beror på att luftrören är kroniskt inflammerade, vilket innebär att de är extra känsliga. Vanliga symtom är andnöd och hosta.

Sover bättre och lungkapaciteten har stärkts
Paul Brunstedt, 71, i Torshälla utanför Eskilstuna, fick diagnoserna astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) förra året. Han hade under en tid känt sig andfådd och haft ihållande hosta. Sedan i höstas använder han det nya andningsredskapet Well02, som förenar ångandning med motståndsandning.

– Jag mår mycket bättre sedan jag började andas i Well02. Jag använder den varje kväll innan jag lägger mig. Då kan jag sova gott och behöver inte hosta på natten, berättar han.

Paul går regelbundet till sin läkare och får medicin.
– Även min läkare ser att jag mår bättre sedan jag började med Well02. Min lungkapacitet har förbättrats och stabiliserats och astman har lindrats.

Innehåller enbart vatten
WellO2 är enkel att använda. Du fyller apparaten med vatten, ansluter den till ett eluttag och startar den. Sedan sitter du ner och djupandas genom ett munstycke som har ett justerbart motstånd. Samtidigt andas du in vattenånga. Det räcker med att träna några minuter om dagen för att få mycket fina effekter.

Andningsredskapet har utvecklats i Finland och är en kombination av två var för sig beprövade metoder: Andning med motstånd och djupinandning av vattenånga.
– Det unika med WellO2 är att den förenar dessa två etablerade sätt att förbättra andningskapaciteten och luftvägarnas kondition, säger Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi och en av Finlands ledande lungfunktionspecialister.

Tekniken är globalt patenterad och andningsredskapet har fått mycket stor uppmärksamhet i Finland där det sålt i över 50 000 exemplar.

Stärker andningsmusklerna
Med andningsredskapet andas man in varm ånga som fuktar slemhinnorna. Det leder till att irritationer i luftvägarna minskar eftersom slem och partiklar lättare rensas ut. Effekten förstärks då man samtidigt andas med ett motstånd, vilket får de minsta luftrören att slappna av så att andningsluften fördelar sig optimalt och ångan når de djupa delarna av lungorna.

Andningsredskapets inbyggda motstånd är utvecklat för att stärka andningsmusklerna på ett mångsidigt och effektivt sätt samt göra muskulaturen mer uthållig.
– På sikt ger träningen minskad andfåddhet och ökad andningskapacitet, vilket är gynnsamt för den som är drabbad av astma, säger Anssi Sovijärvi.

Därför hjälper Well02 vid astma
Det finns en nära koppling mellan astma och försämrade andningsvanor. Såväl studier som mängder av självupplevda berättelser visar att förbättrade andningsvanor är ett effektivt alternativ eller komplement till astmamediciner.

Anssi Sovijärvi förklarar att den unika kombinationen med Well02 – att stärka sin andningsmuskulatur av motståndsandningen och samtidigt förbättra luftrörens kondition av den varma ångan – är idealisk för att förebygga och lindra astma.

– Astma hör ofta ihop med slemansamlingar och dessa minskar av ångandningen. Astma leder också till ojämn och ineffektiv fördelning av inandningsluften i lungorna, något som motståndsandningen kan motverka.

Läs mer här om hur Well02 kan lindra astma >>

Fakta om astma
Cirka 10 procent av svenskarna har astma. Astma beror på en inflammation i luftrörens slemhinnor som kan orsaka sammandragningar av luftrören (till exempel vid ansträngning) vilket i sin tur ger symtom som andnöd och hosta.

Se även Internationella webbplatsen för World Asthma Day 2021.

Tillbaka till blogg