Fri frakt. +100 000 användare i Norden. Fri frakt. +100 000 användare i Norden.
Hem / Nyheter/Blogg / Taggad: PEP-andning
Filterad på tag:

Posten är taggad "PEP-andning"

Astmadagen 5 maj

Paul, 71, använder Well02 mot sin astma: ”Jag hostar inte längre”

Paul Brunstedt har astma och har använt Well02 i snart nio månader.

Idag, den 5 maj, är internationella Astmadagen 2021. Astma är en folksjukdom som drabbar ungefär var tionde svensk.
Det unika andningsredskapet Well02 förenar ångandning med motstånd och kan därför lindra symtomen vid astma.
– Min lungkapacitet har förbättrats och jag hostar inte längre, säger astmatikern Paul Brunstedt, som använt Well02 sedan i höstas.

Prova WellO2 i 30 dagar utan kostnad  >>

Internationella Astmadagen infaller varje år i början av maj runtom i världen. Syftet är att öka medvetenheten, vården och stödet kring astma. Astma beror på att luftrören är kroniskt inflammerade, vilket innebär att de är extra känsliga. Vanliga symtom är andnöd och hosta.

Sover bättre och lungkapaciteten har stärkts
Paul Brunstedt, 71, i Torshälla utanför Eskilstuna, fick diagnoserna astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) förra året. Han hade under en tid känt sig andfådd och haft ihållande hosta. Sedan i höstas använder han det nya andningsredskapet Well02, som förenar ångandning med motståndsandning.

– Jag mår mycket bättre sedan jag började andas i Well02. Jag använder den varje kväll innan jag lägger mig. Då kan jag sova gott och behöver inte hosta på natten, berättar han.

Paul går regelbundet till sin läkare och får medicin.
– Även min läkare ser att jag mår bättre sedan jag började med Well02. Min lungkapacitet har förbättrats och stabiliserats och astman har lindrats.

Innehåller enbart vatten
WellO2 är enkel att använda. Du fyller apparaten med vatten, ansluter den till ett eluttag och startar den. Sedan sitter du ner och djupandas genom ett munstycke som har ett justerbart motstånd. Samtidigt andas du in vattenånga. Det räcker med att träna några minuter om dagen för att få mycket fina effekter.

Andningsredskapet har utvecklats i Finland och är en kombination av två var för sig beprövade metoder: Andning med motstånd och djupinandning av vattenånga.
– Det unika med WellO2 är att den förenar dessa två etablerade sätt att förbättra andningskapaciteten och luftvägarnas kondition, säger Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi och en av Finlands ledande lungfunktionspecialister.

Tekniken är globalt patenterad och andningsredskapet har fått mycket stor uppmärksamhet i Finland där det sålt i över 50 000 exemplar.

Stärker andningsmusklerna
Med andningsredskapet andas man in varm ånga som fuktar slemhinnorna. Det leder till att irritationer i luftvägarna minskar eftersom slem och partiklar lättare rensas ut. Effekten förstärks då man samtidigt andas med ett motstånd, vilket får de minsta luftrören att slappna av så att andningsluften fördelar sig optimalt och ångan når de djupa delarna av lungorna.

Andningsredskapets inbyggda motstånd är utvecklat för att stärka andningsmusklerna på ett mångsidigt och effektivt sätt samt göra muskulaturen mer uthållig.
– På sikt ger träningen minskad andfåddhet och ökad andningskapacitet, vilket är gynnsamt för den som är drabbad av astma, säger Anssi Sovijärvi.

Därför hjälper Well02 vid astma
Det finns en nära koppling mellan astma och försämrade andningsvanor. Såväl studier som mängder av självupplevda berättelser visar att förbättrade andningsvanor är ett effektivt alternativ eller komplement till astmamediciner.

Anssi Sovijärvi förklarar att den unika kombinationen med Well02 – att stärka sin andningsmuskulatur av motståndsandningen och samtidigt förbättra luftrörens kondition av den varma ångan – är idealisk för att förebygga och lindra astma.

– Astma hör ofta ihop med slemansamlingar och dessa minskar av ångandningen. Astma leder också till ojämn och ineffektiv fördelning av inandningsluften i lungorna, något som motståndsandningen kan motverka.

Läs mer här om hur Well02 kan lindra astma >>

Fakta om astma
Cirka 10 procent av svenskarna har astma. Astma beror på en inflammation i luftrörens slemhinnor som kan orsaka sammandragningar av luftrören (till exempel vid ansträngning) vilket i sin tur ger symtom som andnöd och hosta.

Se även Internationella webbplatsen för World Asthma Day 2021.

PEP-flaska eller WellO2

Vi hör ofta att WellO2 ”bara är ett redskap för ångandning”, eller att ”jag använder redan PEP-flaska, så WellO2 behövs inte”. Vad skiljer WellO2 från en PEP-flaska?

En PEP-flaska ger enbart motstånd vid utandning. Motståndsnivå uttrycks i enheten centimeter vattenpelare och förkortas cmH2O. En PEP-flaska har vanligtvis motståndet 10 cm H2O. Detta motstånd öppnar visserligen små bronker och optimerar andningen, men hos en normal person har den ingen effekt alls på muskelstyrkan.

När man tränar andningsmusklerna gäller samma regler som vid styrketräning. Det behövs motstånd, dvs vikter för att träna upp musklerna, samt repetitioner så att musklerna får jobba. Träning görs alltid först med låga vikter för att hitta rätt träningsteknik, men så småningom ökar man motståndet så att musklerna blir starkare. Detta kräver regelbundenhet och repetitioner.

”Det finns redan motstånd i en PEP-flaska. Varför skulle jag behöva WellO2?”

PEP-andning genom flaska ger endast motstånd när man andas ut. En person med friska lungor känner vanligtvis inte av något motstånd – att det bara känns som att blåsa bubblor i en flaska. Även om det känns lätt öppnar till och med det minsta trycket bronkerna något. Motståndet i WellO2 är betydligt högre – det lägsta motståndet i WellO2 är 20 cmH2O, dvs dubbelt så mycket som i en PEP-flaska.

Motståndet är så högt att man tvingas använda andningsmusklerna mer effektivt. Detta kan observeras t.ex. framför en spegel, att musklerna i nacken, tungan och kinderna aktiveras.  Även musklerna i övre delen av buken aktiveras och man upptäcker att man automatiskt drar in magen, dvs. musklerna rör sig.

När man börjar träna med WellO2 bör man komma ihåg att hålla axlarna avslappnade. Då träningen börjas med ett lågt motstånd lär man sig automatiskt en bättre andningsteknik och undviker dålig hållning som kan orsaka smärta. Därför är det bra att börja med lägsta motstånd, även om det inte känns speciellt jobbigt. Detta kan jämföras med t.ex. styrketräning för låren. Om du har 100 kg på axlarna, hukar dig ner och sedan står upp måste du använda många muskler i kroppen som hjälpmedel för att lyckas med detta. Då kanske hållningen inte blir helt korrekt, och det kan i sin tur orsaka smärta i rygg eller knän. Om man är ovan vid att träna andningsmusklerna och startar med ett för stort motstånd, kan man lyckas genomföra övningarna, men tekniken kan vara fel. Detta kan orsaka muskelspänningar i kroppen. Muskelspänningar i sin tur påverkar andningen, t.ex. axelspänningar som i sin tur kan orsaka andningsstörningar.

”Båda dessa hjälpmedel har alltså ett motstånd vid utandningen. Är det den enda skillnaden?”

Inte alls. Nu har vi talat om motstånd vid utandning som även PEP-flaskan har. Skillnaden är att WellO2 även har ett motstånd vid inandningen, detta innebär att musklerna stärks även vid inandningen. Även detta kan testas framför en spegel, och se fatt när man andas in aktiveras musklerna i ansiktet, nacken och bröstet. Bröstet expanderar och man kan även känna att musklerna i axlar och rygg sträcks.

Övningarna med WellO2 kan antingen göras med munstycket eller med näsmasken. När man använder näsmasken används samma muskler som med munstycket, men samtidigt aktiveras även musklerna i näsan och struphuvudet. Vi är inte riktigt vana vid att använda näsmusklerna, förutom när vi andas eller snyter oss, men det finns faktiskt många muskler i näsan.

Svullnad eller torrhet i nässlemhinnan eller en ihållande inflammation orsakar degeneration i musklerna under slemhinnan. Även utan något av dessa problem kräver näsandningen att det finns plats i näsan och att näsan fungerar. För att näsan ska fungera behövs musklerna i näsan, blodcirkulationen i musklerna påverkar slemhinnan och för att slemhinnan ska fungera behövs den de underliggande musklerna för att reglera dess fuktbalans och så vidare...

Träningen med WellO2 näsmask kan i början kännas väldigt tungt, därför för att musklerna har använts så lite. Träningen gör att du snabbt känner att andningen blir lättare. Det gäller dock att träningen görs regelbundet, som redan nämnts tidigare. Även om man får lättnad direkt krävs regelbundenhet och långsiktighet för att musklerna ska byggas upp och stärkas.

Övningar med näsmask är viktigt för oss alla eftersom slemhinnorna i luftvägarna är den första barriären i vårt immunförsvar. Smittämnen kommer in i kroppen genom andningen och fäster sig vid den fuktiga ytan på slemhinnan. Slemhinnan upptäcker en främmande partikel i vår kropp och börjar producera slem så att partikeln inte kommer längre in. Cilierna (flimmerhåren) försöker skjuta slemmet utåt och hostandet eller nysandet ger kraften till att trycka bort partikeln. Smittämnet försöker komma igenom vår slemhinna så att det kan börja föröka sig och göra oss sjuka. Det tar vanligtvis flera dagar innan smittämnet/patogenen rört sig djupare in i våra slemhinnor och orsakar sjukdom. Den tiden har vår slemhinna på sig att bekämpa patogenen. Om slemhinnan är torr och i dåligt skick är det lättare för patogenen att komma igenom eftersom cilierna (flimmerhåren) inte fungerar. Träning med WellO2 näsmask stärker musklerna och när dessa stärks, påverkar detta även vårt immunförsvar genom slemhinnan.

WellO2 har också en tredje funktion, vattenånga.

Vi har inte ens pratat om ångan ännu. Vilken betydelse har ånga i träningen då? Naturligtvis gör varm ånga träningen trevligare, eftersom den värmer musklerna, men varm ånga är också fysiologiskt viktigt för vår kropp. Varm ånga ökar slemhinnans fuktbalans och förbättrar slemhinnans flimmerhårsfunktion. Ångan förändrar också sammansättningen av slemmet i luftvägarna och gör det mer flytande, vilket gör det lättare att hosta ut. Ibland har vi hört att ånga skulle orsaka andnöd. Detta kan bero just på slemproblemet, dvs. när slemmet blir mer flytande, kan det uppstå en känsla av att ångan orsakar andnöd. I verkligheten är orsaken att det slem som finns i luftvägarna ökar genom fukten, och därmed orsakar andnöd. Behandlingen mot det problemet är andning med motstånd. Motståndsandning löser upp slemmet i bronkerna så att det kan hostas ut. Slem i luftvägarna är alltid ett problem eftersom det fungerar som grogrund för patogener och utsätter oss för sjukdomar.

Det blev en lång text, men här är en sammanfattning: PEP-flaska är ett hjälpmedel med ett motstånd vid utandning på ca 10 cm H2O. PEP-andning med flaska är en bra behandling för en person som är allvarligt sjuk/i ett sent skede av en sjukdom. WellO2 är ett redskap med motståndandning vid både in- och utandning, där motståndet kan justeras från 20 till 100 cmH2O. Dessutom kombineras motståndsandningen med ångandning. WellO2 är ett ”gym för lungorna” med vilket vi kan stärka våra andningsmuskler från svalget (nasofarynx) till övre delen av buken och också behandla våra slemhinnor och därmed stärka vårt immunförsvar. WellO2 kan användas i alla olika åldrar och är lämplig för rehabilitering av luftvägarna hos allvarligt sjuka patienter. Även en frisk person som vill fortsätta att vårda sin hälsa och andningskapacitet har nytta av WellO2.

/Katri Lindberg

Skriven av Katri Lindberg, sjuksköterska och WellO2 produktchef.

Katri har omfattande arbetserfarenhet inom specialistvård. Hon har arbetat som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter och har gedigen erfarenhet av olika lungsjukdomar och deras behandling och rehabilitering. Dessutom har Katri specialkompetens inom hjälpmedel för behandling av andningssjukdomar.