Hem / Astma eller KOL

Astma eller KOL

Astma eller KOL

• KOL och astma leder ofta till ojämn och ineffektiv distribution av inandningsluften i lungorna. Motståndsandning används allmänt för att öppna tunna bronkiolerna, alltså lungornas minsta luftrör, och därmed förbättra ventilationen.


• KOL och astma hör ofta ihop med slemansamlingar i luftvägarna. Ångandning med WellO2 fuktar slemhinnorna och hjälper till att avlägsna slem ur luftvägarna.


• KOL hör ofta ihop även med muskelsvaghet. Därför är det viktigt att upprätthålla styrkan hos andningsmusklerna, vilket är lika viktigt som läkemedelsbehandlingen. WellO2 kan användas för att stärka andningsmuskulaturen.


• Vid svåra kroniska lungsjukdomar ska du alltid rådfråga din vårdande läkare om att använda dig av motståndsandning. Om din läkare rekommenderar dig PEP-flaska/PEP-andning, så kan du med fördel använda WellO2.

WellO2 jämfört med PEP-flaska

Med WellO2 stärks andningskapaciteten för de allra flesta, medan PEP-flaskan ger för lågt motstånd för att ge några större förbättringar (om man inte är mycket svag, t.ex direkt efter en operation).

WellO2 stärker, vidgar och rengör luftvägarna med andningsmotstånd och varm ånga.

Andningsträning rekommenderas av sjukvården
Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är de vanligaste diagnoserna vid andningsproblem. I behandlingen av astma och KOL används främst inhalerbara läkemedel. I dag anses dock att en god fysisk kondition är en viktig del av behandlingen. Som ett led i behandlingen används andningsfysioterapi, bl.a andningsmuskelträning. Och många uppskattar inandning av varm vattenånga som  lindrar irritation, och den slemlösande effekt som förbättrar slemhinnornas kondition.

WellO2 stärker, vidgar och rengör luftvägarna
WellO2 kombinerar motståndsandning och ångandning. Träningen av andningsmuskulaturen är egenvård som ökar lungornas kapacitet genom att andningsmusklerna stärks och blir mera uthålliga. Symtom på andfåddhet minskar därför. Bröstkorgen blir rörligare och djupandningen blir effektivare. En effektiv djupandning eller andning via diafragman, aktiverar kroppens djupa muskler. Djupandningen har flera hälsoeffekter som påverkar vagusnerven, och har även en lugnande effekt på humöret och nattsömnen.

Ångan från WellO2 är mycket finfördelad eftersom den är en blandning av enskilda vattenmolekyler och het luft. Ångan når tillsammans med inandningen lungornas nedre delar. Och den varma ångan löser upp slemmet som blir lättare att hosta ut. Motståndet får också de minsta luftrören att öppna sig så andningsluften fördelar sig bättre i lungorna.

Enkla övningar för att bygga upp och behålla andningskapaciteten
Övningar 5-15 minuter, 1-2 ggr dagligen under den första månaden, följt av 3 ggr/vecka (eller vid behov) är lagom för de flesta. WellO2 är startklar på 2 minuter och övningarna blir snabbt en rutin likt att borsta tänderna.

WellO2-användare berättar

"Jag har både KOL och astma och har märkt en betydlig förändring på det hemska slem jag hade innan provperioden – nu betydligt mindre slem och andningen har blivit betydligt lättare. Kommer att fortsätta använda den då andningen blivit så mycket bättre!"
Kjell L

"Jag har astma och även gräspollenallergi. Har haft WellO2 i ca en månad och min spirometer visar att övningarna ger effekt: Från att ha legat på 200–250 har jag ökat mitt värde till ca 275. Bra dagar når jag ända upp till 300 – och då är det ändå allergisäsong med hur mycket gräspollen i luften som helst! Positivt är också att jag använder mindre luftvägsvidgande mediciner, och jag sover bättre än jag gjort på mycket länge.

Problemen jag haft, har varit att hitta rutiner för träningen. Så nu sköter jag andningsträningen innan jag går till gymmet och har på det viset kommit in i en rytm på ca 3 träningstillfällen i veckan. Föredrar att använda näsmasken och tränar vanligtvis i 2:ans läge, men använder läge 0 för att lösa upp en kletig allerginäsa.

Jag kan rekommendera WellO2 – ha bara lite is i magen i början. Gå inte ut för hårt (då blir du trött i lungorna och blir öm) och ha tålamod. Förbättringen kommer att visa sig efter ca 2 – 3 veckors användning. En spirometer är kanske också en bra idé, så att du kan mäta din förbättring.”
Annelie B

WellO2 – Direkt lättare att andas