Hosta är ett symptom, inte en sjukdom - vad orsakar hosta och hur behandlas det?

2020 , Hosta , wello2

Hostar du? Har du hosta?
Visste du att en av de vanligaste orsakerna för att uppsöka läkare, är hosta? Även om hosta ofta är anledningen till att söka läkarvård, är hosta inte en oberoende sjukdom utan ett symptom. Hosta kan orsakas av många olika saker.

Hosta är ett sätt för vår kropp att varna för miljöföroreningar, till exempel, vilket innebär att t.ex. rök eller damm i luften får oss att hosta så att något främmande inte kommer in i kroppen. Epitelet (som transporterar bort föroreningar) är den mest typiska faktorn som orsakar den så kallade irriterande stimulansen. Hos andra människor är bronkierna mer känsliga för olika lukt, damm och allergener. Detta beror på att bronkierna är känsliga för förträngning, så symtom av hosta försöker ta bort det hindret eller den irritationen från våra bronkier.

En annan vanlig orsak till hosta är inflammation i luftvägarna. Inflammation gör att slemhinnorna sväller och luftvägarna blir trängre, vilket resulterar i hostningssymptom. Vid inflammatoriska sjukdomar börjar slemhinnorna i luftvägarna att producera slem så att patogenen kan drivas ut ur vår kropp. Ökad slemutsöndring orsakar hostningssymptom, som faktiskt är kroppens sätt att få bort patogenen. Vid vissa sjukdomar finns det ett konstant inflammatoriskt tillstånd på ytan av bronkierna, och slemutsöndringen är konstant riklig, så på grund av det kan hostan också vara kontinuerlig.

Strukturella problem i halsen kan också orsaka symptom av hosta. T.ex, hos en person med nedsatt styrka i svalgmusklerna, kan symptomen bero på att svalget tränger samman och att vår kropp känner av ett hinder i luftvägarna och börjar hosta eller harkla. Om struphuvudets muskelstyrka försämras, snarkar man ofta, vilket tyder på att struphuvudet hindrar andningen när du slappnar av och orsakar ljudet av snarkning. Snarkning kan också förvärra symptom av hosta, eftersom snarkning sker med öppen mun, vilket gör slemhinnorna torra och luftvägarna blir känsligare för yttre stimuli, vilket i sin tur resulterar i hosta igen.

Andningsteknik kan också påverka symtom av hosta. Näsan är gjord för att andas och dess funktion är att återfukta och värma andningsluften. Näsans flimmerhår tar upp orenheter från den inandade luften så att de inte kommer längre in i kroppen för att orsaka ett irriterande symptom. Om du andas in oralt, ger ett större luftflöde torrare slemhinnor som orsakar irritation. När man andas genom munnen, hamnar luftburna föroreningar också djupare i luftvägarna och orsakar ett irriterande symptom – kroppen försvarar sig med att hosta. Sådana situationer kan uppstå t.ex inom olika sporter, när man inte får i sig tillräckligt med luft genom nästan. Andningen genom munnen är ok ibland, men undvik att fortsätta andas så efter tävlingen/träningen! Om du hostar ofta eller munnen är torr, bör du också vara uppmärksam på din andningsteknik.

Att ta hand om luftvägarnas slemhinnor är viktigt så att symptom av hosta inte uppstår och naturligtvis också för att eliminera det. Ofta behandlas hostan genom förlamning av hostreflexen, men jag tycker att det är viktigare att förebygga uppkomsten av hosta.

WellO2 förebygger vid hosta
Regelbunden användning av WellO2 stärker andningsmusklerna. När musklerna stärks intensifieras blodcirkulationen under slemhinnorna och slemhinnan känns också bättre. Förstärkning av andningsmusklerna stöder andningsorganens tillstånd, liksom de strukturer som håller våra luftvägar öppna, samt ger styrka att hosta mer effektivt. Inandning av WellO2 kombineras med varm ånga, vilket också ökar fuktbalansen i slemhinnorna.

Andningsresistens öppnar således bronkierna och tar därmed bort den fysiska barriären som kan blockera bronkierna. Motståndsandning med WellO2 rensar slem djupare in i bronkierna om slembildning är ett problem. Det här är andningshygien och hjälper särskilt de som har mycket slemutsöndring i andningsorganen som utsätts för konstanta infektioner. Funktionen gör det lättare att behandla slemhosta även vid en vanlig influensa.

Den varma ångan från WellO2-enheten renar epitelet på slemhinnans yta, vilket kan orsaka irritation. Personer med allergier får snabb hjälp när symtom av hosta uppkommer eller under pollensäsongen. Många som upplevt symtom av hosta från inomhusluften har kunnat få ett ökat välbefinnande, till exempel på arbetsplatsen.

WellO2 är därför ett icke-farmakologiskt hjälpmedel för behandling och förebyggande av hosta och har ingen maximal dosering.

Skriven av Katri Lindberg, sjuksköterska och WellO2 produktchef.

Katri har omfattande arbetserfarenhet inom specialistvård. Hon har arbetat som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter och har gedigen erfarenhet av olika lungsjukdomar och deras behandling och rehabilitering. Dessutom har Katri specialkompetens inom hjälpmedel för behandling av andningssjukdomar.

Tillbaka till blogg