Fri frakt. +100 000 användare i Norden. Fri frakt. +100 000 användare i Norden.
Hem / Nyheter/Blogg / Taggad: 2020
Filterad på tag:

Posten är taggad "2020"

Användning av WellO2 vid luftvägsinfektioner

WellO2 bygger på motståndsandning och andning av varm vattenånga. Utandning med motstånd öppnar luftvägarna medan varm vattenånga vid inandning behandlar slemhinnorna och verkar slemlösande. Regelbunden motståndsandning med ånga stärker andningsmusklerna och stöder luftvägsslemhinnans normala funktion, vilket förbättrar kroppens skydd mot patogener.

WellO2 är säker att använda vid luftvägsinfektioner och det finns inga begränsningar för användandet. Har man feber bör extra belastning undvikas. Men även då kan övningar göras med det lägsta motståndet om det känns lätt. Motståndsandning och ånga kan lindra symtomen.

WellO2 har ett rengöringsprogram, som med het ånga avlägsnar alla bakterier, virus och mikrober som kan finnas i behållaren. Programmet rengör även lösa delar som placerats i rengöringskorgen, och WellO2 kan användas av flera personer. Rengöringsprogrammet rekommenderas alltid att köras innan ny användare.

WellO2 är inte klassad som en medicinsk produkt, men de beprövade metoderna som WellO2 använder, har studerats ingående för att förebygga eller behandla olika luftvägsinfektioner.

Om du inte har en luftvägsinfektion

Du kan använda WellO2 dagligen enligt instruktionerna.

 1. Träning av andningsmusklerna kan lindra symtomen från en luftvägsinfektion och minska behovet av sjukhusvistelse och intensivvård.
 2. Inandning av varm ånga kan i sin tur minska risken för virusinfektion (förstöra viruset eller minska replikationen) och förkorta varaktigheten för bakteriell infektion.
 3. Slemhinnan och huden i de övre luftvägarna bildar frontlinjen i kroppens försvar. Slemhinnornas skick påverkar hur patogener kommer in i våra kroppar. Välfungerande slemhinnor hjälper till att skydda mot infektion. WellO2 återfuktar andningsorganens slemhinnor och stöder därmed slemhinnans normala funktion. Ånga och motståndsandning hjälper att avlägsna slem och tillhörande föroreningar från luftvägarna.
 4. Regelbunden träning med WellO2 vidgar bronkerna och stärker andningsmusklerna. Detta hjälper kroppen att motstå stress och belastning orsakad av infektioner.

Om du har lindriga symptom på luftvägsinfektion

Du kan använda WellO2, men vi rekommenderar att du använder det lägsta andningsmotståndet, eftersom muskelträning inte rekommenderas när du är sjuk. 

 1. Andningsträning med WellO2 öppnar bronkerna och förbättrar lungventilationen, varm vattenånga ökar luftfuktigheten och hjälper effektivt att avlägsna slem och föroreningar från luftvägarna. Detta förbättrar luftflödet, vilket kan göra andningen och känslan lättare.
 2. Under sjukdom bör kraftig träning av andningsmusklerna undvikas. Använd endast motståndet 0.
 3. När du har en luftvägsinfektion är rådet att använda rengöringsprogrammet efter varje användning.

Om du har en svår luftvägsinfektion

Du kan använda WellO2, men vi rekommenderar att du använder det lägsta andningsmotståndet, eftersom muskelträning inte rekommenderas när du är sjuk.

 1. Det finns inga begränsningar för användandet av WellO2, du kan använda enheten när det känns bra.
 2. Stärkt lungventilation lindrar känslan av andfåddhet och förbättrar gasutbytet i lungorna. Att stärka andningsfunktionen är viktigt för att motverka kollapsad lungvävnad.
 3. Lungornas sträckreceptorer aktiveras, vilket kan utlösa neurotransmittorer som förbättrar blodflödet.
 4. Under återhämtningsfasen kan andningsträning med WellO2 förbättra återhämtningen.
 5. När du känner dig frisk kan du använda WellO2 som vanligt.

 

Använd inte WellO2-enheten om du har eller misstänker att du kan ha:

 • Pneumotorax
 • Färsk trumhinneskada
 • oläkta sår i ansiktet, på bröstkorgen/magen.

Källförteckning:

 1. Tyrrell D., et al. Local hyperthermia benefits natural and experimental common colds. 1989, 298:1280-3
 2. Conti C., et al. Antiviral effect of hyperthermic treatment in rhinovirus infection. Antimicrob Agents Chemother, 1999;43(4):822-9.
 3. Sebastian L., et al. The effect of local hyperthermia on allergen-induced nasal congestion and mediator release. J Allergy Clin Immunol 1993, 92:850-6.
 4. Desrosiers M. et al. Behandling med varm, fuktig luft minskar nässvaret på allergenutmaningar. J Allergy Clin Immunol 1997, 99:77-86.
 5. Foxman et al. Temperature-dependent innate defence against the common cold virus limits viral replication at warm temperature in mouse airway cells. PNAS, 2015, vol 112, no: 3.
 6. Jing J.C. et al. Scientific REPORTS | 7: 8522 | DOI:10.1038/s41598-017-08968-x. Visualization and Detection of Ciliary Beating Pattern and Frequency in the Upper Airway using Phase Resolved Doppler Optical Coherence Tomography 2017.
 7. Vora SU et. al. Effect of Steam Inhalation on Mucociliary Activity in Patients of Chronic Pulmonary Disease. Indian J Chest Dis Allied Sci, 1993, 35 (1), 31-4 Jan-Mar .
 8. Pick HJ., et al. P25 Inspiratory muscle training (IMT) for adults discharged from hospital with community acquired pneumonia (CAP) – a feasibility study. Thorax, 2018, Vol. 73, Issue Suppl 4.
 1. Björkqvist M., et al. Bottle-blowing in Hospital-treated Patients with Community-acquired Pneumonia. J Scand Inf. Dis. 1997, 29/1.

PEP-flaska eller WellO2

Vi hör ofta att WellO2 ”bara är ett redskap för ångandning”, eller att ”jag använder redan PEP-flaska, så WellO2 behövs inte”. Vad skiljer WellO2 från en PEP-flaska?

En PEP-flaska ger enbart motstånd vid utandning. Motståndsnivå uttrycks i enheten centimeter vattenpelare och förkortas cmH2O. En PEP-flaska har vanligtvis motståndet 10 cm H2O. Detta motstånd öppnar visserligen små bronker och optimerar andningen, men hos en normal person har den ingen effekt alls på muskelstyrkan.

När man tränar andningsmusklerna gäller samma regler som vid styrketräning. Det behövs motstånd, dvs vikter för att träna upp musklerna, samt repetitioner så att musklerna får jobba. Träning görs alltid först med låga vikter för att hitta rätt träningsteknik, men så småningom ökar man motståndet så att musklerna blir starkare. Detta kräver regelbundenhet och repetitioner.

”Det finns redan motstånd i en PEP-flaska. Varför skulle jag behöva WellO2?”

PEP-andning genom flaska ger endast motstånd när man andas ut. En person med friska lungor känner vanligtvis inte av något motstånd – att det bara känns som att blåsa bubblor i en flaska. Även om det känns lätt öppnar till och med det minsta trycket bronkerna något. Motståndet i WellO2 är betydligt högre – det lägsta motståndet i WellO2 är 20 cmH2O, dvs dubbelt så mycket som i en PEP-flaska.

Motståndet är så högt att man tvingas använda andningsmusklerna mer effektivt. Detta kan observeras t.ex. framför en spegel, att musklerna i nacken, tungan och kinderna aktiveras.  Även musklerna i övre delen av buken aktiveras och man upptäcker att man automatiskt drar in magen, dvs. musklerna rör sig.

När man börjar träna med WellO2 bör man komma ihåg att hålla axlarna avslappnade. Då träningen börjas med ett lågt motstånd lär man sig automatiskt en bättre andningsteknik och undviker dålig hållning som kan orsaka smärta. Därför är det bra att börja med lägsta motstånd, även om det inte känns speciellt jobbigt. Detta kan jämföras med t.ex. styrketräning för låren. Om du har 100 kg på axlarna, hukar dig ner och sedan står upp måste du använda många muskler i kroppen som hjälpmedel för att lyckas med detta. Då kanske hållningen inte blir helt korrekt, och det kan i sin tur orsaka smärta i rygg eller knän. Om man är ovan vid att träna andningsmusklerna och startar med ett för stort motstånd, kan man lyckas genomföra övningarna, men tekniken kan vara fel. Detta kan orsaka muskelspänningar i kroppen. Muskelspänningar i sin tur påverkar andningen, t.ex. axelspänningar som i sin tur kan orsaka andningsstörningar.

”Båda dessa hjälpmedel har alltså ett motstånd vid utandningen. Är det den enda skillnaden?”

Inte alls. Nu har vi talat om motstånd vid utandning som även PEP-flaskan har. Skillnaden är att WellO2 även har ett motstånd vid inandningen, detta innebär att musklerna stärks även vid inandningen. Även detta kan testas framför en spegel, och se fatt när man andas in aktiveras musklerna i ansiktet, nacken och bröstet. Bröstet expanderar och man kan även känna att musklerna i axlar och rygg sträcks.

Övningarna med WellO2 kan antingen göras med munstycket eller med näsmasken. När man använder näsmasken används samma muskler som med munstycket, men samtidigt aktiveras även musklerna i näsan och struphuvudet. Vi är inte riktigt vana vid att använda näsmusklerna, förutom när vi andas eller snyter oss, men det finns faktiskt många muskler i näsan.

Svullnad eller torrhet i nässlemhinnan eller en ihållande inflammation orsakar degeneration i musklerna under slemhinnan. Även utan något av dessa problem kräver näsandningen att det finns plats i näsan och att näsan fungerar. För att näsan ska fungera behövs musklerna i näsan, blodcirkulationen i musklerna påverkar slemhinnan och för att slemhinnan ska fungera behövs den de underliggande musklerna för att reglera dess fuktbalans och så vidare...

Träningen med WellO2 näsmask kan i början kännas väldigt tungt, därför för att musklerna har använts så lite. Träningen gör att du snabbt känner att andningen blir lättare. Det gäller dock att träningen görs regelbundet, som redan nämnts tidigare. Även om man får lättnad direkt krävs regelbundenhet och långsiktighet för att musklerna ska byggas upp och stärkas.

Övningar med näsmask är viktigt för oss alla eftersom slemhinnorna i luftvägarna är den första barriären i vårt immunförsvar. Smittämnen kommer in i kroppen genom andningen och fäster sig vid den fuktiga ytan på slemhinnan. Slemhinnan upptäcker en främmande partikel i vår kropp och börjar producera slem så att partikeln inte kommer längre in. Cilierna (flimmerhåren) försöker skjuta slemmet utåt och hostandet eller nysandet ger kraften till att trycka bort partikeln. Smittämnet försöker komma igenom vår slemhinna så att det kan börja föröka sig och göra oss sjuka. Det tar vanligtvis flera dagar innan smittämnet/patogenen rört sig djupare in i våra slemhinnor och orsakar sjukdom. Den tiden har vår slemhinna på sig att bekämpa patogenen. Om slemhinnan är torr och i dåligt skick är det lättare för patogenen att komma igenom eftersom cilierna (flimmerhåren) inte fungerar. Träning med WellO2 näsmask stärker musklerna och när dessa stärks, påverkar detta även vårt immunförsvar genom slemhinnan.

WellO2 har också en tredje funktion, vattenånga.

Vi har inte ens pratat om ångan ännu. Vilken betydelse har ånga i träningen då? Naturligtvis gör varm ånga träningen trevligare, eftersom den värmer musklerna, men varm ånga är också fysiologiskt viktigt för vår kropp. Varm ånga ökar slemhinnans fuktbalans och förbättrar slemhinnans flimmerhårsfunktion. Ångan förändrar också sammansättningen av slemmet i luftvägarna och gör det mer flytande, vilket gör det lättare att hosta ut. Ibland har vi hört att ånga skulle orsaka andnöd. Detta kan bero just på slemproblemet, dvs. när slemmet blir mer flytande, kan det uppstå en känsla av att ångan orsakar andnöd. I verkligheten är orsaken att det slem som finns i luftvägarna ökar genom fukten, och därmed orsakar andnöd. Behandlingen mot det problemet är andning med motstånd. Motståndsandning löser upp slemmet i bronkerna så att det kan hostas ut. Slem i luftvägarna är alltid ett problem eftersom det fungerar som grogrund för patogener och utsätter oss för sjukdomar.

Det blev en lång text, men här är en sammanfattning: PEP-flaska är ett hjälpmedel med ett motstånd vid utandning på ca 10 cm H2O. PEP-andning med flaska är en bra behandling för en person som är allvarligt sjuk/i ett sent skede av en sjukdom. WellO2 är ett redskap med motståndandning vid både in- och utandning, där motståndet kan justeras från 20 till 100 cmH2O. Dessutom kombineras motståndsandningen med ångandning. WellO2 är ett ”gym för lungorna” med vilket vi kan stärka våra andningsmuskler från svalget (nasofarynx) till övre delen av buken och också behandla våra slemhinnor och därmed stärka vårt immunförsvar. WellO2 kan användas i alla olika åldrar och är lämplig för rehabilitering av luftvägarna hos allvarligt sjuka patienter. Även en frisk person som vill fortsätta att vårda sin hälsa och andningskapacitet har nytta av WellO2.

/Katri Lindberg

Skriven av Katri Lindberg, sjuksköterska och WellO2 produktchef.

Katri har omfattande arbetserfarenhet inom specialistvård. Hon har arbetat som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter och har gedigen erfarenhet av olika lungsjukdomar och deras behandling och rehabilitering. Dessutom har Katri specialkompetens inom hjälpmedel för behandling av andningssjukdomar.

Kan man hindra influensa med WellO2?

När halsen kliar, näsan rinner, du hostar och har ont i halsen, då är det läge att stanna hemma. Speciellt nu under pandemin gäller det rådet. Så vad kan du göra när du känner de här symptomen?

WellO2 är ett naturligt hjälpmedel för behandling av förkylningar för hela familjen. Så fort du känner minsta symtom på förkylning, ta fram WellO2 direkt!

Motståndsandning ökar blodflödet till näsa och hals och öppnar bronkierna, vilket snabbt underlättar andningen. Stämband och muskler som reagerar snabbt på förkylningssymtom, slappnar av när du andas in varm vattenånga. Dessutom ökar ångan fuktnivån i slemhinnorna och återställer cilia-funktionen (flimmerhår som rör sig och avlägsnar främmande ämnen i andningsorganen), vilket också stärker skyddet. Dessutom utlöser den varma ångan en hypertermisk reaktion på slemhinnorna, vilket vår vetenskapliga rådgivare Ilpo Kuronen har skrivit mer om i sitt blogginlägg. En hypertermisk reaktion innebär att den varma ångan aktiverar försvarsreaktionen i slemhinnorna, och slemhinnan i sig börjar förstöra de patogena organismer som ligger där.

Varm ånga har studerats på värmekänsliga virus, såsom rhinovirus, som reagerar snabbt på värme. Rhinovirus är det vanligaste ”förkylningsviruset” och orsaken till rinit och kort sjukfrånvaro. Därför är det bra att behandla förkylningssymtom i ett tidigt skede, eftersom det är känt att man kan ”mota Olle i grind” om det är en patogen som är känslig för värme.

Varm vattenånga från ett kokande kärl är den vanligaste kuren mot influensasymtom. Med WellO2 kan ångan hanteras säkrare och dessutom kan den riktas dit patogenerna vanligtvis angriper först, dvs. nasofarynx (nässvalgrummet).

WellO2 kombinerar motståndsandning och ånga, så att ångan når djupare in i luftvägarna, eftersom mottrycket öppnar luftvägarna. Ökningen av blodcirkulationen gör att lungorna expanderar, vilket även de övre luftvägarna gör.

Förkylningssymptom behandlas alltid med låg resistens, dvs. 0 eller 1, och helst vid en temperatur på minst 2 punkter på apparaten. Effektivast är att använda det varmaste läget för att initiera en hypertermisk reaktion. Övningar vid den högsta temperaturen bör göras genom att blåsa in i enheten några gånger för att maximera mängden ånga i början av träningen. Börja övningarna med att andas in och ut. Om det är svårt att göra många andetag vid höga temperaturer, kan du börja med 3–10 repetitioner och sedan låta vattnet svalna lite, för att därefter fortsätta med minst två omgångar till. Och kom ihåg att det inte finns någon övre gräns av förkylning för användningen av WellO2, vilket innebär att du kan göra övningarna så länge det känns bra!

Om temperaturen i läget med tre punkter känns för varm vid näsan, kan du sätta en lotion på näsan som skyddar huden från den varma ångan. Då kan du använda högsta temperaturen, vilket är en bästa för att utlösa kroppens eget försvar mot patogener. Du får ångan riktad mot nässlemhinnan, som vanligtvis är den första som drabbas av patogena bakterier.

Jag önskar er alla en hälsosam höst! /Katri

Skriven av Katri Lindberg, sjuksköterska och WellO2 produktchef.

Katri har omfattande arbetserfarenhet inom specialistvård. Hon har arbetat som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter och har gedigen erfarenhet av olika lungsjukdomar och deras behandling och rehabilitering. Dessutom har Katri specialkompetens inom hjälpmedel för behandling av andningssjukdomar.