A doctor writing on a paper

Ny klinisk forskning: Astmasymtom lindras och andningsmuskelstyrkan ökar markant med hjälp av en finsk innovation

2023 , Andningsträning , Astma

En nyligen publicerad forskning kommer att ge nya sätt att behandla astma och kan förändra behandlingsmetoden av astma i framtiden. Andningsövningar som kombinerar mottryck med varm ånga har inte tidigare studerats kliniskt vid astmabehandling. Astma är den vanligaste kroniska lungsjukdomen i världen. 800 000 människor i Sverige och 334 miljoner människor i hela världen lider av astma. Forskningen visar att man med en läkemedelsfri behandling kan få betydande ytterligare fördelar vid behandling av astma. Några minuters daglig träning hemma kan ge både lindring av astmasymtom och en betydande förbättring av andningsmusklernas styrka. Dessutom förbättrar mottrycks- och ångandningsövningar avsevärt lungornas funktionella volym.

Ökad styrka i andningsmuskulaturen har visat sig minska andnöd hos astmatiker och förbättrat uthålligheten vid fysisk ansträngning.

Försökspersonerna gjorde några minuters daglig träning med andningsövningsapparaten och fortsatte att ta sin astmamedicin som vanligt. Efter en månads träning upplevde försökspersonerna lindring av många av sina astmasymtom, inklusive hosta, andnöd och slem i luftvägarna. 56% av försökspersonerna rapporterade en betydande minskning av symtomen på slemmig hosta som ett resultat av behandlingen.

Efter en månads träning hade inandningskraften ökat med i genomsnitt 20% och utandningskraften med 11% jämfört med kontrollgruppen. Det var också signifikant att muskelstyrkan bibehölls i 60 dagar under studiens uppföljningsperiod, även utan ytterligare träning. En så stor ökning av muskelstyrkan i andningsvägarna kan anses vara fysiskt signifikant. Ökad styrka i andningsmuskulaturen har visat sig minska andnöd hos astmatiker och förbättrat uthålligheten vid fysisk ansträngning. Förbättrad andningsmuskelstyrka kan också bidra till snabbare återhämtning från luftvägsinfektioner och minska behovet av andningsterapi.

A woman holding the WellO2 device

I studien användes andningsövningsapparaten WellO2 som utvecklats av Aulis Kärkkäinen från Kiuruvesi i Finland. Han utvecklade apparaten för att behandla sina egna astmasymtom. Apparaten lanserades 2016. WellO2 är den enda apparat som kombinerar motståndsträning av utandnings- och inandningsmusklerna med varm ånga, och dess teknik har patenterats globalt. Apparaten har för närvarande mer än 100.000 användare över hela världen.

KÖP WELLO2-ANDNINGSAPPARAT HÄR

 

Länk till forskningsartikel:
Clinical Physiology and Functional Imaging: Effects of low workload respiratory training with steam inhalation on lung function in stable asthma: A controlled clinical study


Mer information:

Katri Lindberg
Specialist i lungsjukdomar
katri.lindberg@wello2.com

Tillbaka till blogg