WellO2 och legionella

WellO2 och legionella

2023 , legionella , wello2

Det har varit mycket publicitet om legionellabakterien och de infektioner som den orsakar på sistone. Vi har också fått frågor om legionella från personer med nedsatt immunförsvar.

Legionella är en bakterie som finns i små mängder i naturligt sötvatten och jord. Bakterierna kan också föröka sig i vattensystem om vattentemperaturen är gynnsam för dem, dvs. mellan 20 och 45 grader Celsius.

Hur överförs legionella?

Legionellabakterier är luftburna och sprids till exempel genom vattenånga. Inkubationstiden från infektion till symtomdebut är mellan 2 och 10 dagar. Legionella sprids inte från person till person. Legionella, liksom andra infektioner, smittar lättare när immunförsvaret är nedsatt av någon anledning. Detta kan bero på kronisk sjukdom, influensa eller till och med en tillfällig förlust av immunitet efter en vaccination.

Säker användning av WellO2

  • Vi rekommenderar att du alltid använder kallt vatten i WellO2-enheten. Anledningen till detta är att alla bakterier som lever i kranvatten behöver temperaturer över 20 °C för att överleva. Det betyder att kallt vatten inte är lämpligt för bakterier att trivas och föröka sig. Genom att hälla kallt vatten i WellO2 ser du alltså till att vattnet är rent.
  • WellO2:s lägsta träningstemperatur, 1-punktstemperaturen, värmer vattnet till 55 °C. Detta är den temperatur vid vilken legionella och många andra bakterier och virus dör. Ångan som andas in under övningen är 45 grader varm, men eftersom vattnet i apparaten är 10 grader varmare dödar det alla bakterier som kan ha kommit in i apparaten med vattnet. Dessutom förstörs alla bakterier, som användaren kan ha blåst in i apparaten, av det varma vattnet. Bakterierna kan inte föröka sig i apparaten och komma in i användaren under träningen.
  • Värmen och ångan från WellO2 skyddar användaren från infektioner.
  • Apparatens högsta temperatur i läget med 3 punkter (65 grader) är utformad för att utlösa en hypertermisk reaktion på slemhinnans yta. Den hypertermiska reaktionen innebär att slemhinnan själv börjar förstöra patogener mer effektivt. 3-punktsläget ska användas när du känner de första symptomen på influensa (klåda i halsen, förkylning osv.). Detta beror på att du kanske kan döda sjukdomsalstren innan den orsakar värre symptom. Hypertermisk reaktion är också ett effektivt sätt att stoppa symptomen på allergisk irritation, till exempel på våren.
  • Häll alltid av vattnet efter användning. Stillastående vatten är en grogrund för patogener - inklusive legionella.
  • Kör ett WellO2-rengöringsprogram efter 5–10 träningspass eller när någon annan har använt enheten. Skölj annars delarna med kallt vatten efter användning och låt dem dropptorka.
Så kom ihåg att använda värmen och ångan från WellO2 för att bibehålla hälsan, även när influensa och infektioner härjar!

 

Källor:

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/legionella


För mer information:

WellO2 Ltd.

Katri Lindberg
Specialist på lungsjukdomar
katri.lindberg@wello2.com

Tillbaka till blogg