Pressmeddelande: Ångandning med motstånd hjälper vid röstsymptom

2020
Ångandning med motstånd har potential att förbättra röstkvaliteten, vilket redovisas i en ny pilotstudie i Finland. En rapport om studien publicerades i Journal of Voice, en granskad publikation vilken betraktas som världens främsta tidskrift för röstmedicin och forskning.
 
Protokollet från en annan klinisk studie, som nu undersöker fördelarna med att använda WellO2, en unik kombination av andning med motstånd och ånga, med patienter med kronisk obstruktiv lungsymptom (KOL), har godkänts av den etiska kommittén vid University of Tammerfors. Båda studierna fokuserar på effekterna av kombinationen av den inspirerande och expiratoriska muskelträningen med varm ånga.
 
Hela pressmeddelandet finns på WellO2:s internationella webbplats


Tillbaka till blogg