Användning av WellO2 vid luftvägsinfektioner

2020

WellO2 bygger på motståndsandning och andning av varm vattenånga. Utandning med motstånd öppnar luftvägarna medan varm vattenånga vid inandning behandlar slemhinnorna och verkar slemlösande. Regelbunden motståndsandning med ånga stärker andningsmusklerna och stöder luftvägsslemhinnans normala funktion, vilket förbättrar kroppens skydd mot patogener.

WellO2 är säker att använda vid luftvägsinfektioner och det finns inga begränsningar för användandet. Har man feber bör extra belastning undvikas. Men även då kan övningar göras med det lägsta motståndet om det känns lätt. Motståndsandning och ånga kan lindra symtomen.

WellO2 har ett rengöringsprogram, som med het ånga avlägsnar alla bakterier, virus och mikrober som kan finnas i behållaren. Programmet rengör även lösa delar som placerats i rengöringskorgen, och WellO2 kan användas av flera personer. Rengöringsprogrammet rekommenderas alltid att köras innan ny användare.

WellO2 är inte klassad som en medicinsk produkt, men de beprövade metoderna som WellO2 använder, har studerats ingående för att förebygga eller behandla olika luftvägsinfektioner.

Om du inte har en luftvägsinfektion

Du kan använda WellO2 dagligen enligt instruktionerna.

 1. Träning av andningsmusklerna kan lindra symtomen från en luftvägsinfektion och minska behovet av sjukhusvistelse och intensivvård.
 2. Inandning av varm ånga kan i sin tur minska risken för virusinfektion (förstöra viruset eller minska replikationen) och förkorta varaktigheten för bakteriell infektion.
 3. Slemhinnan och huden i de övre luftvägarna bildar frontlinjen i kroppens försvar. Slemhinnornas skick påverkar hur patogener kommer in i våra kroppar. Välfungerande slemhinnor hjälper till att skydda mot infektion. WellO2 återfuktar andningsorganens slemhinnor och stöder därmed slemhinnans normala funktion. Ånga och motståndsandning hjälper att avlägsna slem och tillhörande föroreningar från luftvägarna.
 4. Regelbunden träning med WellO2 vidgar bronkerna och stärker andningsmusklerna. Detta hjälper kroppen att motstå stress och belastning orsakad av infektioner.

Om du har lindriga symptom på luftvägsinfektion

Du kan använda WellO2, men vi rekommenderar att du använder det lägsta andningsmotståndet, eftersom muskelträning inte rekommenderas när du är sjuk. 

 1. Andningsträning med WellO2 öppnar bronkerna och förbättrar lungventilationen, varm vattenånga ökar luftfuktigheten och hjälper effektivt att avlägsna slem och föroreningar från luftvägarna. Detta förbättrar luftflödet, vilket kan göra andningen och känslan lättare.
 2. Under sjukdom bör kraftig träning av andningsmusklerna undvikas. Använd endast motståndet 0.
 3. När du har en luftvägsinfektion är rådet att använda rengöringsprogrammet efter varje användning.

Om du har en svår luftvägsinfektion

Du kan använda WellO2, men vi rekommenderar att du använder det lägsta andningsmotståndet, eftersom muskelträning inte rekommenderas när du är sjuk.

 1. Det finns inga begränsningar för användandet av WellO2, du kan använda enheten när det känns bra.
 2. Stärkt lungventilation lindrar känslan av andfåddhet och förbättrar gasutbytet i lungorna. Att stärka andningsfunktionen är viktigt för att motverka kollapsad lungvävnad.
 3. Lungornas sträckreceptorer aktiveras, vilket kan utlösa neurotransmittorer som förbättrar blodflödet.
 4. Under återhämtningsfasen kan andningsträning med WellO2 förbättra återhämtningen.
 5. När du känner dig frisk kan du använda WellO2 som vanligt.

 

Använd inte WellO2-enheten om du har eller misstänker att du kan ha:

 • Pneumotorax
 • Färsk trumhinneskada
 • oläkta sår i ansiktet, på bröstkorgen/magen.

Källförteckning:

 1. Tyrrell D., et al. Local hyperthermia benefits natural and experimental common colds. 1989, 298:1280-3
 2. Conti C., et al. Antiviral effect of hyperthermic treatment in rhinovirus infection. Antimicrob Agents Chemother, 1999;43(4):822-9.
 3. Sebastian L., et al. The effect of local hyperthermia on allergen-induced nasal congestion and mediator release. J Allergy Clin Immunol 1993, 92:850-6.
 4. Desrosiers M. et al. Behandling med varm, fuktig luft minskar nässvaret på allergenutmaningar. J Allergy Clin Immunol 1997, 99:77-86.
 5. Foxman et al. Temperature-dependent innate defence against the common cold virus limits viral replication at warm temperature in mouse airway cells. PNAS, 2015, vol 112, no: 3.
 6. Jing J.C. et al. Scientific REPORTS | 7: 8522 | DOI:10.1038/s41598-017-08968-x. Visualization and Detection of Ciliary Beating Pattern and Frequency in the Upper Airway using Phase Resolved Doppler Optical Coherence Tomography 2017.
 7. Vora SU et. al. Effect of Steam Inhalation on Mucociliary Activity in Patients of Chronic Pulmonary Disease. Indian J Chest Dis Allied Sci, 1993, 35 (1), 31-4 Jan-Mar .
 8. Pick HJ., et al. P25 Inspiratory muscle training (IMT) for adults discharged from hospital with community acquired pneumonia (CAP) – a feasibility study. Thorax, 2018, Vol. 73, Issue Suppl 4.
 1. Björkqvist M., et al. Bottle-blowing in Hospital-treated Patients with Community-acquired Pneumonia. J Scand Inf. Dis. 1997, 29/1.
Tillbaka till blogg