Hem / Blogg / Andning med motstånd vid luftvägsinfektioner

Andning med motstånd vid luftvägsinfektioner

Extra information om luftvägsinfektioner:

WellO2 Care är den tredje generationens produkt för andningsträning och som använder två beprövade metoder: andning med motstånd och inandning av vattenånga.

Andning med motstånd har studerats i samband med många sjukdomar, men även studier av effekterna av inandning av ånga i samband med luftvägsinfektioner och allergi, har publicerats. (Se lista på referenser nedan). 

Andning med motstånd öppnar luftvägarna medan ångan ökar fuktigheten i slemhinnorna, vilket lindrar irritation genom att slem som samlats, kan rensas från luftvägarna. Regelbunden andningsträning med motstånd stärker andningen.

Generellt är användning av WellO2 vid milda feberfria andningsinfektioner säker, och restriktioner för normal användning har i de flesta fall inte varit nödvändiga.

• WellO2 ska inte användas av den som är sjuk i influensasymtom, inte minst med anledning av den pågående pandemin av Covid-19.

• WellO2 är ett redskap för andningsträning, och har man en luftvägsinfektion med feber ska man inte andningsträna, eller träna alls.

Vid svåra infektionssjukdomar i luftvägarna bör fysisk ansträngning undvikas. Under den feberfria återhämtningen, kan WellO2-träning med mycket låg arbetsbelastning, vara fördelaktigt eftersom det hjälper till att lösa upp slem och öppna luftvägarna. Även då rekommenderar vi att du konsulterar din läkare i förväg.

WellO2 har ett speciellt rengöringsprogram, som med het ånga inaktiverar möjliga mikrobiella föroreningar. Även de löstagbara delarna kan rengöras med programmet.

WellO2 är klassad som en hygienteknisk produkt och i första hand avsedd för andningsmuskelträning.

Om du är frisk utan symtom på luftvägsinfektioner
Använd enheten enligt användarinstruktionerna.

Slemhinnorna i luftvägarna är de främsta försvarsmekanismerna mot externa mikroorganismer. Välbehållna slemhinnor är avgörande för att förhindra mikrobiella infektioner. WellO2 ökar fuktigheten i luftvägarnas slemhinnor och bidrar till att luftpartiklar lättare kan transporteras ut, genom att slemhinnans funktion stärks.

Regelbunden användning av WellO2 öppnar luftvägar och stärker andningen. Det gör kroppen mer motståndskraftig vid infektioner.

Om du lider av slembildning, hjälper WellO2 till att rensa slemmet från luftvägarna eftersom inandning av den varma ångan bidrar till att fukta slemhinnorna och förstärker dess uppåtgående rörelse i luftvägarna, vilket för ur slemmet. Slem fångar upp infekterade partiklar och rensar bort dem från luftvägarna. Nedsatt funktion av slemhinnans rengöringsmekanism ökar risken för luftvägsinfektioner.

Om du har lindrig symtom på luftvägsinfektion
Om du inte har feber och i övrigt mår bra, kan du använda WellO2 Care. Vi rekommenderar att du då använder det lägsta andningsmotståndet. Kontakta din läkare om du har ökade besvär, eller har frågor kring hur du kan använda produkten.

Regelbunden träning med WellO2 öppnar luftvägar och ångan hjälper till att rensa slem och föroreningar från luftvägarna. Detta förbättrar luftflödet i lungorna vilket gör din andning lättare.

- Undvik intensiv andningsträning och fysisk aktivitet under sjukdom.

- Vid infektioner är det viktigt med hygien och var noggrann att rengöra enheten och dess delar efter varje användning.

  Om du har svår symtom på luftvägsinfektion
  Fysisk aktivitet rekommenderas inte vid luftvägsinfektioner. Därför bör även andningsträning undvikas. Du kan börja använda WellO2 en vecka efter att du inte har haft några allvarliga symtom. Sedan kan WellO2-träning med låg intensitet påskynda återhämtningen. Följ instruktioner från din läkare. Efter fullständig återhämtning kan du börja använda WellO2 normalt igen.

  Om du har outredda eller oklara lungkomplikationer

  Om du har outredda eller oklara lungkomplikationer eller har andnings- eller hjärtsymtom som kräver läkarvård, använd inte WellO2 innan du konsulterar din läkare.

  Använd inte WellO2 care vid
  - Pneumotorax
  - Barotrauma
  - öppna sår i ansikte, bröstkorg eller buk.
  - obehandlad lungemboli 

  Kontakta din läkare om du har eller misstänker att ha:
  - hastigt förvärrad astma eller KOL
  - akut luftvägsinfektion i kombination med feber
  - vid graviditetens slutskede
  - tendens att drabbas av näsblod
  - allvarlig hjärtsjukdom
  - nylig infarkt eller lungemboli
  - artäraneurysm
  - mycket högt blodtryck
  - epilepsi

   LIST OF REFERENCES

  1. Tyrrell D., et al. Local hyperthermia benefits natural and experimental common colds. 1989, 298:1280-3
  2. Conti C., et al. Antiviral effect of hyperthermic treatment in rhinovirus infection. Antimicrob Agents Chemother, 1999;43(4):822-9.
  3. Sebastian L., et al. The effect of local hyperthermia on allergen-induced nasal congestion and mediator release. J Allergy Clin Immunol 1993, 92:850-6.
  4. Desrosiers M. et al. Treatment with hot, humid air reduces the nasal response to allergen challenge. J Allergy Clin Immunol 1997, 99:77-86.
  5. Foxman et al. Two interferon-independent double-stranded RNA induced host defence strategies suppress the common cold virus at warm temperature. PNAS, July 26, 2016, vol. 113, no. 30.
  6. Foxman et al. Temperature-dependent innate defence against the common cold virus limits viral replication at warm temperature in mouse airway cells. PNAS, 2015, vol 112, no: 3.
  7. Jing J.C. et al. Scientific REPORTS | 7: 8522 | DOI:10.1038/s41598-017-08968-x. Visualization and Detection of Ciliary Beating Pattern and Frequency in the Upper Airway using Phase Resolved Doppler Optical Coherence Tomography 2017.
  8. Vora S.U. et. al. Effect of Steam Inhalation on Mucociliary Activity in Patients of Chronic Pulmonary Disease. Indian J Chest Dis Allied Sci, 1993, 35 (1), 31-4 Jan-Mar .
  9. Pick HJ., et al. P25 Inspiratory muscle training (IMT) for adults discharged from hospital with community acquired pneumonia (CAP) – a feasibility study. Thorax, 2018, 73, Issue Suppl 4.
  1. Björkqvist M., et al. Bottle-blowing in Hospital-treated Patients with Community-acquired Pneumonia. J Scand Inf. Dis. 1997, 29/1.