Den varma ångan i WellO2 gör det lättare att andas – ångan är inte skadlig

Den varma ångan i WellO2 gör det lättare att andas – ångan är inte skadlig

2023 , Andningsträning , Ånga , wello2

Vi får regelbundet frågor om huruvida ångan man andas in ur WellO2 apparaten kan vara skadlig. Vissa har undrat om andningsövningar kan leda till att vatten ansamlas i lungorna. Andra misstänker att ångandning ökar risken för lunginflammation. Vi tänkte besvara dessa frågor i det här blogginlägget.


Motståndsträning ökar lungornas rörelseförmåga

WellO2 fungerar genom att använda ett motstånd mot vilket du blåser, eller andas in, för att stärka dina andningsmuskler. Andningsmusklerna är de muskler som gör att lungorna rör sig. Därför förbättrar träning av andningsmusklerna också ventilationen, dvs. lungornas rörelse. Motståndsträning ökar trycket i luftrören, så att luftrören öppnas effektivare. Detta i kombination med den förbättrade rörelsen i lungorna gör att lungornas fulla kapacitet utnyttjas mer effektivt under träningen.

När lungornas kapacitet används mer effektivt känns det lättare att andas. När muskelstyrkan ökar blir man mindre lätt andfådd, så toleransen för ansträngning förbättras.  När lungorna öppnas upp och andningen blir effektivare rör sig hela lungora, det finns då inget utrymme kvar i lungorna som inte rör sig. Patogener sätter sig då inte så lätt i lungorna. 

Ibland är människor oroliga för att vätskan som ansamlas vid andningsträning med WellO2 orsakar lunginfektioner eller till och med lunginflammation. Det motsatta är dock sant: genom att öka effektiviteten i lungornas rörelse har patogener mindre chans att bilda inflammatoriska avlagringar i lungorna. Dessutom förbättrar värmen från ångan slemhinnornas funktion. Värmen ökar således slemhinnans förmåga att förstöra patogener som redan finns i de övre luftvägarna i ett tidigt skedet av en sjukdom. På det sättet kan andningsträning med WellO2- till och med förebygga sjukdomar.

Motståndsträning lyfter effektivt upp slem i luftrören så att det kan hostas ut. Med WellO2 andningsövning blir lungornas och bröstkorgens rörelse effektivare, vilket hjälper till att rensa slem från luftvägarna. Förstärkningen av andningsmusklerna förbättrar också hostkraften. När slemmet hostas ut blir andningen lättare, vilket minskar hostirritationen och risken för lunginflammation.


Varm ånga hjälper till att förstöra patogener och allergener

WellO2 apparaten producerar varm ånga som man andas in. Ångan som produceras av WellO2 apparaten har en ganska stor droppstorlek, vilket innebär att effekten av befuktningen huvudsakligen sker i den övre delen av luftvägarna – dvs. slemhinnorna i de övre luftvägarna. Detta skiljer sig från till exempel en nebulisator, där droppstorleken är mycket liten och ångan är avsedd att färdas djupare ner i lungorna. I nebulisatorer är ångan också alltid kall, så där används en saltlösning som hjälpämne för att läkemedlet ska kunna tränga in i slemhinnan.

Motståndsträning med WellO2 aktiverar andningsmusklerna. När musklerna som ligger under luftvägsslemhinnan stimuleras av ökad ämnesomsättning och ökat blodflöde kan ångorna tränga in i slemhinnan ovanför musklerna på ett effektivare sätt. Detta ökar slemhinnans fuktbalans och förbättrar därmed slemhinnans normala funktion, till exempel genom att förbättra flimmerhårens funktion. Värmen bidrar till att fukt tränger in i slemhinnan på ett effektivare sätt och aktiverar slemhinnans egna försvarssystem. Detta innebär att slemhinnan utlöser en reaktion som bidrar till att t.ex. förstöra patogener och minska histaminutsöndringen i luftvägsslemhinnan. Därför är WellO2-träning ett mycket effektivt sätt att snabbt lindra inte bara förkylningssymptomen, utan även symptomen på allergisk irritation.

Det är viktigt att upprätthålla fuktbalansen i slemhinnan, eftersom torra och tunna slemhinnor är känsligare för yttre irritationer. Många faktorer torkar ut och tunnar ut slemhinnan. Till dessa hör inhalerade läkemedel, kortison, långvarig användning av nässpray, torr rumsluft, stark luftkonditionering och kyla.

Så varför tror människor att ånga är farligt? Att utsättas för för vattenånga är ganska vanligt i vardagen och används också som behandling av olika sjukdomar. Vi listar nedan några vardagliga exempel där vattenånga förekommer.

  • När du gör andningsövningar med WellO2 överförs 0,2 ml vätska till din kropp under ett träningspass. Ett träningspass varar ungefär 10 minuter.
  • Vi finländare badar bastu varje vecka. Vi kastar ungefär en hink vatten på agregatet I bastun, ca 2 dl åt gången och njuter av värmen och ångan. I duschen utsätts vi också för vattenånga. Den genomsnittliga tiden i bastun är cirka 15–30 minuter, och vi tillbringar också minst några minuter i duschen.
  • Vid symtom på influensa och corona rekommenderas ofta ångandning över en kastrull med hett vatten, dvs. inandning av vattenånga. Temperaturen på ångan från vattnet I kastrullen kan inte kontrolleras, och ångandningen sker i flera minuter åt gången.
  • Om du lider av sömnapné behandlas du med en CPAP-maskin. Många CPAP-maskiner har en luftfuktare inbyggd, eftersom det starka luftflödet torkar ut slemhinnorna på natten och kan orsaka symtom som snuva, hosta, nysningar och torr näsa. CPAP-befuktaren fylls med 5–7 dl vatten på natten, och vattnet förbrukas av andningen under natten när apparatens värmefunktion omvandlar vattnet till ånga.
  • Till exempel behandlas andnöd på grund av KOL med en dubbeltrycksventilator, som görs angenämare att bruka med hjälp av en luftfuktare. I denna dubbeltrycksventilator tillsätts 5–7 dl kranvatten till befuktarkammaren under användning, vilket omvandlas till vattenånga av en värmeplatta. Vattnet avdunstar ofta i lungorna under natten, något beroende på luftfuktarens värmereglering.
  • Andnöd behandlas på sjukhus med en nebulisator som producerar tryckluft och är fylld med flytande inhalationsmedicin och saltlösning. Droppstorleken I vattenångan som används i nebulisatorn är mycket liten för att se till att ångan förs så djupt som möjligt in i luftrören när den inhaleras. Ångan är kall eftersom den skapas av tryckluft. För att den kalla ångan ska kunna tränga in i slemhinnan behövs en saltlösning som hjälpämne. Detta kan också göra slemmet mer flytande, men när den används i stora mängder kan det även orsaka att slemhinnan bli torr.

Den mängd vatten som absorberas i kroppen vid andningsträning med WellO2 är därför mycket mindre än den mängd ånga som vi andas in i t.ex. en bastu.

När man talar om ett medicinskt tillstånd där vätska ansamlas i lungorna, ansamlas vätska utanför lungorna i lungsäcken; in i utrymmet mellan bröstet och lungvävnaden Om vätska har kommit in i lungorna betyder detta att man drunknar eller att vätska dras in i lungorna. Mängden ånga som kommer från WellO2 är dock så liten (0,2 ml) att det är omöjligt att drunkna av det. När den mängd vatten som överförs till kroppen under en övning, 0,2 ml, divideras med antalet andetag under övningen, till exempel 20 andetag, är mängden vatten som överförs till de övre luftvägarna under ett andetag 0,01 ml.

Därför  kan man med säkerhet komma fram till att ångan från WellO2 apparaten inte orsakar någon skada för användaren. Tvärtom stöder WellO2 andningsträningen andningshälsan och bidrar till allmänt välbefinnande! Med dessa ord uppmuntrar vi alla att börja med WellO2 andningsträning! 💙

KÖP WELLO2 HÄR

Tillbaka till blogg