Världsastmadagen – Cirka 800 000 svenskar har astma

Världsastmadagen – Cirka 800 000 svenskar har astma

2024 , Andningsproblem , Astma

Astma är en vanlig luftvägssjukdom i Sverige som cirka 800 000 svenskar lider av. Sjukdomen orsakas av inflammation i luftrörens slemhinnor, vilket ökar slemutsöndringen och gör luftrören smalare. Typiska symtom på astma är till exempel hosta, ökad slemproduktion, väsande andning och andnöd. WellO2-träning lindrar olika andningssymtom och stödjer andningssystemets hälsa.

Astma i Sverige

I Sverige är astma ett betydande folkhälsoproblem som cirka 800 000 svenskar lider av. Det är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna, särskilt bland barn och unga vuxna. Astma orsakar ett betydande antal sjukhusinläggningar och akutbesök varje år, vilket innebär en stor belastning på sjukvårdens resurser och påverkar individers dagliga liv.

Utmaningar vid astmahantering

Trots framsteg inom medicinsk behandling av astma upplever många astmatiker fortfarande symtom som påverkar deras livskvalitet. Vanliga utmaningar inkluderar svårigheten att kontrollera symtomen, medicinering och oro för möjliga biverkningar. Dessutom kan triggers som allergener, föroreningar och luftvägsinfektioner förvärra astmasymtom och öka belastningen på sjukvården.

Andningsträningsapparaten WellO2 lindrar andningssymtom

KÖP WELLO2-ANDNINGSTRÄNINGSAPPARAT

 

Andningsträningsapparaten WellO2 erbjuder ett omfattande tillvägagångssätt för att hantera andningssymtom. Till skillnad från traditionella behandlingar, som främst fokuserar på att lindra symtom, lindrar WellO2-apparaten inte bara luftvägssymtom, utan når också grundorsakerna till andningsproblem – den stärker andningsmusklerna och återfuktar och behandlar slemhinnan i luftvägarna.

WellO2-apparaten var involverad i en studie där personer med astma utförde andningsövningar med WellO2 dagligen i en månad. Efter en månads träning hade deras inspiratoriska muskelstyrka ökat med i genomsnitt 20 % och den expiratoriska styrkan med 11 % jämfört med kontrollgruppen. Dessutom var det värt att notera att muskelstyrkan bibehölls under uppföljningsperioden på 60 dagar efter studien, även om träningen inte längre utfördes.

Ökad styrka i de respiratoriska musklerna har visat sig minska känslan av andnöd hos astmapatienter och förbättra uthålligheten vid fysisk aktivitet. Förbättrad styrka i de respiratoriska musklerna kan också stödja snabbare återhämtning från luftvägsinfektioner och minska behovet av andningsstödsenheter.

Läs mer om studien här >>

Hur WellO2 hjälper till att lindra luftvägssymtom

Öppnar luftvägarna: WellO2 hjälper till att ta bort överflödigt slem från luftvägarna, vilket minskar täppthet och gör andningen lättare.

Stärker andningsmusklerna: Med WellO2-träning kan du stärka dina andningsmuskler, vilket minskar andfåddhet, förbättrar uthålligheten och prestationsförmågan samt stödjer andningssystemets välbefinnande holistiskt.

Förbättrar lungfunktionen: Regelbunden WellO2-träning hjälper till att förbättra lungkapaciteten och effektiviteten, vilket gör andningen effektivare och lättare.

Fördelar med WellO2-träning:

  • Lindrar snabbt andningssymptom när de uppstår
  • Stödjer och upprätthåller andningssystemets kondition samt rehabiliterar ett försvagat andningssystem
  • Ett medicinfritt sätt att hantera luftvägssymptom – ingen risk för överdosering
  • Lämplig för alla åldrar, inklusive barn
  • Hjälper till att hantera andningsproblem bättre
KÖP WELLO2-ANDNINGSTRÄNINGSAPPARAT
Tillbaka till blogg