PEP/RMT och ångandning i unik kombination

WellO2 kombinerar innovativt två beprövade metoder: Andning med justerbart motstånd vid in- och utandning samt ångandning. Luftvägarna vidgas och rengörs, samtidigt som andningskapaciteten tränas upp och kan bibehållas med enkla övningar.

WellO2 kan:
• Förbättra svag/nedsatt andningsförmåga.
• Lösa upp slem och minska irritation.
• Rena och skydda andningsorganen.
• Förbättra andningen vid astma och KOL, minska andfåddhet och lindra hosta.
• Höja andningskapaciteten hos idrottare och motionärer.
• Vårda och återfukta stämbanden/slemhinnorna.

En PEP-flaska har vanligtvis motståndet 10-15 cm H2O. Detta motstånd öppnar visserligen små bronker och optimerar andningen, men hos en normal person har den ingen effekt alls på muskelstyrkan. PEP-flaskan ger enbart motstånd vid utandning, WellO2 ger även motstånd vid inandning.

 

Motverka försämrad andning
Andningskapaciteten sjunker med åldern. Även muskelstyrkan försämras – från 65-års ålder minskar den med 1,5–2 procent per år. När andningsmuskulaturen försvagas, blir vi lättare andfådda. Andningsträning med WellO2 kan bryta spiralen och förbättra möjligheten till en aktivare vardag.

Astma och KOL
Astma och KOL leder ofta till ojämn och ineffektiv distribution av inandningsluften i lungorna. Motståndsandning används allmänt för att öppna tunna bronkiolerna, alltså lungornas minsta luftrör, och därmed förbättra ventilationen.
Astma och KOL hör ofta ihop med slemansamlingar i luftvägarna. Ångandning med WellO2 fuktar slemhinnorna och hjälper till att avlägsna slem ur luftvägarna.

Idrottsutövare
Som en mångsidig träningsapparat för andningsmusklerna erbjuder WellO2 många fördelar för aktiva idrottare. Den ökar andningens energieffektivitet samt stärker muskler i luftvägarna som inte kan påverkas med annan form av träning. Den vårdar och skyddar luftvägarna, samt förebygger effekterna från kall och torr luft under träningen.

Professionella röstanvändare
Med WellO2 kan sångare och personer med röstyrken stärka rösten och vårda stämbanden/slemhinnorna och luftstrupen.

WellO2 har genomgått flera kliniska studier. Läs mer här >

Testa WellO2

Som klinik kan ni beställa WellO2 till återförsäljarpris och dessutom 1000 kr att handla för vid första beställningen. Beställning görs på Ankorstore >>
Genom Ankorstore kan ni även bli återförsäljare.

För mer information, ta gärna kontakt med Patrik Wigelius, Nordic Manager WellO2, 0761-414 100, patrik.wigelius@wello2.com

 

 

Andningsträning med motstånd och ånga

Text: Katri Lindberg, produktchef WellO2

WellO2 är ett andningsredskap som kombinerar träning av andningsmuskulaturen vid både in- och utandning med varm ånga, vars motstånd och temperatur kan justeras.

Andningsträning förbättrar andningskapaciteten, lugnar andningsrytmen och balanserar längden på utandning och inandning. Motståndsandning aktiverar djupandningen, vilket ger en lugnande effekt som förbättrar återhämtningen och sömnkvaliteten.

När du återhämtar dig från en lunginfektion förbättrar WellO2 lungventilationen, återfuktar slemhinnorna i luftvägarna och löser upp slem som kan ha samlats i luftvägarna – vilket orsakar andfåddhet eller irritation.

WellO2 är säker att använda tillsammans med mediciner. Andning med motstånd används ofta vid rehabilitering och behandling av andningssjukdomar, men det som är innovativt med WellO2 är motstånd vid både in- och utandning, samt är justerbar för att gradvis öka muskelstyrkan. Dessutom vårdar ångan slemhinnorna och gör träningen mer behaglig.

WellO2 passar även äldre som är svagare, eftersom övningarna kan göras sittande. Hos äldre, utan underliggande lungsjukdomar, beror oftast andningsproblem på nedsatt muskelstyrka. Högre styrka i andningsmuskulaturen ökar kapaciteten, som ger mer energi och en förbättrad vardag. Ofta förbättrar djupandningen också sömnkvaliteten, vilket ger ett piggare tillstånd under dagtid. Det finns inga kontraindikationer för WellO2 från andra mediciner och ingen övre begränsning hur mycket redskapet kan användas.

Katri Lindberg är andningsexpert hos Well02. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom specialistvård för lungsjukdomar och även rehabilitering, där hon är bekant med ett flertal olika andningshjälpmedel.

 

Respiratory rehabilitation benefits the Covid-19 patients

Text: Ilpo Kuronen, PhD

Slow recovery from the Covid-19 appears to be related to thedysfunctional respiration and may last for several months after the acute phaseof the disease. Especially the elderly seems to suffer from the very slowrecovery and poor quality of life consequently. It has been postulated thatrespiratory rehabilitation may speed up the recovery [1] with better quality oflife, but until now, no clinical evidence for the possible improvements havebeen available [2].  According to therecently published clinical study [2] respiratory rehabilitation improvesrespiratory function, anxiety, and quality of life of the elderly recoveringfrom the Covid-19.

The authors studied effects of the six weeks rehabilitative interventionwhich included respiratory muscle training, cough exercise, diaphragmictraining, stretching exercise, and home exercise. The results indicated thatthe estimates used in the study improved faster in the intervention group thanin the control group in which many estimates improved only slightly or not atall during the follow-up period. The estimates included pulmonary functiontests, exercise capacity test, and validated quality of life questionnaire. Noside effects were reported.

The methods used are common in respiratory physiotherapy. The authorsdid not assess the wight of the different methods on the final outcomes.Therefore, it remains unclear what particular method should be preferred, butthe methods chosen are intended to strengthen exhalation and coughing power,improve chest mobility, and assist diaphragmic deep breathing technique.Respiratory muscle exercise usually harbours both expiratory and inspiratorymuscle power regimes with the airflow resisting threshold devices. In case ofthe obstructive diseases such as asthma and COPD, the benefits of the regimeshaving both expiratory and inspiratory training are shown to be more efficientthan either alone. In acute phase of the Covid-19, high negative counterpressure is not a choice, but in the convalescence phase it may provideadditional value to improve breathing mechanics as it does for the COPDpatients. 

For the elderly, faster recovery means better and more active life andindependency from the home care services. The true economical value of thefaster recovery concerns the working population since one sick leave day costsapp. 250 – 300 €. Returning to work weeks earlier has a huge meaning in formsof saved direct and indirect incurred costs to the societies. Therefore,delayed recovery from the Covid-19 is a socio-economical issue which needs tobe solved as fast as possible.

Development of the new preventive regimens for the Covid-19 is of utmostimportance but the therapeutic methods which can be taken in use faster thannew vaccines or drugs should be also addressed. In this respect, the authorsshow us a way to follow.

Matson et al [3] reported just recently that half-life of the Covid-19-virus on mucus and sputum layers reduced dramatically along with the increasedhumidity and temperature. Their finding explains why the virus spreads morevigorously at low temperature and humidity environments. It would beinteresting to see the effect of increased temperature and humidity on viralreplication and infectability on the mucous membranes of upper airways.

References:
1. Severin R., et al.Respiratory Muscle Performance Screening for Infectious Disease ManagementFollowing COVID-19: A Highly Pressurized Situation. The American Journal ofMedicine (2020) 000:1−8.
2. Liu K., et al. Respiratoryrehabilitation in elderly patients with COVID-19: A randomized controlledstudy. ComplementaryTherapies in Clinical Practice 39 (2020) 101166.
3. Matson JM et al. Effect of environmental conditions onSARS-CoV-2 stability in human nasal mucus and sputum. Emerging InfectiousDiseases, Vol. 26, No. 9, September 2020