WellO2 Oy, 1627355-6

 • E-fakturor: (Gäller för Finland)
E-fakturadress: 003716273556
Operatör / mäklare-ID: Maventa (003721291126)
Mäklare-ID när du skickar från banknätverket: DABAFIHH*

* Använd detta mäklare-ID om du inte kan skicka fakturor direkt till ditt Maventa-mäklar-ID från det e-faktureringsprogram du använder.

 

 • Fakturor via e-post till skanningstjänsten:

Vi önskar att du endast skickar fakturor till den här adressen. Fakturor skickas till tjänsten som PDF-bilagor i e-postmeddelandet och fakturabilagorna måste finnas i samma fil som själva fakturan.

Adress till e-postfaktura: 16273556@scan.netvisor.fi

 • Du kan skicka flera fakturor i ett enda e-postmeddelande, så länge varje faktura är en separat bilaga. Alla filer måste ha ett annat namn.
 • Den maximala storleken på ett e-postmeddelande är 5 MB.
 • PDF-filer måste vara äkta PDF-dokument (PDF-version 1.3 eller senare).
 • PDF-filer får inte vara låsta eller lösenordsskyddade.
 • Dokumentets maximala externa storlek är 210 x 297 mm.
 • Tillåtna tecken i bilagans namn är vanliga tecken, az, AZ, 0-9. Använd inte specialtecken för att namnge bilagor.

 

 • Mottagande av fakturor per post till skanningstjänsten

Adressinformationen måste vara fullständig på både fakturan och kuvertet så att fakturan kan vidarebefordras snabbt och pålitligt till mottagaren.

WellO2 Oy
16273556
PL 100
80020 Kollektor Scan
FINLAND
 • Skicka endast fakturamaterial till skanningsadressen. Dessa mejl läses automatiskt in i vår reskontra, och inget annat material (som kvitton, företagspresenter, kreditkort och entrébiljetter) når mottagaren genom detta.
 • Använd helst endast svart på en vit bakgrund i texten: detta ger det tydligaste resultatet för identifiering av fakturadata.
 • Använd inte häftklamrar på fakturor som skickas till skanningstjänsten.