WellO2 underlättar vid behandling av sömnapné

Med WellO2 tränas andningsmuskulaturen, vilket underlättar användning av CPAP-mask.

Niklas Klevendal från Trollhättan har sömnapné. Han har känt sig trött i perioder, utan att riktigt förstå varför. Arbetar som analysingenjör på Volvo Personvagnar. Eftersom han testkör bilar i jobbet är det extra viktigt att han är utvilad.

Han fick låna hem en utrustning som mätte och analyserade sömnen. Analysen visade att hade 154 sömnuppehåll och aldrig kom ner i djupsömn. Åtgärden blev att Niklas ska sova med CPAP-mask, vilket innebär andningsbehandling med övertryck. Luft blåses under lågt tryck in i nässvalget genom en luftslang och en näsmask som placeras på ansiktet. Luftkilen som bildas på detta sätt håller det övre svalget öppet och tack vare det upphör andningsuppehållen och snarkningen helt. Eftersom andningen blir jämnare förbättras sömnen väsentligt.

Det kan kännas svårt att somna och sova med en sådan mask. Tack vare träningen med WellO2 kan han nu använda masken bättre:

– Övningar med WellO2 stärker andningsmuskulaturen, jag tränar upp andningsstyrkan och har samtidigt vant mig vid att andas in och ut med ett motstånd – så nu är det betydligt enklare att sova med CPAP-masken, säger Niklas.

Kan sömnapné förebyggas?
Sömnapné är ett tillstånd där det blir andningsuppehåll på natten. Orsaken kan finnas i hjärnans andningscentrum eller så kan det finnas en strukturell orsak, vilket gör att svalgområdet blockeras på natten medan man sover. Svalget täpps eftersom musklerna i halsområdet slappnar av och glider neråt under sömnen, när kroppen slappnar av. Om det finns mycket extra vävnad på musklerna eller vävnaden är svullen och muskelstyrkan är svag, eller om halsen är strukturellt smal, leder detta till att luftströmmen blockeras, eller att halsen blir täppt när man slappnar av. Detta orsakar uppehåll i andningen som leder till syrebrist. Syrebrist orsakar störd nattsömn, trötthet under dagtid och belastar kroppen.

Sömnapné är vanligtvis förknippad med snarkning
Snarkning beror ofta på att svalgområdet blockeras medan man sover. Och när stora mängder luft inandas genom munnen orsakar detta ett snarkljud. Det konstant starka luftflödet och vibrationerna gör att svalgmusklerna blir slappa och halsen torkar. Detta orsakar även ofta en täppt, eller en rinnande näsa.

WellO2 påverkar muskelstyrkan i näsan, övre halsen och den del av struphuvudet som används för att producera ljud. När man har sömnapné finns det ofta ett område i halsen som antingen har för mycket vävnad eller så är vävnaden slapp. Om din sömnapné beror på svag muskelstyrka i svalget/halsen, kan Wello2-träning vara till hjälp. När du tränar med WellO2 använder du muskler som ökar din ämnesomsättning. Samtidigt minskar svullnader som gör halsen trång. Stärkta muskler håller sig mer spända även när de slappnar av, och av den anledningen blir svalget inte lika trångt, som när musklerna är svaga.

Om jag använder CPAP-utrustning, kan WellO2-träning att hjälpa mig?
CPAP-apparatens funktion bygger på ett starkt luftflöde som håller luftvägarna öppna. Den har oftast en inbyggd luftfuktare, men många användare av CPAP-apparaten besväras av problem med torra slemhinnor. Dessa problem kan vara:

  • upprepade nysningar
  • rinnande näsa
  • en täppt näsa
  • ihållande slem i halsen eller annan störning av salivutsöndring på morgonen
  • torr hals eller torr tunga
  • ihållande bihåleinflammation eller återkommande luftvägsinfektioner
  • problem med rösten, måste harkla halsen
  • torra ögon eller överkänsliga ögon

WellO2 stärker och aktiverar musklerna i de övre luftvägarna. När musklerna arbetar blir blodcirkulationen inuti dem mer aktiv och minskar svullnaden på vävnaderna. När man tränar med WellO2 andas man in varm ånga. Fukten som finns i ångan kommer in i slemhinnan mer effektivt när ämnesomsättningen i vävnaden ökar och värmen hjälper fukten att tränga in i slemhinnan.

WellO2-träning rehabiliterar alltså andningsorganen och återfuktar slemhinnorna, även när en CPAP-apparat redan är i bruk. Även om apparaten behandlar symtomen på sjukdomen, orsakar den biverkningar som man kan rehabilitera. WellO2-träning kan underlätta både användningen av CPAP på natten och vårda luftvägarna och öka dess välbefinnande.

Vid användning av en CPAP-apparat kan man ha nytta av ökad andningsmuskelstyrka. Muskelstyrkan bidrar till att man inte blir andfådd lika lätt, som i sin tur bidrar till att man orkar mer i vardagen. Om målet är att gå ner i vikt, kan fysisk träning vara ett bra sätt och även här spelar andningsmusklerna en viktig roll. Dessutom stödjer en ökad svalgmuskelstyrka inte bara viktminskning, utan även möjligheten till att CPAP-behandlingen kanske inte längre behövs.

Studier:

Hsu B, Emperumal CP,  Grbach VX, Padilla M, Enciso R. Effects of respiratory muscle therapy on obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med. 2020;16(5):785–801

Afsharpaiman S, Shahverdi E, Vahedi E, Aqaee H. Continuous positive airway pressure compliance in patients with obstructive sleep apnea. Tanaffos. 2016;15(1):25–30

Vranish JR., et al. Inspiratory Muscle Training Improves Sleep and Mitigates Cardiovascular Dysfunction in Obstructive Sleep Apnea Sleep 2016;39(6):1179–1185

Valbuza JS, De Oliveira MM, Conti CF, Prado LBF, De Carvalho LBC, Do PradoGF. Methods for increasing upper airway muscle tonus in treating obstructive sleep apnea: Systematic review. Sleep Breath. 2010;14(4):299–305

Coceani L. Oral structures and sleep disorders: a literature review. Int J Orofacial Myology. 2003;29:15–28

Dempsey JA, Xie A, Patz DS, Wang D. Physiology in medicine: Obstructive sleep apnea pathogenesis and treatment-considerations beyond airway anatomy. J Appl Physiol. 2014;116(1):3–12

Eckert DJ. Phenotypic approaches to obstructive sleep apnoea - New pathways for targeted therapy.  Sleep Med Rev. 2018 Feb;37:45-59

Tillbaka till blogg