Visste du att en frisk andningsslemhinna lindrar allergisymptom?

Visste du att en frisk andningsslemhinna lindrar allergisymptom?

När man talar om irritationssymptom orsakade av pollen på våren är syftet oftast att hitta sätt att förebygga dessa symtom eller att skydda sig mot dem, till exempel med hjälp av mediciner. Att stöda kroppens egna och naturliga funktion glöms dock ofta bort i diskussionen.

När man talar om kroppens funktion och dess stöd för att lindra allergisymptom, är det också nödvändigt att prata om slemhinnan i andningsvägarna och andningssättet. Dessutom är det bra att förstå deras verksamhet lite djupare.

Vad är luftvägsslemhinnan?

Andningsvägarna är täckta av ett slemskikt, som namnet antyder, innehåller det slem, flimmerhår och ett skikt som innehåller fukt. Under detta ligger ett muskellager som består av glatt muskulatur, det vill säga passiv muskulatur.

Luftvägsslemhinnan börjar från näsan och slutar vid de perifera delarna av lungorna, alveolerna. Dess viktiga funktion är att skydda kroppen från föroreningar som transporteras i andningsluften, såsom gatudamm och pollen.

Luftvägsslemhinnan och dess funktion påverkas också av många andra yttre faktorer, som torkar ut luftvägarnas slemhinna och därigenom försvagar dess funktion.

Irriterande ämnen som torkar ut luftvägsslemhinnan:

 • Torr och kall luft på vintern
 • Torr luft inomhus eller luftkonditionering
 • Stark andning vid ansträngande träning
 • Munandning eller en täppt näsa
 • CPAP-behandling
 • Många mediciner, som allergimedicin, inhalationsmediciner och nässprayer

Under våren uppmärksammas ofta allergi- eller irritationssymtom. Däremot glömmer vi ofta att stödja den del av kroppen som reagerar på yttre stimuli och därigenom ger symtom, nämligen luftvägsslemhinnan.

Slemhinnan i luftvägarna försvarar kroppen mot föroreningar

En frisk luftvägsslemhinna är stark nog att lätt förstöra och ta bort orenheter som försöker ta sig in i kroppen och som inte hör dit. En frisk slemhinna har tillräckligt med fukt, vilket bidrar till att stärka slemhinnan.

Tillräcklig fukt i slemhinnan möjliggör också flimmerhårens funktion och rörelse. Flimmerhåren bär på ett lager av slem, som fångar upp orenheter. Flimmerhåren transporterar vidare slemmet antingen utåt för att nysas ut eller in i svalget, genom vilket det hamnar i magsäcken för att förstöras av magsyror.

Det finns olika flimmerhår i slemhinnans fuktlager, som till exempel deltar i destruktion av smittämnen och producerar histamin. Histamin är ofta omvänt bekant för allergiker genom antihistaminmedicin.

Rehabilitering av luftvägarna är mycket viktigt

Vi är vana vid att behandla allergisymptom med mediciner och nästäppa med sprayer. Det skulle dock också vara viktigt att stödja och rehabilitera kroppen att arbeta mer effektivt så att behovet av läkemedelsbehandling minskar eller effekten av läkemedlen kan förstärkas. Till exempel innehåller sprayer som ökar luftfuktigheten i näsan ofta en saltlösning, som torkar ut den torra slemhinnan ännu mer. En fuktig, frisk slemhinna däremot kan utnyttja saltet och använda det för att överföra mer fukt till det.

Andningsträningsapparaten WellO2 är en apparat som används för omfattande rehabilitering av andningssystemet och är för många en räddare under allergisäsongen. Muskelträning med WellO2-näsmasken aktiverar ämnesomsättningen av slemhinnan i näsan och de övre luftvägarna. Den varma ångan som färdas genom luftvägarna med andningsövningen kommer effektivare in i slemhinnan tack vare den ökade blodcirkulationen, vilket ökar fuktbalansen i slemhinnan och förbättrar flimmerhårens funktion.

Den varma ångan i WellO2-apparaten är viktig och den har en positiv verkan. Man har studerat att ångans värme aktiverar slemhinnans funktion, minskar utsöndringen av histamin och initierar en reaktion i slemhinnan som till exempel förstör smittämnen mer effektivt. Det är därför WellO2-apparaten är till stor hjälp för att lindra symtomen som orsakas av pollen på våren.

LÄS MER OM WELLO2 HÄR

Så här får du ut det mesta av din WellO2-träning

Det är bra att börja träna med WellO2-apparaten innan pollensäsongen börjar, så att slemhinnan i luftvägarna är i så bra skick som möjligt när den värsta pollensäsongen sätter i gång. Dessutom lindrar WellO2-träning snabbt och effektivt överraskande allergi- eller irritationssymptom om sådana uppstår.

Om du lider av svåra allergisymptom är det bra att träna regelbundet med WellO2-apparaten i god tid innan allergisäsongen börjar. Träna med WellO2-apparaten två gånger om dagen i minst en månad. Ju sämre tillstånd andningsslemhinnan är i, desto längre tid tar det att rehabilitera den. Med regelbunden WellO2-träning säkerställer du att slemhinnans kondition inte försämras och samtidigt stödjer du din kropps motstånd.

Prova följande tips om lider av allergisymptom:

 • Gör en kort WellO2-träning med näsmasken innan du går ut.
  -> Andas in och ut 5 gånger genom näsmasken. Upprepa detta 4 gånger. Använd låg eller medeltemperatur.

 • Gör en WellO2-träning med näsmasken efter att du har vistats utomhus eller innan du går och lägger dig, så att symtomen inte stör dig på natten.
  -> Andas in och ut 5 gånger genom näsmasken. Upprepa detta 4 gånger. Använd låg eller medeltemperatur.
KÖP WELLO2-ANDNINGSTRÄNINGSAPPARAT
Tillbaka till blogg