Ny metod gör det lättare att andas

nyheter

Kerstins andningsproblem minskade – trots KOL

Kerstin, 74: ”Jag sover bättre och är mindre andfådd”

Kerstin Egnelius, 74, har KOL och därför nedsatt lungkapacitet.
Tack vare det nya andningsredskapet WellO2 mår hon bättre.
– Det är mycket lättare att andas, och min syresättning har förbättrats sedan jag började använda WellO2 – vid den senaste mätningen var den lika bra som hos en frisk person, berättar Kerstin.

Här kan du beställa WellO2 >

Andningsredskapet WellO2 har utvecklats i Finland, och är en kombination av två var för sig vetenskapligt beprövade metoder: Andning med motstånd och inandning av varm vattenånga.

Det unika med WellO2 är att den förenar dessa två etablerade sätt att förbättra andningskapaciteten och luftvägarnas kondition.

Drabbad av KOL och hjärtsvikt
Kerstin Egnelius bor med sin sambo Stefan i byn Husås norr om Östersund. Hon har KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och hjärtsvikt sedan några år, och julen 2019 var hon illa däran.

– Hela hösten hade jag haft svårt att andas, jag blev andfådd så fort jag ansträngde mig det minsta.

Kerstin hamnade på sjukhus där de konstaterade att hon hade vatten i lungorna, och hjärtat var hårt belastat.
– Sedan blev jag långsamt bättre under våren.

”Enkel att använda”
Sommaren 2020 beställde Kerstin hem en WellO2 – en finsk innovation som gjort succé i hemlandet där den sålt i över 50 000 exemplar.

– Att träna med WellO2 är väldigt enkelt. Du sitter ner i lugn och ro och djupandas genom ett munstycke som har ett inbyggt motstånd. Samtidigt andas du in varm vattenånga, något som känns mycket välgörande, berättar Kerstin.

Slipper hostan och orkar mer
Det räcker med att andningsträna några minuter om dagen med WellO2. Kerstin tränar regelbundet och mår betydligt bättre idag. Hon känner sig mindre andfådd, den rossliga ”rökhostan” har försvunnit och hon är piggare.

Kerstins läkare mäter regelbundet syresättningen (kallas också syremättnaden) i hennes blod. Normal syresättning hos en frisk person är 95-99 procent, men syresättningen är ofta sämre hos KOL-patienter.
– Jag går på regelbundna kontroller, och innan jag började med WellO2 var min syresättning lägre, den kunde ligga under 90 procent. Men den har förbättrats och legat över 90 under hösten. Vid den senaste mätningen var den 95 procent – lika bra som hos en frisk person.

Dessutom sover hon djupare.
– Förr sov jag oroligt och fick gå upp på natten på grund av hostan, och jag brukade vakna vid 5-6-tiden utan att kunna somna om. Nu sover jag hela natten och vaknar inte förrän vid 9-10.

Vad är det som gör WellO2 så effektiv?

Ilpo Kuronen är filosofie doktor i klinisk biokemi och vetenskapligt sakkunnig för WellO2.
– I munstycket finns ett motstånd som är justerbart och anpassar sig efter din förmåga och gör andningsträningen väldigt effektiv. Att andas med motstånd är en etablerad metod för att stärka andningen och minska andfåddhet som har beskrivits i vetenskapliga studier sedan 1980-talet – bland annat med patienter som har astma och KOL, säger han och fortsätter:

– Andningsmusklerna stärks, bröstkorgen blir rörligare och diafragman fungerar bättre. Att stärka andningsmusklerna är mycket viktigt för KOL-patienter eftersom sjukdomen degenererar muskelvävnaden och minskad muskelvävnad ökar risken att sjukdomen förvärras. Samtidigt ökar lungventilationen när andningsmusklerna stärks, vilket innebär att utbytet av gaser förbättras: syre tas upp lättare och koldioxid ventileras mer effektivt.

Unikt för WellO2 är att den varma vattenångan samtidigt förbättrar luftvägarnas hälsotillstånd.
– Fuktigheten ökar i slemhinnorna vilket innebär att luftvägarna lättare transporterar bort slem och partiklar. Det brukar ge minskade besvär exempelvis vid astma, KOL eller bronkit.

Därtill minskar risken att drabbas av infektioner:
– Luftvägarna värms och fuktas regelbundet av ångan vilket förbättrar slemhinnornas kondition och minskar risken för att virus och infekterade partiklar fäster.

Många orsaker till försvagad andning
WellO2 har tagits fram för att hjälpa alla som av någon anledning behöver förbättra sin andning.

– Det finns många orsaker till nedsatt andning. När vi blir äldre minskar andningskapaciteten naturligt som en del av åldrandet. Men den kan också vara försvagad av till exempel astma eller KOL. Om du av någon anledning inte kan ge dig ut och motionera – som cykla eller promenera – är WellO2 en trygg och effektiv träning som ger dig ökad andningskapacitet, förklarar Ilpo Kuronen.

Även för mycket stillasittande och stress kan leda till försämrad och mer ytlig andning.

– När du tränar med WellO2 djupandas du vilket bidrar till att stresshormonerna minskar. Många vittnar om att de sover bättre när de gjort andningsövningarna före läggdags.


Beställ din WellO2 här >

Andas med WellO2 eller med PEP-flaska, vad är skillnaden?
Läs här >


Så tränar du med WellO2 – läs mer här och titta på instruktionsfilmerna! >

Fakta om WellO2
• WellO2 är en globalt patenterad teknologi som kombinerar ångandning med motstånd i in- och utandningen.
• Produkten har funnits på den finska marknaden sedan 2016 och sålts i över 50 000 exemplar.
• WellO2 är ingen medicinsk produkt. Syftet är framför allt träning av andningsmuskulaturen genom ett justerbart motstånd i kombination med inandning av varm ånga.

Fakta om KOL
• KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en vanlig sjukdom, i Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 personer vara drabbade.
• KOL är en lungsjukdom där luftrören blir trånga och det blir svårare att ventilera lungorna.
• KOL kan inte botas, men tidig upptäckt och tidigt insatt behandling mildrar symtomen och bromsar sjukdomens utveckling.

 

Tillbaka till blogg