Lindra symtom orsakade av gatudamm utan medicin

Lindra symtom orsakade av gatudamm utan medicin

2024 , Andningsproblem , Andningsträning , Gatudamm

På vintern är det viktigt att gatorna sandas. När snön smälter ligger massor av sand och damm kvar på gatorna, som flyger runt i luften och belastar vår andningsluft. Personer med andningsproblem drabbas värst av gatudammet, men personer som normalt inte har andningsproblem kan också få symtom av det grova dammet.

Gatudamm tränger djupt ner i lungorna och kan orsaka allvarliga symtom

Gatudamm åker in i våra luftvägar tillsammans med det inandade luftflödet. När man andas genom näsan, fångar flimmerhåren upp dammet, vilket orsakar en kliande näsa, nysningar eller en rinnande näsa. När man andas genom munnen vandrar gatudammet djupare in i lungorna. Då är symtomen oftast hosta eller en stor ansamling av slem i luftvägarna.

Visste du att gatudam kan orsaka luftvägsinfektioner och till och med lunginflammation? Luftvägsinfektioner och lunginflammation orsakar 50–60 förtida dödsfall varje år hos personer med luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.

Gatudamm består mest av grova partiklar som kan öka risken för astma hos barn. De mest skadliga delarna av gatudammet är dock de små partiklarna, som framför allt ökar andningsproblem och frånvaro från arbete och skola hos personer med olika andningssjukdomar.

Ett dåligt tillstånd i luftvägsslemhinnan är kopplat till andningsproblem

Om slemhinnan i luftvägarna är mycket tunn och torr, kan den inte skydda kroppen från yttre stimuli på våren. Då kommer gatudamm och pollen lättare in i kroppen och orsakar obehagliga luftvägssymtom. En regelbunden användning av WellO2-andningsträningsapparat stödjer effektivt funktionen av slemhinnan i andningsorganen. En fuktig och frisk slemhinna fångar upp orenheter från andningsluften, så att det inte lika lätt orsakar irritationssymptom.

WellO2-andningsträningsapparat

Regelbunden WellO2-träning förbättrar också muskelstyrkan i de övre luftvägarna, vilket underlättar andnöd och ökar hostkraften. Dessutom stärker träning blodcirkulationen i musklerna under slemhinnan i luftvägarna, vilket minskar eventuell svullnad av slemhinnan – som gör det lättare att andas genom näsan. Detta lindrar även känslan av täppthet i luftvägarna.

WellO2-träning lindrar irritationssymptom snabbt när de uppstår. Den varma ångan som andas in från apparaten förbättrar funktionen hos slemhinnan i luftvägarna, vilket minskar symptomen på irritation orsakad av gatudamm och till exempel pollen.

LÄS MER OM WELLO2 HÄR

 

Med WellO2-apparaten kan du snabbt och utan medicin lindra luftvägssymtom, men också förebygga dem. Under våren då gatudamm- och pollensäsongen är som värst, är regelbunden WellO2-träning ett enastående hjälpmedel för att underlätta andningen.

WellO2-träning kan lindra andningssymtom hos människor i alla åldrar. Även barn, från ca. 4 år och uppåt kan använda WellO2-apparaten under uppsyn och kan lätt lära sig använda apparaten.

Mer än 100 000 människor använder redan WellO2-apparaten för att förbättra sin andning. Även du kan förbättra din andning genom att köpa en WellO2-apparat idag!

KÖP WELLO2-ANDNINGSTRÄNINGAPPARAT HÄR
Tillbaka till blogg