En revolutionerande ny behandling för sömnapné – betydande minskning av symtom för forskningsdeltagarna

En revolutionerande ny behandling för sömnapné – betydande minskning av symtom för forskningsdeltagarna

2024 , Sömnapné , Studie

En apparat för hemmabruk kallad WellO2, som stärker halsmusklerna och fuktar luftvägarna, har visat lovande resultat i att signifikant minska symtomen på sömnapné. Apparaten fungerar genom att stärka musklerna i de övre luftvägarna, vilket hjälper till att hålla dem öppna och möjligen påverkar kroppens andningsregleringsmekanismer. Denna upptäckt är banbrytande och tyder på att obstruktiv sömnapné kan förbättras med WellO2-apparaten. Hittills har det inte funnits någon botande apparat eller medicin för sömnapné.

I en studie utförd av Åbo universitet använde deltagare med obstruktiv sömnapné WellO2-apparaten hemma under tre månader. Resultaten visade ökad andningsmuskelstyrka, minskade nattliga andningsuppehåll, förbättrad sömnkvalitet och minskad sömnlöshet. Deltagarna rapporterade också minskad psykologisk stress, mätt med QHQ-12 livskvalitetsundersökning. Intressant nog förbättrades även deras Peak Expiratory Flow (PEF), som ofta övervakas vid olika lungsjukdomar.

LÄS MER OM WELLO2


Ursprungligen rekryterades 60 personer med mild eller måttlig sömnapné till studien och skickades till Åbo universitetssjukhus för utvärdering av CPAP-terapi. En mellanrapport av studien, med 25 deltagare, presenterades nyligen vid Nordic Lung Congress 2024 i Helsingfors onsdagen den 5 juni 2024.

Deltagarna tränade med WellO2-apparaten två gånger dagligen i tre månader, där varje träningspass bestod av 30 inandningar och utandningar. Apparatens andningsmotstånd var inställt på 30 % av deras maximala styrka. Omfattande sömnstudier (PSG) genomfördes vid Åbo universitets sömnforskningscenter före och efter träningsperioden.

Deltagarna rapporterade också en minskning av snarkning på grund av WellO2-träning. Forskare Usame Al-Rammahi noterade:

"Minskningen av snarkning var en intressant upptäckt. Många deltagare rapporterade minskad snarkning, vilket tyder på att ökad halsmuskelstyrka och varm ånga påverkar snarkning."

En tidigare studie på astmapatienter visade en statistiskt signifikant minskning av snarkning efter en månads WellO2-träning.

Sömnapné är ett snabbt ökande tillstånd som påverkar cirka en miljard människor världen över. Symtomen hanteras för närvarande med CPAP-apparater, tandapparater, positionsterapi eller livsstilsförändringar. CPAP är den vanligaste behandlingen för sömnapné, men cirka en tredjedel av patienterna har svårt att anpassa sig till den.

Denna nya studie tyder på att sömnapné kan förbättras med WellO2-apparaten, som stärker halsmusklerna och fuktar luftvägarna. Dessutom kan regelbunden användning av apparaten gynna dem med andra sömnproblem eller nedsatt peak expiratory flow.

LÄS MER OM WELLO2


Vad är sömnapné?

  • En sömnstörning som orsakar upprepade andningsuppehåll under sömnen.
  • Påverkar över 900 miljoner människor globalt.
  • Vanliga symtom inkluderar t.ex. högljudd snarkning, andningspauser, dagsömnighet.
  • Kan leda till högt blodtryck, hjärtproblem, diabetes och död om det inte behandlas.

 

FÖR MER INFORMATION

Katri Lindberg
Specialist på lungsjukdomar, Master of Healthcare, WellO2
katri.lindberg@wello2.com

Tuomas Mattelmäki
VD, WellO2
tuomas.mattelmaki@wello2.com

Frågor relaterade till forskning:

Usame Al-Rammahi
Doktorand, Lungsjukdomar och klinisk allergologi (Institutionen för klinisk medicin)
t09ualra@utu.fi

Tillbaka till blogg