Cirka 400 000–700 000 personer i Sverige lider redan av KOL

Cirka 400 000–700 000 personer i Sverige lider redan av KOL

2023 , Andningsträning

15.11.2023 är den internationella KOL-dagen. KOL är en kronisk luftvägssjukdom som även kan kallas COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Ibland pratar man också om kronisk bronkit, bronkial stenos eller emfysem.

KOL orsakas vanligtvis av rökning, men kontinuerlig exponering för damm, rökig luft eller tobaksrök kan också påskynda sjukdomsförloppet eller leda till att sjukdomen utvecklas. Det finns också en ärftlig form av KOL, som kan uppkomma utan rökning eller exponering för tobaksrök.

Typiska symtom på KOL

De mest typiska symtomen på KOL är hosta, slemproduktion och andnöd. KOL är en progressiv sjukdom med följdsjukdomar. Dessa följdsjukdommar kan påverka hela kroppen - inte bara lungorna.

KOL är inte samma sak för alla, utan består av komponenter som är unika för varje person med sjukdomen:

Luftrörsförträngning

Vid emfysem blir luftvägarna förträngda och luftflödet genom luftrören försvåras. Till följd av förträngningen ökar slemutsöndringen och luftrören blir mer benägna att dra ihop sig, till exempel vid ansträngning.

Emfysem, eller förstoring av lungorna

KOL kan också vara förknippat med lungförstoring. Precis som i luftrören blir lungvävnaden mindre elastisk och alveolerna, som utbyter gaser som syre och koldioxid, blir mindre funktionella.

Kronisk bronkit

Ihållande inflammation i luftrören gör att det bildas slem i luftvägarna. Detta slem kan inte bara orsaka förvärring av sjukdomen, utan kan också störa de dagliga aktiviteterna. Slembildningen är obehagligt och blir ofta värre när man rör på sig.

 

KOL innebär också muskelförlust. Tillsammans gör muskelförlusten och sjukdomens lungsymtom det svårt för lungorna att röra sig mekaniskt. Det försämrade gasutbytet som orsakas av sjukdomen minskar dessutom prestationsförmågan och gör andningen ytligare. Detta leder till att man blir känsligare för symtom som hosta, slemutsöndring och andnöd även vid låg ansträngningsnivå.

Muskelvård en viktig del av rehabiliteringen

Det är viktigt att behandla sjukdomen så tidigt som möjligt. Det är möjligt att bromsa sjukdomsförloppet och minska symtomen så att du kan leva ett fullt och bra liv med sjukdomen. Motion och bibehållen muskelstyrka anses vara de viktigaste behandlingarna för KOL. Vissa studier tyder på att detta spelar en ännu viktigare roll än medicinering i självhanteringen av sjukdomen.

Som ett verktyg för andningsrehabilitering är WellO2 andningsövningsapparat ett effektivt hjälpmedel. WellO2-apparaten är ett hjälpmedel för personer med KOL, även svår KOL, eftersom den förbättrar upphostingen av slem och stärker andningsmusklerna, samtidigt som den fördjupar och lugnar andningen. Den varma ångan hjälper också till att lindra irritationer som t.ex.hosta.

 

LÄS MER OCH KÖP WELLO2-ANDNINGSAPPARAT HÄR
Tillbaka till blogg