Hem / Koppla av med andningsredskapet WellO2

Koppla av med andningsredskapet WellO2

WELLO2 – LÄTTARE ATT ANDAS FÖR HELA FAMILJEN

WellO2 underlättar och tränar upp din andning.

De vanligaste orsakerna till andningsproblem som alla upplever ibland:

1) Snuva (rinit, inflammation i näsans slemhinnor)

2) Nysningar

3) Nästäppthet

4) Hosta

5) Energilöshet

6) Ansträngd andhämtning

WellO2 är ett andningsredskap som stärker, vidgar och rengör luftvägarna med andningsmotstånd och varm ånga.

✔️ In- och utandning med motstånd stärker andningsmusklerna och hjälper varm ånga att tränga djupt in i luftvägarna.

✔️ Varm ånga löser upp slemmet i luftvägarna och gör det enklare att hosta ut det.

✔️ Den varma ångan fuktar dessutom luftvägarnas slemhinnor och hjälper till att minska irritationen i luftvägarna. 

WELLO2-ANVÄNDARE BERÄTTAR

"Jag har använt min WellO2 för andning genom näsan i några månader. Den har varit ovärderlig som slemlossare. Ibland andas jag endast ånga, flera lugna andetag, och ut genom näsan. Därefter inandning genom näsan och utandning mot andningsmotstånd, flera gånger i följd. Det känns att slemmet först blir mjukare och därefter börjar det lossna och komma ut. En sak jag lärt mig är att det lönar sig att göra andningsövningarna så lugnt som möjligt med apparaten och att andas vanligt mellan passen. WellO2 har blivit en daglig terapi för mig. Jag rekommenderar den till var och en som har haft nytta av PEP-träning. WellO2 kombinerar på ett praktiskt sätt ångans slemlösande och välgörande effekt med andningsträning mot andningsmotstånd. Det lugnar, öppnar luftvägarna och gör det lättare att hosta upp slem."

Maija H

WELLO2 – DIREKT LÄTTARE ATT ANDAS